Động cơ servo Mitsubishi MR-J3 series: HF-SP52, HF-SP52K 500W

Động cơ servo Mitsubishi MR-J3 series: HF-SP52,  HF-SP52K

Thông số HF-SP52, HF-SP52K

Driver kết hợp

MR-J3-60A

MR-J3-60B

MR-J3-60B-RJ006

MR-J3-60T

MR-J3-60A1

MR-J3-60B1

MR-J3-60B-RJ0061

MR-J3-60T1

Công suất định mức 500W

Momen định mức 2.39 N.m

Dòng định mức 2.9 A

Tốc độ định mức 2000 rpm

Tốc độ max 3000 rpm


HF-SP202(4)G7, HF-SP352(4)G7, HF-SP502(4)G7, HF-SP702(4)G7, HF-SP52(4)BG7, HFSP102(4)BG7, HF-SP152(4)BG7, HF-SP202(4)BG7, HF-SP352(4)BG7, HF-SP502(4)BG7,

HF-SP702(4)BG7, HC-KF(S)053, HC-KF(S)13, HC-KF(S)23, HC-KF(S)43, HC-KF(S)46, HCKF(S)410, HC-KFS73, HC-KF(S)053B, HC-KF(S)13B, HC-KF(S)23B, HCKF(S)43B, HC-KFS73B, HC-KF(S)053G1, HC-KF(S)13G1, HC-KF(S)23G1, HCKF(S)43G1, HC-KFS73G1, HC-KF(S)053BG1, HC-KF(S)13BG1, HC-KF(S)23BG1, HCKF(S)43BG1, HC-KFS73BG1, HC-KF(S)053G2, HC-KF(S)13G2, HC-KF(S)23G2, HCKF(S)43G2, HC-KFS73G2, HC-KF(S)053BG2, HC-KF(S)13BG2, HC-KF(S)23BG2, HCKF(S)43BG2, HC-KFS73BG2, HC-KFS053G5, HC-KFS13G5, HC-KFS23G5, HCKFS43G5, HC-KFS73G5, HC-KFS053BG5, HC-KFS13BG5, HC-KFS23BG5, HCKFS43BG5, HC-KFS73BG5, HC-KFS053G7, HC-KFS13G7, HC-KFS23G7, HCKFS43G7, HC-KFS73G7, HC-KFS053BG7, HC-KFS13BG7, HC-KFS23BG7, HCKFS43BG7, HC-KFS73BG7, HC-RF(S)103, HC-RF(S)153, HC-RF(S)203, HCRF(S)353, HC-RF(S)503, HC-RF(S)103B, HC-RF(S)153B, HC-RF(S)203B, HCRF(S)353B, HC-RF(S)503B, HC-RF(S)103G2, HC-RF(S)153G2, HC-RF(S)203G2, HCRF(S)353G2, HC-RF(S)503G2, HC-RF(S)103BG2, HC-RF(S)153BG2, HC-RF(S)203BG2, HCRF(S)353BG2,

HC-RF(S)503BG2, HC-RFS103G5, HC-RFS153G5, HC-RFS203G5, HC-RFS353G5,

HC-RFS503G5, HC-RFS103BG5, HC-RFS153BG5, HC-RFS203BG5, HC-RFS353BG5, HCRFS503BG5, HC-RFS103G7, HC-RFS153G7, HC-RFS203G7, HC-RFS353G7, HCRFS503G7, HC-RFS103BG7, HC-RFS153BG7, HC-RFS203BG7, HC-RFS353BG7, HCRFS503BG7, HC-UP72, HC-UP152, HC-UP202, HC-UP352, HC-UP502, HC-UP72B, HCUP152B, HC-UP202B, HC-UP352B, HC-UP502B, HC-RF(S)103, HC-RF(S)153, HCRF(S)203, HC-RF(S)353, HC-RF(S)503, HC-RF(S)103B, HC-RF(S)153B, HCRF(S)203B, HC-RF(S)353B, HC-RF(S)503B, HC-RF(S)103G2, HC-RF(S)153G2, HCRF(S)203G2, HC-RF(S)353G2, HC-RF(S)503G2, HC-RF(S)103BG2, HC-RF(S)153BG2, HCRF(S)203BG2, HC-RF(S)353BG2, HC-RF(S)503BG2, HC-RFS103G5, HC-RFS153G5,

HC-RFS203G5, HC-RFS353G5, HC-RFS503G5, HC-RFS103BG5, HC-RFS153BG5, HCRFS203BG5, HC-RFS353BG5, HC-RFS503BG5, HC-RFS103G7, HC-RFS153G7, HCRFS203G7, HC-RFS353G7, HC-RFS503G7, HC-RFS103BG7, HC-RFS153BG7, HCRFS203BG7, HC-RFS353BG7, HC-RFS503BG7, HA-LP601, HA-LP801, HA-LP12K1, HALP15K1, HA-LP20K1, HA-LP25K1, HA-LP30K1, HA-LP37K1, HA-LP6014, HA-LP8014, HALP12K14, HA-LP15K14, HA-LP20K14, HA-LP25K14, HA-LP30K14, HALP37K14, HA-LP701M, HA-LP11K1M, HA-LP15K1M, HA-LP22K1M, HA-LP30K1M,

HA-LP37K1M, HA-LP701M4, HA-LP11K1M4, HA-LP15K1M4, HA-LP22K1M4, HA-

8/1/2021 HC-SF52K-S1, 

️Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay️ :

 

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG

-VP: Số 15, đường E, Khu chung  cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mr Nguyễn Hưng

Tel : 088 829 7586

Zalo : 088 829 7586

Email : hoanganhphuong008@gmail.com

WEBSITE: tudonghoacongnghiepvn.com

#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khối mở rộng điều khiển Encoder EL5101, ES5101 Beckhoff phân phối chính hãng

Cảm biến Panasonic FX-551-C2-HT

Motor driver Yako YKA2811MA