Cảm biến quang Optex BGS-2S15N - Công ty HAP

Mô tả:
Chế độ cảm biếnỨc chế nền
Khoảng cách phát hiện25 đến 150mm
Đối tượng phát hiện / độ trễ tối thiểu0,1
Nguồn sángdẫn màu đỏ
Cung câp hiệu điện thê10 đến 30 VDC
Mức tiêu thụ hiện tại30mA
Thời gian đáp ứng0,5ms
Điều chỉnh độ nhạyChiết áp 6 vòng
Đầu raNPN
Chế độ hoạt động đầu raLight-On / Dark-On có thể lựa chọn bằng dây
Hẹn giờ
Bao vâyPBT với kính (vỏ), ống kính PC
Sự bảo vệIP67
Đánh giá sốc50G
Nhiệt độ-25 đến 55 ° C
Kết nốiCáp 2 mét
Bao gồmBEF-W140-A ngoặc & ốc vít
Hình ảnh:


Một số dòng cảm biến Optex:
12285 BGS-10CN
12287 BGS-10CP
12284 BGS-10N
12286 BGS-10P
13155 BGS-20N
14997 BGS-2S10N
15801 BGS-2S10N#
15273 BGS-2S10N*
15128 BGS-2S10P
16130 BGS-2S15N#
13847 BGS-2S15N*
14232 BGS-2S15P
14747 BGS-2S25N
14748 BGS-2S25P
13610 BGS-2S30CN
13540 BGS-2S30CP
15319 BGS-2S30CP*
13542 BGS-2S30CPT
13547 BGS-2S30N
13831 BGS-2S30N*
13548 BGS-2S30NT
13539 BGS-2S30P
13541 BGS-2S30PT
12289 BGS-30CN
12291 BGS-30CP
12288 BGS-30N
12290 BGS-30P
17359 BGS-3JH05CP
17356 BGS-3JH05N
17358 BGS-3JH05P
17370 BGS-3JS05CP
17367 BGS-3JS05N
17369 BGS-3JS05P
17692 BGS-CM30CN
17694 BGS-CM30CP
17691 BGS-CM30N
17693 BGS-CM30P
17688 BGS-CP30CN
17690 BGS-CP30CP
17687 BGS-CP30N
17689 BGS-CP30P
13935 BGS-D10CP
13933 BGS-D10P
13939 BGS-D30P
14975 BGS-DL10CN(E)
14978 BGS-DL10CP(E)
14973 BGS-DL10N(E)
14976 BGS-DL10P(E)
16394 BGS-DL10TCN(E)#
16396 BGS-DL10TCP(E)#
16385 BGS-DL10TN#
16393 BGS-DL10TN(E)#
16395 BGS-DL10TP(E)#
16398 BGS-DL25TCN(E)#
16400 BGS-DL25TCP(E)#
16389 BGS-DL25TN#
16397 BGS-DL25TN(E)#
16399 BGS-DL25TP(E)#
14981 BGS-DL30CN(E)
14984 BGS-DL30CP(E)
14979 BGS-DL30N(E)
14982 BGS-DL30P(E)
16404 BGS-DL70CN
16401 BGS-DL70CN(E)
16403 BGS-DL70CP(E)
15140 BGS-DL70N(E)
16402 BGS-DL70P(E)
17388 BGS-H15CN
17390 BGS-H15CP
17387 BGS-H15N
17389 BGS-H15P
15937 BGS-S03N
15936 BGS-S08CN
15942 BGS-S08CP
15934 BGS-S08N
15938 BGS-S08N*
15940 BGS-S08P
15944 BGS-S08P*
17408 BGS-S15CN
17410 BGS-S15CP
17407 BGS-S15N
17409 BGS-S15P
13650 BGS-V2000
13654 BGS-V2000CN
13655 BGS-V2000CP
13652 BGS-V2000N
13653 BGS-V2000P
13651 BGS-V2000T
12312 BGS-V30
12310 BGS-V30CN
12311 BGS-V30CP
12308 BGS-V30N
12309 BGS-V30P
12253 BGS-V50
12250 BGS-V50CN
12252 BGS-V50CP
12249 BGS-V50N
12251 BGS-V50P
13482 BGS-V80
13605 BGS-V80CN
13481 BGS-V80CP
