Xy Lanh Festo DSBC-32-100 PPVA-N3

Technical data
Hành trình [mm]100
Đường kính Piston32 mm
Ren PistonM10x1,25
DampeningPPV: Pneumatic dampening both sides adjustable
Vị trí lắp đặtLinh hoạt
Tiêu chuẩnISO 15552
Đầu PistonRen đực
Construction set upPiston piston rod profile tube
Position detectionFor proximity switch
VariantsOne-sided piston rod
Operating pressure [bar]0.6 to 12
Principle of operationdouble acting
Operating mediumCompressed air to ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information about operating and control mediumOiled operation possible (required in further operations)
Corrosion resistant class KBK2 - moderate corrosion stress
Nhiệt độ hoạt động [°C]-20 to 80
Impact energy at the end positions [J]0,4
Dampening length [mm]17
Theoretical force at 6 bar, Return flow [N]415
Theoretical force at 6 bar, flow [N]483
Moving mass at 0 mm stroke [g]110
Weight supplement per 10 mm stroke [g]27
Base weight at 0 mm stroke [g]465
Supplement moved mass per 10 mm stroke [g]9
Fastening typeWith female thread With Accessories Selectively:
Pneumatic connectionG1/8
Material informationRoHs compliant
Cover materialAluminium die casting Coated
Seals materialTPE-U(PU)
Piston rod materialHigh-alloyed steel
Cylinder tube materialAluminium wrought alloy Smooth anodised

HÌNH ẢNH THỰC TẾ:

