Cảm biến Optex KR-Q50N

Thông số kỹ thuật dòng KR-Q
Chế độ cảm biến / LoạiPhân cực Retro-Phản chiếu để phát hiện đối tượng trong suốt
Khoảng cách phát hiện500mm
Khoảng cách cảm biến tổng thể0,01 đến 500mm
Độ phân giải / Đối tượng phát hiện tối thiểuĐối tượng có thể phát hiện tối thiểu 2,5mm (mờ đục)
Nguồn sángdẫn màu đỏ
Cung câp hiệu điện thê10 đến 30 VDC
Mức tiêu thụ hiện tạiTối đa 20mA
Thời gian đáp ứng0,7ms
Điều chỉnh độ nhạyChiết áp 1 vòng
Độ trễ
Đầu raNPN
Chế độ hoạt động đầu raLO / DO có thể lựa chọn
Vật chấtABS (vỏ) PMMA (ống kính) SUS304 (nắp)
Sự bảo vệIP67
Đánh giá sốc100G
Nhiệt độ-25 đến 55 ° C
Tính năng đặc biệtNhỏ gọn
Kết nốiCáp 2 mét
Bao gồmGiá đỡ / ốc vít
Hình ảnh:

Một số dòng cảm biến Optex:
12285 BGS-10CN
12287 BGS-10CP
12284 BGS-10N
12286 BGS-10P
13155 BGS-20N
14997 BGS-2S10N
15801 BGS-2S10N#
15273 BGS-2S10N*
15128 BGS-2S10P
16130 BGS-2S15N#
13847 BGS-2S15N*
14232 BGS-2S15P
14747 BGS-2S25N
14748 BGS-2S25P
13610 BGS-2S30CN
13540 BGS-2S30CP
15319 BGS-2S30CP*
13542 BGS-2S30CPT
13547 BGS-2S30N
13831 BGS-2S30N*
13548 BGS-2S30NT
13539 BGS-2S30P
13541 BGS-2S30PT
12289 BGS-30CN
12291 BGS-30CP
12288 BGS-30N
12290 BGS-30P
17359 BGS-3JH05CP
17356 BGS-3JH05N
17358 BGS-3JH05P
17370 BGS-3JS05CP
17367 BGS-3JS05N
17369 BGS-3JS05P
17692 BGS-CM30CN
17694 BGS-CM30CP
17691 BGS-CM30N
17693 BGS-CM30P
17688 BGS-CP30CN
17690 BGS-CP30CP
17687 BGS-CP30N
17689 BGS-CP30P
13935 BGS-D10CP
13933 BGS-D10P
13939 BGS-D30P
14975 BGS-DL10CN(E)
14978 BGS-DL10CP(E)
14973 BGS-DL10N(E)
14976 BGS-DL10P(E)
16394 BGS-DL10TCN(E)#
16396 BGS-DL10TCP(E)#
16385 BGS-DL10TN#
16393 BGS-DL10TN(E)#
16395 BGS-DL10TP(E)#
16398 BGS-DL25TCN(E)#
16400 BGS-DL25TCP(E)#
16389 BGS-DL25TN#
16397 BGS-DL25TN(E)#
16399 BGS-DL25TP(E)#
14981 BGS-DL30CN(E)
14984 BGS-DL30CP(E)
14979 BGS-DL30N(E)
14982 BGS-DL30P(E)
16404 BGS-DL70CN
16401 BGS-DL70CN(E)
16403 BGS-DL70CP(E)
15140 BGS-DL70N(E)
16402 BGS-DL70P(E)
17388 BGS-H15CN
17390 BGS-H15CP
17387 BGS-H15N
17389 BGS-H15P
15937 BGS-S03N
15936 BGS-S08CN
15942 BGS-S08CP
15934 BGS-S08N
15938 BGS-S08N*
15940 BGS-S08P
15944 BGS-S08P*
17408 BGS-S15CN
17410 BGS-S15CP
17407 BGS-S15N
17409 BGS-S15P
13650 BGS-V2000
13654 BGS-V2000CN
13655 BGS-V2000CP
13652 BGS-V2000N
13653 BGS-V2000P
13651 BGS-V2000T
12312 BGS-V30
12310 BGS-V30CN
12311 BGS-V30CP
12308 BGS-V30N
12309 BGS-V30P
12253 BGS-V50