13479 BGS-V80N
13480 BGS-V80P
16337 BGS-Y8CN
16340 BGS-Y8CP
16336 BGS-Y8N
16338 BGS-Y8N-M12
16339 BGS-Y8P
16341 BGS-Y8P-M12
16269 BGS-Z10CN
16271 BGS-Z10CP
16268 BGS-Z10N
16270 BGS-Z10P
16265 BGS-Z30CN
16267 BGS-Z30CP
16264 BGS-Z30N
16266 BGS-Z30P
16277 BGS-ZL10CN
16279 BGS-ZL10CP
16276 BGS-ZL10N
16278 BGS-ZL10P
16273 BGS-ZL30CN
16275 BGS-ZL30CP
16272 BGS-ZL30N
16274 BGS-ZL30P
17470 BGS-ZM10CN3
17471 BGS-ZM10CN4
17474 BGS-ZM10CP3
17475 BGS-ZM10CP4
17469 BGS-ZM10N
17472 BGS-ZM10N-M12
17473 BGS-ZM10P
17476 BGS-ZM10P-M12
17478 BGS-ZM30CN3
17479 BGS-ZM30CN4
17482 BGS-ZM30CP3
17483 BGS-ZM30CP4
17477 BGS-ZM30N
17480 BGS-ZM30N-M12
17481 BGS-ZM30P
17484 BGS-ZM30P-M12
17111 C2DM-11CN
17113 C2DM-11CP
17110 C2DM-11N
17112 C2DM-11P
17115 C2DM-40CN
17117 C2DM-40CP
17114 C2DM-40N
17116 C2DM-40P
17119 C2DM-80CN
17121 C2DM-80CP
17118 C2DM-80N
17120 C2DM-80P
17720 C2DM-S11CN
17722 C2DM-S11CP
17719 C2DM-S11N
17721 C2DM-S11P
17724 C2DM-S40CN
17726 C2DM-S40CP
17723 C2DM-S40N
17725 C2DM-S40P
17728 C2DM-S80CN
17730 C2DM-S80CP
17727 C2DM-S80N
17729 C2DM-S80P
17087 C2DP-11CN
17089 C2DP-11CP
17086 C2DP-11N
17088 C2DP-11P
17091 C2DP-40CN
17093 C2DP-40CP
17090 C2DP-40N
17092 C2DP-40P
17095 C2DP-80CN
17097 C2DP-80CP
17094 C2DP-80N
17096 C2DP-80P
17696 C2DP-S11CN
17698 C2DP-S11CP
17695 C2DP-S11N
17697 C2DP-S11P
17700 C2DP-S40CN
17702 C2DP-S40CP
17699 C2DP-S40N
17701 C2DP-S40P
17704 C2DP-S80CN
17706 C2DP-S80CP
17703 C2DP-S80N
17705 C2DP-S80P
17123 C2RM-350CN
17125 C2RM-350CP
17122 C2RM-350N
17124 C2RM-350P
17127 C2RM-F400CN
17129 C2RM-F400CP
17126 C2RM-F400N
17128 C2RM-F400P
17732 C2RM-S350CN
17734 C2RM-S350CP
17731 C2RM-S350N
17733 C2RM-S350P
17736 C2RM-SF400CN
17738 C2RM-SF400CP
17735 C2RM-SF400N
17737 C2RM-SF400P
17099 C2RP-350CN
17101 C2RP-350CP
17098 C2RP-350N
17100 C2RP-350P
17103 C2RP-F400CN
17105 C2RP-F400CP
17102 C2RP-F400N
17104 C2RP-F400P
17708 C2RP-S350CN
17710 C2RP-S350CP
17707 C2RP-S350N
17709 C2RP-S350P
17712 C2RP-SF400CN
17714 C2RP-SF400CP
17711 C2RP-SF400N
17713 C2RP-SF400P
17131 C2TM-2000CN
17133 C2TM-2000CP
17130 C2TM-2000N
17132 C2TM-2000P
17740 C2TM-S2000CN
17742 C2TM-S2000CP
17739 C2TM-S2000N
17741 C2TM-S2000P
17107 C2TP-2000CN
17109 C2TP-2000CP
17106 C2TP-2000N
17108 C2TP-2000P
17716 C2TP-S2000CN
17718 C2TP-S2000CP
17715 C2TP-S2000N
