Khối mở rộng Terminal EL2809 Beckhoff Việt Nam chính hãng giá tốt trên thị trường

Khối mở rộng Terminal EL2809 Beckhoff Việt Nam chính hãng giá tốt trên thị trường. 

Các tính năng đặc biệt:

Có thể kết nối các loại tải khác nhau (ohmic, cảm ứng, tải đèn)

Tối đa đầu ra hiện tại 0,5 A mỗi kênh

Đầu ra chống quá tải và ngắn mạch và bảo vệ phân cực ngược

Kết nối không cần dụng cụ bằng công nghệ cắm trực tiếp cho dây dẫn rắn

Tiết kiệm không gian sử dụng trong tủ điều khiển

Kết nối trực tiếp cảm biến đa kênh trong công nghệ kết nối 1 dây trong không gian nhỏ nhất

Tăng mật độ đóng gói với 16 điểm kết nối trong vỏ của khối đầu cuối 12 mm️Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay️ :

 

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG

-VP: Số 15, đường E, Khu chung  cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mr Nguyễn Hưng

Tel : 088 829 7586

Zalo : 088 829 7586

Email : hoanganhphuong008@gmail.com

WEBSITE: tudonghoacongnghiepvn.com

#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien

CX501-0110CX5010-0111CX5010-0112CX5010-0120CX5010-0121

CX501-0122CX5010-1100CX5010-1110CX5010-1111CX5010-1112

CX5010

CX5010-0100

CX5010-0110

CX5010-0111

CX5010-0112

CX5010-0120

CX5010-0121

CX5010-0122

CX5010-1100

CX5010-1110

CX5010-1111

CX5010-1112

CX5010-1120

CX5010-1121

CX5010-1122

CX5010-B110

CX5010-B310

CX5010-B510

CX5010-B930

CX5010-B950

CX5010-M310

CX5010-M510

CX5010-M930

CX5010-N030

CX5010-N031

CX5010-0112 EL4024

EP2008-0002 EL3102 EL2904 EL1502 KL4022 BK3150 KL2022 EL6022

BK3120 KL4032 KL2032 EP3182-1002 EL3104 With the CX1100-0004 EL1512 EL6070

BK5250 EP3184-0002 KL4132 KL2114 EL6201 EL1808 EL3112 CX2100-0004

BC3150 IL2301-B318 KL4404 KL2124 EL6224 EL1859 EL3122 CX9020-0112

EK1100 KL4424 KS2000- Z2-USB EL3142 CX8090 EL1862-0010 KL2184 EL6614

EK1122 KL5111 EP3184-1002 EL3162 CX8080 EL2004 KL2404 EL6631

EK1101 KL5111-0012 EP2318-0001 EL3201

CX5020-0111 ES2008 KL2424 EL6631-0010 EK1110

KL5151 IL2200-310 EK1501 EL3202-0010 CX5020-0121 EL2022 KL2552 EL6692

KL1408 KL6031 EK1521 EL3204 EL2624 EL2024 KL2602

EL6731-0000 KL2408 KL6041 EK1818 EL3255 EL3314 EL2034 KL2712 EL6731-0010

EL2088, EL3356, KL3314, KL6904 ,EK1828 ,the KL2541 KL2784 EL6751-0000

KL2542 KL9060 EK9300 EL3356-0010 The BK9100 EL2124 KL2808 EL6751-0010

KL1809 KL9070 C9900-U330 ES3403 EL6752-0000 the BK1120 EL2252 KL2828

KL2809 KL9100 CU1128 EL3403 EL2262 KL2904 BK1250 EL6752-0010

KL2622 KL9110 BK2000 CU2005 EL3413 EL2502 EL7031 KL3002

KL2612 KL9186 CU2008 BC5150 EL3632 EL7041 EL2521 KL3012

KL3403 KL9187 CU8005 BC9050 EL3702 EL7201 EL2522 KL3021

KL3454 KL9190 BK5120 CU8800-0010 EL3742 EL2535 KL3022 EL7211-0010

KL4002 KL9200 CX9020-0110 BK5120-0010 EL4001 EL7332 EL2612 KL3042

KL4004 KL9400 KL3052 FC2001 EL4002 EL2622 EL9011 BC9020

KL5001 KL9510 FC5102-0002 EL4004 BK9053 EL2798 KL3054 EL9010

KL9520 BK9103 EL2808 EL4008 CX1010-0002 KL5101 KL3061 EL9070

KL1488 KL9528 BK9105 CX1020-0011 EL4014 EL9100 EL2872 KL3062

KL2488 KL9540 CX1020-0111 the BX3100 EL3002 EL4022 EL9110 KL3064

KL6201 KL9550 CX5010-0112 ZS1090-0003 EL3004 EL4024 EL9190 KL3102

KL6021 KL9560 CX5130-0122 EL4031 ZK1090- 9191-0002 EL3012 KL3162 EL9184

KL8001 LC5100 CX9020-0111 EL4032 ZK1090-9191-0010 EL3021 KL3202 EL9185

KL9010 EL1002 KL1002

EL4034 ZK1090-9191-0020 EL3022 KL3204 EL9186 KL9050 EL1004 KL1012

EL4102 Z4 KL1012 EL4102 AM8023-0E20-0000 EL3048 KL3351 EL9188

EL1008 EL1012 KL1154 EL4122 AM8033-0E20-0000 EL3052 KL3361 EL9189

KL1194 AX5203-0000-0200 EL3054 EL4132 EL1014 EL2008 KL3403-0010 EL9195

EL1809 EL1018 EL4134 IE1001 KL1404 KL3403-0020 EL9400 EL3058

EL2809 EL1088 EL5001 IE2002 KL1418 KL3403-0073 EL9410 EL3061

EL1889 EL1098 EL5101 KL1501 KL3404 IE2401 EL3062 EL9505

EL2889 EL1104 EL5151 IE2403 ES3062 KL1512 KL3458 EL9510

KL1104 EL1114 KL1804 EL6001 EP1008-0001 EL3064 KL3468 EL9512

KL2134 EL1252 KL1808 EL6002 EP1018-0001 EL3068 KL4001 EL9540

EL1904 EL1259 KL2012 EL6021 KL4012 EL9520

C6015-0010 EL9576

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khối mở rộng điều khiển Encoder EL5101, ES5101 Beckhoff phân phối chính hãng

Bộ động cơ Servo SGM7G-30AFC61 Yaskawa 2.9kW

Bộ điều khiển động cơ SGDV-2R8A01B Yaskawa đại lí Việt Nam