Động cơ Servo SGMAS-06ACA21 600W Yaskawa Sigma-III Series

Xem và tải Catalogue tại đây:

loại:Servo Motor

Số mô hình:SGMAS-06ACA21

tần số:High Frequency

giai đoạn:Ba pha

Tính năng bảo vệ:Explosion-proof

Công suất đầu ra:600W

---------------------------------

️Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay️ :

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG

-VP: Số 15, đường E, Khu chung  cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mr Nguyễn Hưng

Tel : 088 829 7586

Zalo : 088 829 7586

Email : hoanganhphuong008@gmail.com

WEBSITE: tudonghoacongnghiepvn.com

#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien
SGMAS-A5A2A21, SGMAS-A5A2A2B, SGMAS-A5A2A2C, SGMAS-A5A2A2E, SGMAS-A5A2A2S, SGMAS-A5A2A2D, SGMAS-A5A2A41, SGMAS-A5A2A4B, SGMAS-A5A2A4C, SGMAS-A5A2A4E, SGMAS-A5A2A4S, SGMAS-A5A2A4D, SGMAS-A5A2A61, SGMAS-A5A2A6B, SGMAS-A5A2A6C, SGMAS-A5A2A6E, SGMAS-A5A2A6S, SGMAS-A5A2A6D, SGMAS-A5A2A81, SGMAS-A5A2A8B, SGMAS-A5A2A8C, SGMAS-A5A2A8E, SGMAS-A5A2A8S, SGMAS-A5A2A8D, SGMAS-A5ACA21, SGMAS-A5ACA2B, SGMAS-A5ACA2C, SGMAS-A5ACA2E, SGMAS-A5ACA2S, SGMAS-A5ACA2D, SGMAS-A5ACA41, SGMAS-A5ACA4B, SGMAS-A5ACA4C, SGMAS-A5ACA4E, SGMAS-A5ACA4S, SGMAS-A5ACA4D, SGMAS-A5ACA61, SGMAS-A5ACA6B, SGMAS-A5ACA6C, SGMAS-A5ACA6E, SGMAS-A5ACA6S, SGMAS-A5ACA6D, SGMAS-A5ACA81, SGMAS-A5ACA8B, SGMAS-A5ACA8C, SGMAS-A5ACA8E, SGMAS-A5ACA8S, SGMAS-A5ACA8D, SGMAS-01A2A21, SGMAS-01A2A2B, SGMAS-01A2A2C, SGMAS-01A2A2E, SGMAS-01A2A2S, SGMAS-01A2A2D, SGMAS-01A2A41, SGMAS-01A2A4B, SGMAS-01A2A4C, SGMAS-01A2A4E, SGMAS-01A2A4S, SGMAS-01A2A4D, SGMAS-01A2A61, SGMAS-01A2A6B, SGMAS-01A2A6C, SGMAS-01A2A6E, SGMAS-01A2A6S, SGMAS-01A2A6D, SGMAS-01A2A81, SGMAS-01A2A8B, SGMAS-01A2A8C, SGMAS-01A2A8E, SGMAS-01A2A8S, SGMAS-01A2A8D, SGMAS-01ACA21, SGMAS-01ACA2B, SGMAS-01ACA2C, SGMAS-01ACA2E, SGMAS-01ACA2S, SGMAS-01ACA2D, SGMAS-01ACA41, SGMAS-01ACA4B, SGMAS-01ACA4C, SGMAS-01ACA4E, SGMAS-01ACA4S, SGMAS-01ACA4D, SGMAS-01ACA61, SGMAS-01ACA6B, SGMAS-01ACA6C, SGMAS-01ACA6E, SGMAS-01ACA6S, SGMAS-01ACA6D, SGMAS-01ACA81, SGMAS-01ACA8B, SGMAS-01ACA8C, SGMAS-01ACA8E, SGMAS-01ACA8S, SGMAS-01ACA8D, SGMAS-C2A2A21, SGMAS-C2A2A2B, SGMAS-C2A2A2C, SGMAS-C2A2A2E, SGMAS-C2A2A2S, SGMAS-C2