17717 C2TP-S2000P
15480 CDD-11CN#
15500 CDD-11CN*
15484 CDD-11CP#
15479 CDD-11N#
15499 CDD-11N*
15483 CDD-11P#
15501 CDD-11P*
15482 CDD-40CN#
15486 CDD-40CP#
15481 CDD-40N#
16088 CDD-40N*
15485 CDD-40P#
16124 CDD-40P*
15503 CRD-300CN#
15505 CRD-300CP#
15502 CRD-300N#
15510 CRD-300N*
15504 CRD-300P#
15511 CRD-300P*
15513 CRDF-100CN#
15515 CRDF-100CP#
15512 CRDF-100N#
15514 CRDF-100P#
15472 CTD-1500CN#
15474 CTD-1500CP#
15471 CTD-1500N#
16089 CTD-1500N*
15473 CTD-1500P#
16125 CTD-1500P*
14987 DR-500CN(E)
14990 DR-500CP(E)
14985 DR-500N(E)
15136 DR-500N(E)#
14988 DR-500P(E)
14957 DR-Q150TCN(E)
14960 DR-Q150TCP(E)
14955 DR-Q150TN(E)
14958 DR-Q150TP(E)
14963 DR-Q400TCN(E)
14966 DR-Q400TCP(E)
14604 DR-Q400TN
14961 DR-Q400TN(E)
14964 DR-Q400TP(E)
14993 DT-4000CN(E)
14996 DT-4000CP(E)
14991 DT-4000N(E)
14994 DT-4000P(E)
15379 ED-100ND
15380 ED-100ND3
15381 ED-100ND4
15376 ED-100NL
15377 ED-100NL3
15378 ED-100NL4
15385 ED-100PD
15386 ED-100PD3
15387 ED-100PD4
15382 ED-100PL
15383 ED-100PL3
15384 ED-100PL4
16048 ED-S30ND
16049 ED-S30ND3
16050 ED-S30ND4
16045 ED-S30NL
16046 ED-S30NL3
16047 ED-S30NL4
16054 ED-S30PD
16055 ED-S30PD3
16056 ED-S30PD4
16051 ED-S30PL
16052 ED-S30PL3
16053 ED-S30PL4
15415 EL-08ND
15416 EL-08ND3
15417 EL-08ND4
15412 EL-08NL
15413 EL-08NL3
15414 EL-08NL4
15421 EL-08PD
15422 EL-08PD3
15423 EL-08PD4
15418 EL-08PL
15419 EL-08PL3
15420 EL-08PL4
15403 EL-15ND
15404 EL-15ND3
15405 EL-15ND4
15400 EL-15NL
15401 EL-15NL3
15402 EL-15NL4
15409 EL-15PD
15410 EL-15PD3
15411 EL-15PD4
15406 EL-15PL
15407 EL-15PL3
15408 EL-15PL4
15391 EL-30ND
15392 EL-30ND3
15393 EL-30ND4
15388 EL-30NL
15389 EL-30NL3
15390 EL-30NL4
15397 EL-30PD
15398 EL-30PD3
15399 EL-30PD4
15394 EL-30PL
15395 EL-30PL3
15396 EL-30PL4
16060 EL-S15ND
16061 EL-S15ND3
16062 EL-S15ND4
16057 EL-S15NL
16058 EL-S15NL3
16059 EL-S15NL4
16066 EL-S15PD
16067 EL-S15PD3
16068 EL-S15PD4
16063 EL-S15PL
16064 EL-S15PL3
16065 EL-S15PL4
15367 ET-500ND
15368 ET-500ND3
15369 ET-500ND4
15364 ET-500NL
15365 ET-500NL3
15366 ET-500NL4
15373 ET-500PD
15374 ET-500PD3
15375 ET-500PD4
15370 ET-500PL
15371 ET-500PL3
15372 ET-500PL4
16036 ET-S500ND
16037 ET-S500ND3
16038 ET-S500ND4
16033 ET-S500NL
16034 ET-S500NL3
16035 ET-S500NL4
16042 ET-S500PD
16043 ET-S500PD3
16044 ET-S500PD4
16039 ET-S500PL