12250 BGS-V50CN
12252 BGS-V50CP
12249 BGS-V50N
12251 BGS-V50P
13482 BGS-V80
13605 BGS-V80CN
13481 BGS-V80CP
13479 BGS-V80N
13480 BGS-V80P
16337 BGS-Y8CN
16340 BGS-Y8CP
16336 BGS-Y8N
16338 BGS-Y8N-M12
16339 BGS-Y8P
16341 BGS-Y8P-M12
16269 BGS-Z10CN
16271 BGS-Z10CP
16268 BGS-Z10N
16270 BGS-Z10P
16265 BGS-Z30CN
16267 BGS-Z30CP
16264 BGS-Z30N
16266 BGS-Z30P
16277 BGS-ZL10CN
16279 BGS-ZL10CP
16276 BGS-ZL10N
16278 BGS-ZL10P
16273 BGS-ZL30CN
16275 BGS-ZL30CP
16272 BGS-ZL30N
16274 BGS-ZL30P
17470 BGS-ZM10CN3
17471 BGS-ZM10CN4
17474 BGS-ZM10CP3
17475 BGS-ZM10CP4
17469 BGS-ZM10N
17472 BGS-ZM10N-M12
17473 BGS-ZM10P
17476 BGS-ZM10P-M12
17478 BGS-ZM30CN3
17479 BGS-ZM30CN4
17482 BGS-ZM30CP3
17483 BGS-ZM30CP4
17477 BGS-ZM30N
17480 BGS-ZM30N-M12
17481 BGS-ZM30P
17484 BGS-ZM30P-M12
17111 C2DM-11CN
17113 C2DM-11CP
17110 C2DM-11N
17112 C2DM-11P
17115 C2DM-40CN
17117 C2DM-40CP
17114 C2DM-40N
17116 C2DM-40P
17119 C2DM-80CN
17121 C2DM-80CP
17118 C2DM-80N
17120 C2DM-80P
17720 C2DM-S11CN
17722 C2DM-S11CP
17719 C2DM-S11N
17721 C2DM-S11P
17724 C2DM-S40CN
17726 C2DM-S40CP
17723 C2DM-S40N
17725 C2DM-S40P
17728 C2DM-S80CN
17730 C2DM-S80CP
17727 C2DM-S80N
17729 C2DM-S80P
17087 C2DP-11CN
17089 C2DP-11CP
17086 C2DP-11N
17088 C2DP-11P
17091 C2DP-40CN
17093 C2DP-40CP
17090 C2DP-40N
17092 C2DP-40P
17095 C2DP-80CN
17097 C2DP-80CP
17094 C2DP-80N
17096 C2DP-80P
17696 C2DP-S11CN
17698 C2DP-S11CP
17695 C2DP-S11N
17697 C2DP-S11P
17700 C2DP-S40CN
17702 C2DP-S40CP
17699 C2DP-S40N
17701 C2DP-S40P
17704 C2DP-S80CN
17706 C2DP-S80CP
17703 C2DP-S80N
17705 C2DP-S80P
17123 C2RM-350CN
17125 C2RM-350CP
17122 C2RM-350N
17124 C2RM-350P
17127 C2RM-F400CN
17129 C2RM-F400CP
17126 C2RM-F400N
17128 C2RM-F400P
17732 C2RM-S350CN
17734 C2RM-S350CP
17731 C2RM-S350N
17733 C2RM-S350P
17736 C2RM-SF400CN
17738 C2RM-SF400CP
17735 C2RM-SF400N
17737 C2RM-SF400P
17099 C2RP-350CN
17101 C2RP-350CP
17098 C2RP-350N
17100 C2RP-350P
17103 C2RP-F400CN
17105 C2RP-F400CP
17102 C2RP-F400N
17104 C2RP-F400P
17708 C2RP-S350CN
17710 C2RP-S350CP
17707 C2RP-S350N
17709 C2RP-S350P
17712 C2RP-SF400CN
17714 C2RP-SF400CP
17711 C2RP-SF400N
17713 C2RP-SF400P
17131 C2TM-2000CN
17133 C2TM-2000CP
17130 C2TM-2000N
17132 C2TM-2000P
17740 C2TM-S2000CN
17742 C2TM-S2000CP
17739 C2TM-S2000N
17741 C2TM-S2000P
17107 C2TP-2000CN
17109 C2TP-2000CP
17106 C2TP-2000N
17108 C2TP-2000P
17716 C2TP-S2000CN