A2A2D, SGMAS-C2A2A41, SGMAS-C2A2A4B, SGMAS-C2A2A4C, SGMAS-C2A2A4E, SGMAS-C2A2A4S, SGMAS-C2A2A4D, SGMAS-C2A2A61, SGMAS-C2A2A6B, SGMAS-C2A2A6C, SGMAS-C2A2A6E, SGMAS-C2A2A6S, SGMAS-C2A2A6D, SGMAS-C2A2A81, SGMAS-C2A2A8B, SGMAS-C2A2A8C, SGMAS-C2A2A8E, SGMAS-C2A2A8S, SGMAS-C2A2A8D, SGMAS-C2ACA21, SGMAS-C2ACA2B, SGMAS-C2ACA2C, SGMAS-C2ACA2E, SGMAS-C2ACA2S, SGMAS-C2ACA2D, SGMAS-C2ACA41, SGMAS-C2ACA4B, SGMAS-C2ACA4C, SGMAS-C2ACA4E, SGMAS-C2ACA4S, SGMAS-C2ACA4D, SGMAS-C2ACA61, SGMAS-C2ACA6B, SGMAS-C2ACA6C, SGMAS-C2ACA6E, SGMAS-C2ACA6S, SGMAS-C2ACA6D, SGMAS-C2ACA81, SGMAS-C2ACA8B, SGMAS-C2ACA8C, SGMAS-C2ACA8E, SGMAS-C2ACA8S, SGMAS-C2ACA8D, SGMAS-02A2A21, SGMAS-02A2A2B, SGMAS-02A2A2C, SGMAS-02A2A2E, SGMAS-02A2A2S, SGMAS-02A2A2D, SGMAS-02A2A41, SGMAS-02A2A4B, SGMAS-02A2A4C, SGMAS-02A2A4E, SGMAS-02A2A4S, SGMAS-02A2A4D, SGMAS-02A2A61, SGMAS-02A2A6B, SGMAS-02A2A6C, SGMAS-02A2A6E, SGMAS-02A2A6S, SGMAS-02A2A6D, SGMAS-02A2A81, SGMAS-02A2A8B, SGMAS-02A2A8C, SGMAS-02A2A8E, SGMAS-02A2A8S, SGMAS-02A2A8D, SGMAS-02ACA21, SGMAS-02ACA2B, SGMAS-02ACA2C, SGMAS-02ACA2E, SGMAS-02ACA2S, SGMAS-02ACA2D, SGMAS-02ACA41, SGMAS-02ACA4B, SGMAS-02ACA4C, SGMAS-02ACA4E, SGMAS-02ACA4S, SGMAS-02ACA4D, SGMAS-02ACA61, SGMAS-02ACA6B, SGMAS-02ACA6C, SGMAS-02ACA6E, SGMAS-02ACA6S, SGMAS-02ACA6D, SGMAS-02ACA81, SGMAS-02ACA8B, SGMAS-02ACA8C, SGMAS-02ACA8E, SGMAS-02ACA8S, SGMAS-02ACA8D, SGMAS-04A2A21, SGMAS-04A2A2B, SGMAS-04A2A2C, SGMAS-04A2A2E, SGMAS-04A2A2S, SGMAS-04A2A2D, SGMAS-04A2A41, SGMAS-04A2A4B, SGMAS-04A2A4C, SGMAS-04A2A4E, SGMAS-04A2A4S, SGMAS-04A2A4D, SGMAS-04A2A61, SGMAS-04A2A6B, SGMAS-04A2A6C, SGMAS-04A2A6E, SGMAS-04A2A6S, SGMAS-04A2A6D, SGMAS-04A2A81, SGMAS-04A2A8B, SGMAS-04A2A8C, SGMAS-04A2A8E, SGMAS-04A2A8S, SGMAS-04A2A8D, SGMAS-04ACA21, SGMAS-04ACA2B, SGMAS-04ACA2C, SGMAS-04ACA2E, SGMAS-04ACA2S, SGMAS-04ACA2D, SGMAS-04ACA41, SGMAS-04ACA4B, SGMAS-04ACA4C, SGMAS-04ACA4E, SGMAS-04ACA4S, SGMAS-04ACA4D, SGMAS-04ACA61, SGMAS-04ACA6B, SGMAS-04ACA6C, SGMAS-04ACA6E, SGMAS-04ACA6S, SGMAS-04ACA6D, SGMAS-04ACA81, SGMAS-04ACA8B, SGMAS-04ACA8C, SGMAS-04ACA8E, SGMAS-04ACA8S, SGMAS-04ACA8D, SGMAS-06A2A21, SGMAS-06A2A2B, SGMAS-06A2A2C, SGMAS-06A2A2E, SGMAS-06A2A2S, SGMAS-06A2A2D, SGMAS-06A2A41, SGMAS-06A2A4B, SGMAS-06A2A4C, SGMAS-06A2A4E, SGMAS-06A2A4S, SGMAS-06A2A4D, SGMAS-06A2A61, SGMAS-06A2A6B, SGMAS-06A2A6C, SGMAS-06A2A6E, SGMAS-06A2A6S, SGMAS-06A2A6D, SGMAS-06A2A81, SGMAS-06A2A8B, SGMAS-06A2A8C, SGMAS-06A2A8E, SGMAS-06A2A8S, SGMAS-06A2A8D, SGMAS-06ACA21, SGMAS-06ACA2B, SGMAS-06ACA2C, SGMAS-06ACA2E, SGMAS-06ACA2S, SGMAS-06ACA2D, SGMAS-06ACA41, SGMAS-06ACA4B, SGMAS-06ACA4C, SGMAS-06ACA4E, SGMAS-06ACA4S, SGMAS-06ACA4D, SGMAS-06ACA61, SGMAS-06ACA6B, SGMAS-06ACA6C, SGMAS-06ACA6E, SGMAS-06ACA6S, SGMAS-06ACA6D, SGMAS-06ACA81, SGMAS-06ACA8B, SGMAS-06ACA8C, SGMAS-06ACA8E, SGMAS-06ACA8S, SGMAS-06ACA8D, SGMAS-08A2A21, SGMAS-08A2A2B, SGMAS-08A2A2C, SGMAS-08A2A2E, SGMAS-08A2A2S, SGMAS-08A2A2D, SGMAS-08A2A41, SGMAS-08A2A4B, SGMAS-08A2A4C, SGMAS-08A2A4E, SGMAS-08A2A4S, SGMAS-08A2A4D, SGMAS-08A2A61, SGMAS-08A2A6B, SGMAS-08A2A6C, SGMAS-08A2A6E, SGMAS-08A2A6S, SGMAS-08A2A6D, SGMAS-08A2A81, SGMAS-08A2A8B, SGMAS-08A2A8C, SGMAS-08A2A8E, SGMAS-08A2A8S, SGMAS-08A2A8D, SGMAS-08ACA21, SGMAS-08ACA2B, SGMAS-08ACA2C, SGMAS-08ACA2E, SGMAS-08ACA2S, SGMAS-08ACA2D, SGMAS-08ACA41, SGMAS-08ACA4B, SGMAS-08ACA4C, SGMAS-08ACA4E, SGMAS-08ACA4S, SGMAS-08ACA4D, SGMAS-08ACA61, SGMAS-08ACA6B, SGMAS-08ACA6C, SGMAS-08ACA6E, SGMAS-08ACA6S, SGMAS-08ACA6D, SGMAS-08ACA81, SGMAS-08ACA8B, SGMAS-08ACA8C, SGMAS-08ACA8E, SGMAS-08ACA8S, SGMAS-08ACA8D, SGMAS-12A2A21, SGMAS-12A2A2B, SGMAS-12A2A2C, SGMAS-12A2A2E, SGMAS-12A2A2S, SGMAS-12A2A2D, SGMAS-12A2A41, SGMAS-12A2A4B, SGMAS-12A2A4C, SGMAS-12A2A4E, SGMAS-12A2A4S, SGMAS-12A2A4D, SGMAS-12A2A61, SGMAS-12A2A6B, SGMAS-12A2A6C, SGMAS-12A2A6E, SGMAS-12A2A6S, SGMAS-12A2A6D, SGMAS-12A2A81, SGMAS-12A2A8B, SGMAS-12A2A8C, SGMAS-12A2A8E, SGMAS-12A2A8S, SGMAS-12A2A8D, SGMAS-12ACA21, SGMAS-12ACA2B, SGMAS-12ACA2C, SGMAS-12ACA2E, SGMAS-12ACA2S, SGMAS-12ACA2D, SGMAS-12ACA41, SGMAS-12ACA4B, SGMAS-12ACA4C, SGMAS-12ACA4E, SGMAS-12ACA4S, SGMAS-12ACA4D, SGMAS-12ACA61, SGMAS-12ACA6B, SGMAS-12ACA6C, SGMAS-12ACA6E, SGMAS-12ACA6S, SGMAS-12ACA6D, SGMAS-12ACA81, SGMAS-12ACA8B, SGMAS-12ACA8C, SGMAS-12ACA8E, SGMAS-12ACA8S, SGMAS-12ACA8D

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ống sợi quang Panasonic chính hãng FD-41

Cảm biến Panasonic FX-551-C2-HT