16040 ET-S500PL3
16041 ET-S500PL4
13923 FGS-D10CP
13918 FGS-D10N
13921 FGS-D10P
13929 FGS-D25CP
13924 FGS-D25N
13927 FGS-D25P
17384 J2D-H100CN
17386 J2D-H100CP
17383 J2D-H100N
17385 J2D-H100P
17376 J2D-H10CN
17378 J2D-H10CP
17375 J2D-H10N
17377 J2D-H10P
17380 J2D-H70CN
17382 J2D-H70CP
17379 J2D-H70N
17381 J2D-H70P
17404 J2D-S100CN
17406 J2D-S100CP
17403 J2D-S100N
17405 J2D-S100P
17396 J2D-S10CN
17398 J2D-S10CP
17395 J2D-S10N
17397 J2D-S10P
17400 J2D-S70CN
17402 J2D-S70CP
17399 J2D-S70N
17401 J2D-S70P
17361 J3M-GH01CN
17363 J3M-GH01CP
17360 J3M-GH01N
17362 J3M-GH01P
17374 J3M-GS01CP
17371 J3M-GS01N
17373 J3M-GS01P
17353 J3R-H100N
17354 J3R-H100P
17364 J3R-S100N
17365 J3R-S100P
13983 JD-HL03CN?
13985 JD-HL03CP?
13982 JD-HL03N?
13984 JD-HL03P?
14303 JD-HR80CN##
13993 JD-HR80CP
14302 JD-HR80N##
13992 JD-HR80P
13987 JD-HW08CN?
13989 JD-HW08CP?
13986 JD-HW08N?
13988 JD-HW08P?
14271 JD-SL03CN##
14005 JD-SL03CP?
14270 JD-SL03N##
14004 JD-SL03P?
14279 JD-SR80CN##
14013 JD-SR80CP
14278 JD-SR80N##
14012 JD-SR80P
14007 JD-SW08CN?
14009 JD-SW08CP?
14006 JD-SW08N?
14008 JD-SW08P?
14291 JR-H300CN##
13981 JR-H300CP
14290 JR-H300N##
13980 JR-H300P
17392 JR-HQ50CNW
17394 JR-HQ50CPW
17391 JR-HQ50NW
17393 JR-HQ50PW
14267 JR-S300CN##
14001 JR-S300CP
14266 JR-S300N##
14000 JR-S300P
17414 JR-SQ50CNW
17417 JR-SQ50CPW
17411 JR-SQ50NW
17415 JR-SQ50PW
13975 JT-H1000CNR
13977 JT-H1000CPR
13974 JT-H1000NR
13976 JT-H1000PR
13995 JT-S1000CNR
13997 JT-S1000CPR
13994 JT-S1000NR
13996 JT-S1000PR
12161 KD-40CN
12162 KD-40CP
12109 KD-40N
12110 KD-40P
12166 KD-L09CP
12111 KD-L09N
12112 KD-L09P
12163 KR-250CN
12164 KR-250CP
12113 KR-250N
12114 KR-250P
13467 KR-Q150CNW
13619 KR-Q150CPW
12899 KR-Q150NW
13022 KR-Q150PW
13468 KR-Q300CNW
13620 KR-Q300CPW
13024 KR-Q300NW
12167 KR-Q50CN
13283 KR-Q50CNW
12168 KR-Q50CP
13618 KR-Q50CPW
12115 KR-Q50N
12195 KR-Q50NW
12116 KR-Q50P
13470 KR-Q50PW
12158 KT-700CN
12159 KT-700CP
12117 KT-700N
12118 KT-700P
14112 S2D-80CN?
14114 S2D-80CP?
14118 S2D-80CPIR?
14111 S2D-80N?
14115 S2D-80NIR?
14113 S2D-80P?
14117 S2D-80PIR?
14108 S2R-350CN?
14110 S2R-350CP?
14107 S2R-350N?
14109 S2R-350P?
14104 S2T-1200CN?
14106 S2T-1200CP?
14119 S2T-1200N/D?
14103 S2T-1200N?
14727 S2T-1200NIR?
14120 S2T-1200P/D?
14105 S2T-1200P?
15929 SD-20CN
15933 SD-20CP