17718 C2TP-S2000CP
17715 C2TP-S2000N
17717 C2TP-S2000P
15480 CDD-11CN#
15500 CDD-11CN*
15484 CDD-11CP#
15479 CDD-11N#
15499 CDD-11N*
15483 CDD-11P#
15501 CDD-11P*
15482 CDD-40CN#
15486 CDD-40CP#
15481 CDD-40N#
16088 CDD-40N*
15485 CDD-40P#
16124 CDD-40P*
15503 CRD-300CN#
15505 CRD-300CP#
15502 CRD-300N#
15510 CRD-300N*
15504 CRD-300P#
15511 CRD-300P*
15513 CRDF-100CN#
15515 CRDF-100CP#
15512 CRDF-100N#
15514 CRDF-100P#
15472 CTD-1500CN#
15474 CTD-1500CP#
15471 CTD-1500N#
16089 CTD-1500N*
15473 CTD-1500P#
16125 CTD-1500P*
14987 DR-500CN(E)
14990 DR-500CP(E)
14985 DR-500N(E)
15136 DR-500N(E)#
14988 DR-500P(E)
14957 DR-Q150TCN(E)
14960 DR-Q150TCP(E)
14955 DR-Q150TN(E)
14958 DR-Q150TP(E)
14963 DR-Q400TCN(E)
14966 DR-Q400TCP(E)
14604 DR-Q400TN
14961 DR-Q400TN(E)
14964 DR-Q400TP(E)
14993 DT-4000CN(E)
14996 DT-4000CP(E)
14991 DT-4000N(E)
14994 DT-4000P(E)
15379 ED-100ND
15380 ED-100ND3
15381 ED-100ND4
15376 ED-100NL
15377 ED-100NL3
15378 ED-100NL4
15385 ED-100PD
15386 ED-100PD3
15387 ED-100PD4
15382 ED-100PL
15383 ED-100PL3
15384 ED-100PL4
16048 ED-S30ND
16049 ED-S30ND3
16050 ED-S30ND4
16045 ED-S30NL
16046 ED-S30NL3
16047 ED-S30NL4
16054 ED-S30PD
16055 ED-S30PD3
16056 ED-S30PD4
16051 ED-S30PL
16052 ED-S30PL3
16053 ED-S30PL4
15415 EL-08ND
15416 EL-08ND3
15417 EL-08ND4
15412 EL-08NL
15413 EL-08NL3
15414 EL-08NL4
15421 EL-08PD
15422 EL-08PD3
15423 EL-08PD4
15418 EL-08PL
15419 EL-08PL3
15420 EL-08PL4
15403 EL-15ND
15404 EL-15ND3
15405 EL-15ND4
15400 EL-15NL
15401 EL-15NL3
15402 EL-15NL4
15409 EL-15PD
15410 EL-15PD3
15411 EL-15PD4
15406 EL-15PL
15407 EL-15PL3
15408 EL-15PL4
15391 EL-30ND
15392 EL-30ND3
15393 EL-30ND4
15388 EL-30NL
15389 EL-30NL3
15390 EL-30NL4
15397 EL-30PD
15398 EL-30PD3
15399 EL-30PD4
15394 EL-30PL
15395 EL-30PL3
15396 EL-30PL4
16060 EL-S15ND
16061 EL-S15ND3
16062 EL-S15ND4
16057 EL-S15NL
16058 EL-S15NL3
16059 EL-S15NL4
16066 EL-S15PD
16067 EL-S15PD3
16068 EL-S15PD4
16063 EL-S15PL
16064 EL-S15PL3
16065 EL-S15PL4
15367 ET-500ND
15368 ET-500ND3
15369 ET-500ND4
15364 ET-500NL
15365 ET-500NL3
15366 ET-500NL4
15373 ET-500PD
15374 ET-500PD3
15375 ET-500PD4
15370 ET-500PL
15371 ET-500PL3
15372 ET-500PL4
16036 ET-S500ND
16037 ET-S500ND3
16038 ET-S500ND4
16033 ET-S500NL
16034 ET-S500NL3
16035 ET-S500NL4
16042 ET-S500PD
16043 ET-S500PD3
16044 ET-S500PD4
16039 ET-S500PL
