Van điện từ VUVS-L20-B52-G18-F7 Festo - Công ty Hoàng Anh Phương

Feature Value
Valve function 5/2, bistable
Material of screws Steel, galvanized
Lap Overlap
Actuation type Electrical
Valve size 21 mm
Standard nominal flow rate 700 l/min
Pneumatic working port G1/8
Operating pressure 1.5 bar ... 10 bar
Design Piston gate valve
Certification c UL us - Recognized (OL)
Nominal width 5.7 mm


VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3

VUVG-B14-M52-MZT-F-1P3

VUVG-B14-M52-MZT-F-1H2L

VUVG-B10A-B52-ZT-F-1P3

VUVG-B10A-M52-MZT-F-1P3

566449 VUVG-B10A-B52-ZT-F-1P3

574347 VUVG-B10A-M52-MZT-F-1P3

566448 VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3

566450 VUVG-B10A-P53C-ZT-F-1P3

566451 VUVG-B10A-P53E-ZT-F-1P3

566452 VUVG-B10A-P53U-ZT-F-1P3

579142 VUVG-B10-B52-ZT-F-1H2L

566491 VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3

573418 VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L

574367 VUVG-B10-M52-MZT-F-1P3

573417 VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L

578875 VUVG-B10-M52-RZT-F-1H2L

566490 VUVG-B10-M52-RZT-F-1P3

573416 VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L

579155 VUVG-B10-P53C-ZT-F-1H2L

566492 VUVG-B10-P53C-ZT-F-1P3

573419 VUVG-B10-P53C-ZT-F-1T1L

566493 VUVG-B10-P53E-ZT-F-1P3

573420 VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L

566494 VUVG-B10-P53U-ZT-F-1P3

573421 VUVG-B10-P53U-ZT-F-1T1L

579159 VUVG-B10-T32C-AZT-F-1H2L

566487 VUVG-B10-T32C-AZT-F-1P3

573410 VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L

574364 VUVG-B10-T32C-MZT-F-1P3

8031492 VUVG-B10-T32C-MZT-F-1R8L

573413 VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L

566489 VUVG-B10-T32H-AZT-F-1P3

573412 VUVG-B10-T32H-AZT-F-1T1L

574366 VUVG-B10-T32H-MZT-F-1P3

8031494 VUVG-B10-T32H-MZT-F-1R8L

573415 VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L

566488 VUVG-B10-T32U-AZT-F-1P3

573411 VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L

574365 VUVG-B10-T32U-MZT-F-1P3

8031493 VUVG-B10-T32U-MZT-F-1R8L

573414 VUVG-B10-T32U-MZT-F-1T1L

8028231 VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L

8028232 VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L

579145 VUVG-B14-B52-ZT-F-1H2L

566517 VUVG-B14-B52-ZT-F-1P3

573484 VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L

579144 VUVG-B14-M52-AZT-F-1H2L

566516 VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3

573482 VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L

578773 VUVG-B14-M52-MZT-F-1H3L

574379 VUVG-B14-M52-MZT-F-1P3

573483 VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L

579171 VUVG-B14-P53C-ZT-F-1H2L

566518 VUVG-B14-P53C-ZT-F-1P3

573485 VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L

566519 VUVG-B14-P53E-ZT-F-1P3

573486 VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L

566520 VUVG-B14-P53U-ZT-F-1P3

573487 VUVG-B14-P53U-ZT-F-1T1L

579161 VUVG-B14-T32C-AZT-F-1H2L

566513 VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3

573476 VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L

574376 VUVG-B14-T32C-MZT-F-1P3

573479 VUVG-B14-T32C-MZT-F-1T1L

566515 VUVG-B14-T32H-AZT-F-1P3

573478 VUVG-B14-T32H-AZT-F-1T1L

574378 VUVG-B14-T32H-MZT-F-1P3

8031518 VUVG-B14-T32H-MZT-F-1R8L

573481 VUVG-B14-T32H-MZT-F-1T1L

566514 VUVG-B14-T32U-AZT-F-1P3

573477 VUVG-B14-T32U-AZT-F-1T1L

574377 VUVG-B14-T32U-MZT-F-1P3

8031517 VUVG-B14-T32U-MZT-F-1R8L

573480 VUVG-B14-T32U-MZT-F-1T1L

8028235 VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L

8028236 VUVG-B14Z-M32U-AZT-F-1T1L

579173 VUVG-B18-B52-ZT-F-1H2L

578829 VUVG-B18-B52-ZT-F-1H2L-W1

574451 VUVG-B18-B52-ZT-F-1P3

8031545 VUVG-B18-B52-ZT-F-1R8L

578828 VUVG-B18-M52-MZT-F-1H2L-W1

574450 VUVG-B18-M52-MZT-F-1P3

8031544 VUVG-B18-M52-MZT-F-1R8L

579167 VUVG-B18-M52-RZT-F-1H2L

574449 VUVG-B18-M52-RZT-F-1P3

8031543 VUVG-B18-M52-RZT-F-1R8L

578830 VUVG-B18-P53C-ZT-F-1H2L-W1

574452 VUVG-B18-P53C-ZT-F-1P3

8031546 VUVG-B18-P53C-ZT-F-1R8L

574453 VUVG-B18-P53E-ZT-F-1P3

8031547 VUVG-B18-P53E-ZT-F-1R8L

574454 VUVG-B18-P53U-ZT-F-1P3

8031548 VUVG-B18-P53U-ZT-F-1R8L

Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com
WEBSITE:
tudonghoacongnghiepvn.com
#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khối mở rộng điều khiển Encoder EL5101, ES5101 Beckhoff phân phối chính hãng

Bộ động cơ Servo SGM7G-30AFC61 Yaskawa 2.9kW

Bộ điều khiển động cơ SGDV-2R8A01B Yaskawa đại lí Việt Nam