20 2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3 2123085 DSBC-32-20-PPSA-N3
25 1376422 DSBC-32-25-PPVA-N3 1376467 DSBC-32-25-PPSA-N3
30 2123070 DSBC-32-30-PPVA-N3 2123086 DSBC-32-30-PPSA-N3
40 1376423 DSBC-32-40-PPVA-N3 1376468 DSBC-32-40-PPSA-N3
50 1376424 DSBC-32-50-PPVA-N3 1376469 DSBC-32-50-PPSA-N3
60 2123071 DSBC-32-60-PPVA-N3 2123087 DSBC-32-60-PPSA-N3
70 2123072 DSBC-32-70-PPVA-N3 2123088 DSBC-32-70-PPSA-N3
80 1376425 DSBC-32-80-PPVA-N3 1376470 DSBC-32-80-PPSA-N3
100 1376426 DSBC-32-100-PPVA-N3 1376471 DSBC-32-100-PPSA-N3
125 1376427 DSBC-32-125-PPVA-N3 1376472 DSBC-32-125-PPSA-N3
150 2123073 DSBC-32-150-PPVA-N3 2123089 DSBC-32-150-PPSA-N3
160 1376428 DSBC-32-160-PPVA-N3 1376473 DSBC-32-160-PPSA-N3
200 1376429 DSBC-32-200-PPVA-N3 1376474 DSBC-32-200-PPSA-N3
250 1376430 DSBC-32-250-PPVA-N3 1376475 DSBC-32-250-PPSA-N3
300 2123074 DSBC-32-300-PPVA-N3 2123090 DSBC-32-300-PPSA-N3
320 1376431 DSBC-32-320-PPVA-N3 1376476 DSBC-32-320-PPSA-N3
400 1376432 DSBC-32-400-PPVA-N3 1376477 DSBC-32-400-PPSA-N3
500 1376433 DSBC-32-500-PPVA-N3 1376478 DSBC-32-500-PPSA-N3
1 … 2800 1463254 DSBC-32-…-PPVA-N3 1463252 DSBC-32-…-PPSA-N3
40 20 2123166 DSBC-40-20-PPVA-N3 2123780 DSBC-40-20-PPSA-N3
25 1376656 DSBC-40-25-PPVA-N3 1376903 DSBC-40-25-PPSA-N3
30 2123167 DSBC-40-30-PPVA-N3 2123781 DSBC-40-30-PPSA-N3
40 1376657 DSBC-40-40-PPVA-N3 1376904 DSBC-40-40-PPSA-N3
50 1376658 DSBC-40-50-PPVA-N3 1376905 DSBC-40-50-PPSA-N3
60 2123224 DSBC-40-60-PPVA-N3 2123782 DSBC-40-60-PPSA-N3
70 2123225 DSBC-40-70-PPVA-N3 2123783 DSBC-40-70-PPSA-N3
80 1376659 DSBC-40-80-PPVA-N3 1376906 DSBC-40-80-PPSA-N3
100 1376660 DSBC-40-100-PPVA-N3 1376907 DSBC-40-100-PPSA-N3
125 1376661 DSBC-40-125-PPVA-N3 1376908 DSBC-40-125-PPSA-N3
150 2123226 DSBC-40-150-PPVA-N3 2123784 DSBC-40-150-PPSA-N3
160 1376662 DSBC-40-160-PPVA-N3 1376909 DSBC-40-160-PPSA-N3
200 1376663 DSBC-40-200-PPVA-N3 1376910 DSBC-40-200-PPSA-N3
250 1376664 DSBC-40-250-PPVA-N3 1376911 DSBC-40-250-PPSA-N3
300 2123227 DSBC-40-300-PPVA-N3 2123785 DSBC-40-300-PPSA-N3
320 1376665 DSBC-40-320-PPVA-N3 1376912 DSBC-40-320-PPSA-N3
400 1376666 DSBC-40-400-PPVA-N3 1376913 DSBC-40-400-PPSA-N3
500 1376667 DSBC-40-500-PPVA-N3 1376914 DSBC-40-500-PPSA-N3
1 … 2800 1462834 DSBC-40-…-PPVA-N3 1462835 DSBC-40-…-PPSA-N3
50 20 2098969 DSBC-50-20-PPVA-N3 2102628 DSBC-50-20-PPSA-N3
25 1366948 DSBC-50-25-PPVA-N3 1376301 DSBC-50-25-PPSA-N3
30 2098970 DSBC-50-30-PPVA-N3 2102629 DSBC-50-30-PPSA-N3
40 1366949 DSBC-50-40-PPVA-N3 1376304 DSBC-50-40-PPSA-N3
50 1366950 DSBC-50-50-PPVA-N3 1376305 DSBC-50-50-PPSA-N3
60 2098972 DSBC-50-60-PPVA-N3 2102630 DSBC-50-60-PPSA-N3
70 2098973 DSBC-50-70-PPVA-N3 2102631 DSBC-50-70-PPSA-N3
80 1366951 DSBC-50-80-PPVA-N3 1376306 DSBC-50-80-PPSA-N3
100 1366952 DSBC-50-100-PPVA-N3 1376307 DSBC-50-100-PPSA-N3
125 1366953 DSBC-50-125-PPVA-N3 1376308 DSBC-50-125-PPSA-N3
150 2098974 DSBC-50-150-PPVA-N3 2102632 DSBC-50-150-PPSA-N3
160 1366954 DSBC-50-160-PPVA-N3 1376309 DSBC-50-160-PPSA-N3
200 1366955 DSBC-50-200-PPVA-N3 1376310 DSBC-50-200-PPSA-N3
250 1366956 DSBC-50-250-PPVA-N3 1376311 DSBC-50-250-PPSA-N3
300 2098975 DSBC-50-300-PPVA-N3 2102633 DSBC-50-300-PPSA-N3
320 1366957 DSBC-50-320-PPVA-N3 1376312 DSBC-50-320-PPSA-N3
400 1366958 DSBC-50-400-PPVA-N3 1376313 DSBC-50-400-PPSA-N3
500 1366959 DSBC-50-500-PPVA-N3 1376314 DSBC-50-500-PPSA-N3
1 … 2800 1463766 DSBC-50-…-PPVA-N3 1463768 DSBC-50-…-PPSA-N3
63 20 2125490 DSBC-63-20-PPVA-N3 2126684 DSBC-63-20-PPSA-N3
25 1383578 DSBC-63-25-PPVA-N3 1383632 DSBC-63-25-PPSA-N3
30 2125491 DSBC-63-30-PPVA-N3 2126685 DSBC-63-30-PPSA-N3
40 1383579 DSBC-63-40-PPVA-N3 1383633 DSBC-63-40-PPSA-N3
50 1383580 DSBC-63-50-PPVA-N3 1383634 DSBC-63-50-PPSA-N3
60 2125492 DSBC-63-60-PPVA-N3 2126686 DSBC-63-60-PPSA-N3
70 2125493 DSBC-63-70-PPVA-N3 2126687 DSBC-63-70-PPSA-N3