16040 ET-S500PL3
16041 ET-S500PL4
13923 FGS-D10CP
13918 FGS-D10N
13921 FGS-D10P
13929 FGS-D25CP
13924 FGS-D25N
13927 FGS-D25P
17384 J2D-H100CN
17386 J2D-H100CP
17383 J2D-H100N
17385 J2D-H100P
17376 J2D-H10CN
17378 J2D-H10CP
17375 J2D-H10N
17377 J2D-H10P
17380 J2D-H70CN
17382 J2D-H70CP
17379 J2D-H70N
17381 J2D-H70P
17404 J2D-S100CN
17406 J2D-S100CP
17403 J2D-S100N
17405 J2D-S100P
17396 J2D-S10CN
17398 J2D-S10CP
17395 J2D-S10N
17397 J2D-S10P
17400 J2D-S70CN
17402 J2D-S70CP
17399 J2D-S70N
17401 J2D-S70P
17361 J3M-GH01CN
17363 J3M-GH01CP
17360 J3M-GH01N
17362 J3M-GH01P
17374 J3M-GS01CP
17371 J3M-GS01N
17373 J3M-GS01P
17353 J3R-H100N
17354 J3R-H100P
17364 J3R-S100N
17365 J3R-S100P
13983 JD-HL03CN?
13985 JD-HL03CP?
13982 JD-HL03N?
13984 JD-HL03P?
14303 JD-HR80CN##
13993 JD-HR80CP
14302 JD-HR80N##
13992 JD-HR80P
13987 JD-HW08CN?
13989 JD-HW08CP?
13986 JD-HW08N?
13988 JD-HW08P?
14271 JD-SL03CN##
14005 JD-SL03CP?
14270 JD-SL03N##
14004 JD-SL03P?
14279 JD-SR80CN##
14013 JD-SR80CP
14278 JD-SR80N##
14012 JD-SR80P
14007 JD-SW08CN?
14009 JD-SW08CP?
14006 JD-SW08N?
14008 JD-SW08P?
14291 JR-H300CN##
13981 JR-H300CP
14290 JR-H300N##
13980 JR-H300P
17392 JR-HQ50CNW
17394 JR-HQ50CPW
17391 JR-HQ50NW
17393 JR-HQ50PW
14267 JR-S300CN##
14001 JR-S300CP
14266 JR-S300N##
14000 JR-S300P
17414 JR-SQ50CNW
17417 JR-SQ50CPW
17411 JR-SQ50NW
17415 JR-SQ50PW
13975 JT-H1000CNR
13977 JT-H1000CPR
13974 JT-H1000NR
13976 JT-H1000PR
13995 JT-S1000CNR
13997 JT-S1000CPR
13994 JT-S1000NR
13996 JT-S1000PR
12161 KD-40CN
12162 KD-40CP
12109 KD-40N
12110 KD-40P
12166 KD-L09CP
12111 KD-L09N
12112 KD-L09P
12163 KR-250CN
12164 KR-250CP
12113 KR-250N
12114 KR-250P
13467 KR-Q150CNW
13619 KR-Q150CPW
12899 KR-Q150NW
13022 KR-Q150PW
13468 KR-Q300CNW
13620 KR-Q300CPW
13024 KR-Q300NW
12167 KR-Q50CN
13283 KR-Q50CNW
12168 KR-Q50CP
13618 KR-Q50CPW
12115 KR-Q50N
12195 KR-Q50NW
12116 KR-Q50P
13470 KR-Q50PW
12158 KT-700CN
12159 KT-700CP
12117 KT-700N
12118 KT-700P
14112 S2D-80CN?
14114 S2D-80CP?
14118 S2D-80CPIR?
14111 S2D-80N?
14115 S2D-80NIR?
14113 S2D-80P?
14117 S2D-80PIR?
14108 S2R-350CN?
14110 S2R-350CP?
14107 S2R-350N?
14109 S2R-350P?
14104 S2T-1200CN?
14106 S2T-1200CP?
14119 S2T-1200N/D?
14103 S2T-1200N?
14727 S2T-1200NIR?
14120 S2T-1200P/D?
14105 S2T-1200P?
15929 SD-20CN
15933 SD-20CP
15927 SD-20N
15930 SD-20N*
15928 SD-20N-5
15931 SD-20P