15927 SD-20N
15930 SD-20N*
15928 SD-20N-5
15931 SD-20P
15922 SR-150CN
15926 SR-150CP
15920 SR-150N
15923 SR-150N#
15924 SR-150P
15947 SR-Q50CNW
15950 SR-Q50CPW
15945 SR-Q50NW
15948 SR-Q50PW
15914 ST-400CN
15919 ST-400CP
15912 ST-400N
15915 ST-400N*
15917 ST-400P
18159 V2R-1200
18155 V2R-1200CDN
18158 V2R-1200CDP
18154 V2R-1200DN
18156 V2R-1200DP
18160 V2R-1200H
12248 V2R-800
14438 V2R-800-3A
14479 V2R-800CDN?
14481 V2R-800DN?
14478 V2R-800DP?
12243 V2T-2000
15173 V2T-2000-3A
14485 V2T-2000CDN?
14484 V2T-2000CDP?
14483 V2T-2000DN?
14482 V2T-2000DP?
18166 V2T-7000
18172 V2T-7000CDN
18165 V2T-7000CDP
18170 V2T-7000DN
18163 V2T-7000DP
18167 V2T-7000H
14743 V3D-130
14741 V3R-1000
15104 V3R-1000*
14919 V3R-1000N
14920 V3R-1000P
14745 V3T-4000
15105 V3T-4000*
14938 V3T-4000CP
14742 V4D-130
14926 V4D-130P
14917 V4R-1000N
14918 V4R-1000P
14934 V4T-4000P
14463 VD-100CN?
14462 VD-100CP?
14461 VD-100N?
14460 VD-100P?
13874 VD-130*
13875 VD-130T*
13864 VD-250CN
13865 VD-250CP
13862 VD-250N
13863 VD-250P
13876 VD-300*
13877 VD-300T*
13878 VR-1000*
13879 VR-1000T*
14459 VR-800CN?
14458 VR-800CP?
14457 VR-800N?
14456 VR-800P?
13872 VT-3000CN
13873 VT-3000CP
13870 VT-3000N
13871 VT-3000P
13880 VT-4000*
13881 VT-4000T*
16307 YD-15CN
16310 YD-15CP
16306 YD-15N
16308 YD-15N-M12
16309 YD-15P
16311 YD-15P-M12
16319 YD-L1CN
16322 YD-L1CP
16318 YD-L1N
16320 YD-L1N-M12
16321 YD-L1P
16323 YD-L1P-M12
16313 YD-L2CN
16316 YD-L2CP
16312 YD-L2N
16314 YD-L2N-M12
16315 YD-L2P
16317 YD-L2P-M12
16325 YR-140CN
16328 YR-140CP
16324 YR-140N
16326 YR-140N-M12
16327 YR-140P
16329 YR-140P-M12
16331 YR-Q39CN
16334 YR-Q39CP
16330 YR-Q39N
16332 YR-Q39N-M12
16333 YR-Q39P
16335 YR-Q39P-M12
16420 YT-1180CN
16423 YT-1180CP
16419 YT-1180N
16468 YT-1180NIR
16421 YT-1180N-M12
16422 YT-1180P
16424 YT-1180P-M12
16839 Z2D-80CN4
16841 Z2D-80CP4
16838 Z2D-80N
16840 Z2D-80P
16835 Z2R-400CN4
16837 Z2R-400CP4
16834 Z2R-400N
16836 Z2R-400P
16831 Z2T-2000CN4
16833 Z2T-2000CP4
16830 Z2T-2000N
17464 Z2T-2000NIR
17059 Z2T-2000NJ
16832 Z2T-2000P
17465 Z2T-2000PIR
15704 ZD-70CN
15706 ZD-70CP
15708 ZD-70N
15710 ZD-70N-B
15713 ZD-70P
15714 ZD-70P-B
16784 ZD-70PIR
15715 ZD-L06N-B*
15716 ZD-L09CN
15718 ZD-L09CP
15720 ZD-L09N
15722 ZD-L09N-B
15723 ZD-L09P
15724 ZD-L09P-B
15361 ZD-L40CN