80 1383581 DSBC-63-80-PPVA-N3 1383635 DSBC-63-80-PPSA-N3
100 1383582 DSBC-63-100-PPVA-N3 1383636 DSBC-63-100-PPSA-N3
125 1383583 DSBC-63-125-PPVA-N3 1383637 DSBC-63-125-PPSA-N3
150 2125494 DSBC-63-150-PPVA-N3 2126688 DSBC-63-150-PPSA-N3
160 1383584 DSBC-63-160-PPVA-N3 1383638 DSBC-63-160-PPSA-N3
200 1383585 DSBC-63-200-PPVA-N3 1383639 DSBC-63-200-PPSA-N3
250 1383586 DSBC-63-250-PPVA-N3 1383640 DSBC-63-250-PPSA-N3
300 2125495 DSBC-63-300-PPVA-N3 2126689 DSBC-63-300-PPSA-N3
320 1383587 DSBC-63-320-PPVA-N3 1383641 DSBC-63-320-PPSA-N3
400 1383588 DSBC-63-400-PPVA-N3 1383642 DSBC-63-400-PPSA-N3
500 1383589 DSBC-63-500-PPVA-N3 1383643 DSBC-63-500-PPSA-N3
1 … 2800 1463483 DSBC-63-…-PPVA-N3 1463481 DSBC-63-…-PPSA-N3
80 20 2126594 DSBC-80-20-PPVA-N3 2126636 DSBC-80-20-PPSA-N3
25 1383333 DSBC-80-25-PPVA-N3 1383366 DSBC-80-25-PPSA-N3
30 2126595 DSBC-80-30-PPVA-N3 2126637 DSBC-80-30-PPSA-N3
40 1383334 DSBC-80-40-PPVA-N3 1383367 DSBC-80-40-PPSA-N3
50 1383335 DSBC-80-50-PPVA-N3 1383368 DSBC-80-50-PPSA-N3
60 2126597 DSBC-80-60-PPVA-N3 2126638 DSBC-80-60-PPSA-N3
70 2126598 DSBC-80-70-PPVA-N3 2126639 DSBC-80-70-PPSA-N3
80 1383336 DSBC-80-80-PPVA-N3 1383369 DSBC-80-80-PPSA-N3
100 1383337 DSBC-80-100-PPVA-N3 1383370 DSBC-80-100-PPSA-N3
125 1383338 DSBC-80-125-PPVA-N3 1383371 DSBC-80-125-PPSA-N3
150 2126599 DSBC-80-150-PPVA-N3 2126640 DSBC-80-150-PPSA-N3
160 1383339 DSBC-80-160-PPVA-N3 1383372 DSBC-80-160-PPSA-N3
200 1383340 DSBC-80-200-PPVA-N3 1383373 DSBC-80-200-PPSA-N3
250 1383341 DSBC-80-250-PPVA-N3 1383374 DSBC-80-250-PPSA-N3
300 2126600 DSBC-80-300-PPVA-N3 2126641 DSBC-80-300-PPSA-N3
320 1383342 DSBC-80-320-PPVA-N3 1383375 DSBC-80-320-PPSA-N3
400 1383343 DSBC-80-400-PPVA-N3 1383376 DSBC-80-400-PPSA-N3
500 1383344 DSBC-80-500-PPVA-N3 1383377 DSBC-80-500-PPSA-N3
1 … 2800 1463504 DSBC-80-…-PPVA-N3 1463500 DSBC-80-…-PPSA-N3
100 25 1384804 DSBC-100-25-PPVA-N3 1384890 DSBC-100-25-PPSA-N3
40 1384805 DSBC-100-40-PPVA-N3 1384891 DSBC-100-40-PPSA-N3
50 1384806 DSBC-100-50-PPVA-N3 1384892 DSBC-100-50-PPSA-N3
80 1384807 DSBC-100-80-PPVA-N3 1384893 DSBC-100-80-PPSA-N3
100 1384808 DSBC-100-100-PPVA-N3 1384894 DSBC-100-100-PPSA-N3
125 1384809 DSBC-100-125-PPVA-N3 1384895 DSBC-100-125-PPSA-N3
160 1384810 DSBC-100-160-PPVA-N3 1384896 DSBC-100-160-PPSA-N3
200 1384811 DSBC-100-200-PPVA-N3 1384897 DSBC-100-200-PPSA-N3
250 1384812 DSBC-100-250-PPVA-N3 1384898 DSBC-100-250-PPSA-N3
320 1384813 DSBC-100-320-PPVA-N3 1384899 DSBC-100-320-PPSA-N3
400 1384814 DSBC-100-400-PPVA-N3 1384900 DSBC-100-400-PPSA-N3
500 1384815 DSBC-100-500-PPVA-N3 1384901 DSBC-100-500-PPSA-N3
1 … 2800 1463598 DSBC-100-…-PPVA-N3 1463558 DSBC-100-…-PPSA-N3
125 25 1804956 DSBC-125-25-PPVA-N3 1804661 DSBC-125-25-PPSA-N3
40 1804957 DSBC-125-40-PPVA-N3 1804662 DSBC-125-40-PPSA-N3
50 1804958 DSBC-125-50-PPVA-N3 1804663 DSBC-125-50-PPSA-N3
80 1804959 DSBC-125-80-PPVA-N3 1804664 DSBC-125-80-PPSA-N3
100 1804960 DSBC-125-100-PPVA-N3 1804665 DSBC-125-100-PPSA-N3
125 1804961 DSBC-125-125-PPVA-N3 1804666 DSBC-125-125-PPSA-N3
160 1804962 DSBC-125-160-PPVA-N3 1804667 DSBC-125-160-PPSA-N3
200 1804963 DSBC-125-200-PPVA-N3 1804668 DSBC-125-200-PPSA-N3
250 1804964 DSBC-125-250-PPVA-N3 1804669 DSBC-125-250-PPSA-N3
320 1804965 DSBC-125-320-PPVA-N3 1804671 DSBC-125-320-PPSA-N3
400 1804966 DSBC-125-400-PPVA-N3 1804672 DSBC-125-400-PPSA-N3
500 1804967 DSBC-125-500-PPVA-N3 1804673 DSBC-125-500-PPSA-N3
1 … 2800 1755348 DSBC-125-…-PPVA-N3 1755619 DSBC-125-…-PPSA-N3

Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :

CÔNG TY TNHH NATATECH

VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com
Web : natatech.com.vn - tudonghoacongnghiepvn.com

#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khối mở rộng điều khiển Encoder EL5101, ES5101 Beckhoff phân phối chính hãng

Cảm biến Panasonic FX-551-C2-HT

Motor driver Yako YKA2811MA