15922 SR-150CN
15926 SR-150CP
15920 SR-150N
15923 SR-150N#
15924 SR-150P
15947 SR-Q50CNW
15950 SR-Q50CPW
15945 SR-Q50NW
15948 SR-Q50PW
15914 ST-400CN
15919 ST-400CP
15912 ST-400N
15915 ST-400N*
15917 ST-400P
18159 V2R-1200
18155 V2R-1200CDN
18158 V2R-1200CDP
18154 V2R-1200DN
18156 V2R-1200DP
18160 V2R-1200H
12248 V2R-800
14438 V2R-800-3A
14479 V2R-800CDN?
14481 V2R-800DN?
14478 V2R-800DP?
12243 V2T-2000
15173 V2T-2000-3A
14485 V2T-2000CDN?
14484 V2T-2000CDP?
14483 V2T-2000DN?
14482 V2T-2000DP?
18166 V2T-7000
18172 V2T-7000CDN
18165 V2T-7000CDP
18170 V2T-7000DN
18163 V2T-7000DP
18167 V2T-7000H
14743 V3D-130
14741 V3R-1000
15104 V3R-1000*
14919 V3R-1000N
14920 V3R-1000P
14745 V3T-4000
15105 V3T-4000*
14938 V3T-4000CP
14742 V4D-130
14926 V4D-130P
14917 V4R-1000N
14918 V4R-1000P
14934 V4T-4000P
14463 VD-100CN?
14462 VD-100CP?
14461 VD-100N?
14460 VD-100P?
13874 VD-130*
13875 VD-130T*
13864 VD-250CN
13865 VD-250CP
13862 VD-250N
13863 VD-250P
13876 VD-300*
13877 VD-300T*
13878 VR-1000*
13879 VR-1000T*
14459 VR-800CN?
14458 VR-800CP?
14457 VR-800N?
14456 VR-800P?
13872 VT-3000CN
13873 VT-3000CP
13870 VT-3000N
13871 VT-3000P
13880 VT-4000*
13881 VT-4000T*
16307 YD-15CN
16310 YD-15CP
16306 YD-15N
16308 YD-15N-M12
16309 YD-15P
16311 YD-15P-M12
16319 YD-L1CN
16322 YD-L1CP
16318 YD-L1N
16320 YD-L1N-M12
16321 YD-L1P
16323 YD-L1P-M12
16313 YD-L2CN
16316 YD-L2CP
16312 YD-L2N
16314 YD-L2N-M12
16315 YD-L2P
16317 YD-L2P-M12
16325 YR-140CN
16328 YR-140CP
16324 YR-140N
16326 YR-140N-M12
16327 YR-140P
16329 YR-140P-M12
16331 YR-Q39CN
16334 YR-Q39CP
16330 YR-Q39N
16332 YR-Q39N-M12
16333 YR-Q39P
16335 YR-Q39P-M12
16420 YT-1180CN
16423 YT-1180CP
16419 YT-1180N
16468 YT-1180NIR
16421 YT-1180N-M12
16422 YT-1180P
16424 YT-1180P-M12
16839 Z2D-80CN4
16841 Z2D-80CP4
16838 Z2D-80N
16840 Z2D-80P
16835 Z2R-400CN4
16837 Z2R-400CP4
16834 Z2R-400N
16836 Z2R-400P
16831 Z2T-2000CN4
16833 Z2T-2000CP4
16830 Z2T-2000N
17464 Z2T-2000NIR
17059 Z2T-2000NJ
16832 Z2T-2000P
17465 Z2T-2000PIR
15704 ZD-70CN
15706 ZD-70CP
15708 ZD-70N
15710 ZD-70N-B
15713 ZD-70P
15714 ZD-70P-B
16784 ZD-70PIR
15715 ZD-L06N-B*
15716 ZD-L09CN
15718 ZD-L09CP
15720 ZD-L09N
15722 ZD-L09N-B
15723 ZD-L09P
15724 ZD-L09P-B
15361 ZD-L40CN
15363 ZD-L40CP
15360 ZD-L40N
15362 ZD-L40P
17486 ZD-M80CN3
17487 ZD-M80CN4
17490 ZD-M80CP3
17491 ZD-M80CP4
17485 ZD-M80N