15363 ZD-L40CP
15360 ZD-L40N
15362 ZD-L40P
17486 ZD-M80CN3
17487 ZD-M80CN4
17490 ZD-M80CP3
17491 ZD-M80CP4
17485 ZD-M80N
17488 ZD-M80N-M12
17489 ZD-M80P
17492 ZD-M80P-M12
16084 ZD-W20CN
16085 ZD-W20CP
16082 ZD-W20N
16083 ZD-W20P
15675 ZR-350CN
15676 ZR-350CN-B
15679 ZR-350CP
17153 ZR-350CP3
15683 ZR-350N
15691 ZR-350P
15692 ZR-350P-B
15357 ZR-L1000CN
15359 ZR-L1000CP
15356 ZR-L1000N
16806 ZR-L1000N-20F
15358 ZR-L1000P
16807 ZR-L1000P-20F
17494 ZR-M550CN3
17495 ZR-M550CN4
17498 ZR-M550CP3
17499 ZR-M550CP4
17493 ZR-M550N
17496 ZR-M550N-M12
17497 ZR-M550P
17500 ZR-M550P-M12
15696 ZR-Q200CN
15698 ZR-Q200CP
15700 ZR-Q200N
15702 ZR-Q200P
16172 ZR-QX200CN4
16175 ZR-QX200CP4
16171 ZR-QX200N
16174 ZR-QX200P
16166 ZR-X250CN4
16169 ZR-X250CP4
16165 ZR-X250N
16168 ZR-X250P
15725 ZT-1200CN
15729 ZT-1200CP
15733 ZT-1200N
15737 ZT-1200N-B
15738 ZT-1200ND
15735 ZT-1200NIR
15742 ZT-1200NJ
15743 ZT-1200P
15353 ZT-L3000CN
15355 ZT-L3000CP
15352 ZT-L3000N
15354 ZT-L3000P
17502 ZT-M3000CN3
17503 ZT-M3000CN4
17506 ZT-M3000CP3
17507 ZT-M3000CP4
17501 ZT-M3000N
17504 ZT-M3000N-M12
17505 ZT-M3000P
17508 ZT-M3000P-M12
18150 BGS-2V100
18146 BGS-2V100CN
18149 BGS-2V100CP
18144 BGS-2V100N
18147 BGS-2V100P
18131 BGS-2V30
18128 BGS-2V30CN
18130 BGS-2V30CP
18127 BGS-2V30N
18129 BGS-2V30P
18140 BGS-2V50
18136 BGS-2V50CN
18139 BGS-2V50CP
18135 BGS-2V50N
18137 BGS-2V50P
18483 V3D-200
18497 V3D-200CN
18496 V3D-200CP
18495 V3D-200N
18494 V3D-200P
18485 V3R-1200
18517 V3R-1200A
18503 V3R-1200CN
18502 V3R-1200CP
18501 V3R-1200N
18500 V3R-1200P
18487 V3T-7000
18509 V3T-7000CN
18508 V3T-7000CP
18507 V3T-7000N
18506 V3T-7000P
18482 V4D-200
18493 V4D-200N
18492 V4D-200P
18484 V4R-1200
18499 V4R-1200N
18498 V4R-1200P
18486 V4T-7000
18505 V4T-7000N
18504 V4T-7000P
15193 B2GF-CN
15197 B2GF-CP
15192 B2GF-N
15196 B2GF-P
15201 B2IF-CWN
15205 B2IF-CWP
15200 B2IF-WN
15204 B2IF-WP
15185 B2RF-CHN
15189 B2RF-CHP
15177 B2RF-CN
15181 B2RF-CP
15184 B2RF-HN
15188 B2RF-HP
15176 B2RF-N
15180 B2RF-P
15191 BGF-CN
15195 BGF-CP
15190 BGF-N
15194 BGF-P
16374 BGF-TCN

Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khối mở rộng điều khiển Encoder EL5101, ES5101 Beckhoff phân phối chính hãng

Bộ động cơ Servo SGM7G-30AFC61 Yaskawa 2.9kW

Bộ điều khiển động cơ SGDV-2R8A01B Yaskawa đại lí Việt Nam