17488 ZD-M80N-M12
17489 ZD-M80P
17492 ZD-M80P-M12
16084 ZD-W20CN
16085 ZD-W20CP
16082 ZD-W20N
16083 ZD-W20P
15675 ZR-350CN
15676 ZR-350CN-B
15679 ZR-350CP
17153 ZR-350CP3
15683 ZR-350N
15691 ZR-350P
15692 ZR-350P-B
15357 ZR-L1000CN
15359 ZR-L1000CP
15356 ZR-L1000N
16806 ZR-L1000N-20F
15358 ZR-L1000P
16807 ZR-L1000P-20F
17494 ZR-M550CN3
17495 ZR-M550CN4
17498 ZR-M550CP3
17499 ZR-M550CP4
17493 ZR-M550N
17496 ZR-M550N-M12
17497 ZR-M550P
17500 ZR-M550P-M12
15696 ZR-Q200CN
15698 ZR-Q200CP
15700 ZR-Q200N
15702 ZR-Q200P
16172 ZR-QX200CN4
16175 ZR-QX200CP4
16171 ZR-QX200N
16174 ZR-QX200P
16166 ZR-X250CN4
16169 ZR-X250CP4
16165 ZR-X250N
16168 ZR-X250P
15725 ZT-1200CN
15729 ZT-1200CP
15733 ZT-1200N
15737 ZT-1200N-B
15738 ZT-1200ND
15735 ZT-1200NIR
15742 ZT-1200NJ
15743 ZT-1200P
15353 ZT-L3000CN
15355 ZT-L3000CP
15352 ZT-L3000N
15354 ZT-L3000P
17502 ZT-M3000CN3
17503 ZT-M3000CN4
17506 ZT-M3000CP3
17507 ZT-M3000CP4
17501 ZT-M3000N
17504 ZT-M3000N-M12
17505 ZT-M3000P
17508 ZT-M3000P-M12
18150 BGS-2V100
18146 BGS-2V100CN
18149 BGS-2V100CP
18144 BGS-2V100N
18147 BGS-2V100P
18131 BGS-2V30
18128 BGS-2V30CN
18130 BGS-2V30CP
18127 BGS-2V30N
18129 BGS-2V30P
18140 BGS-2V50
18136 BGS-2V50CN
18139 BGS-2V50CP
18135 BGS-2V50N
18137 BGS-2V50P
18483 V3D-200
18497 V3D-200CN
18496 V3D-200CP
18495 V3D-200N
18494 V3D-200P
18485 V3R-1200
18517 V3R-1200A
18503 V3R-1200CN
18502 V3R-1200CP
18501 V3R-1200N
18500 V3R-1200P
18487 V3T-7000
18509 V3T-7000CN
18508 V3T-7000CP
18507 V3T-7000N
18506 V3T-7000P
18482 V4D-200
18493 V4D-200N
18492 V4D-200P
18484 V4R-1200
18499 V4R-1200N
18498 V4R-1200P
18486 V4T-7000
18505 V4T-7000N
18504 V4T-7000P
15193 B2GF-CN
15197 B2GF-CP
15192 B2GF-N
15196 B2GF-P
15201 B2IF-CWN
15205 B2IF-CWP
15200 B2IF-WN
15204 B2IF-WP
15185 B2RF-CHN
15189 B2RF-CHP
15177 B2RF-CN
15181 B2RF-CP
15184 B2RF-HN
15188 B2RF-HP
15176 B2RF-N
15180 B2RF-P
15191 BGF-CN
15195 BGF-CP
15190 BGF-N
15194 BGF-P
16374 BGF-TCN
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH NATATECH
VPSố B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương
Ms.Thơ: 0703841198 / 08 8829 7586
Skype: Tho.lehoang91
Email: tho.lehoang@natatech.com.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khối mở rộng điều khiển Encoder EL5101, ES5101 Beckhoff phân phối chính hãng

Cảm biến Panasonic FX-551-C2-HT

Motor driver Yako YKA2811MA