Xy lanh nhỏ gọn Festo ADN-25-20-A-P-A 536254

Xy lanh nhỏ gọn ADN-25-20-APA Per ISO 21287, với cảm biến vị trí và ren thanh piston ngoài Stroke = 20 mm, Đường kính pít-tông = 25 mm, ren thanh Pít-tông = M8, Đệm = P: Vòng / tấm đệm linh hoạt ở hai đầu , Vị trí lắp ráp = Bất kỳ
Thông số kỹ thuật:
Danh mục sản phẩm
Xi lanh khí
Cú đánh
0,7874 inch (20 mm)
Tải trọng / Lực lượng định mức
66,32 lbs (30,08 kg)
Áp lực vận hành
8,7 đến 145 psi (6,12 đến 102 m H 2O)
Đường kính trục
0,9843 inch (25 mm)
Hình ảnh:

Một số dòng xy lanh Festo:
ADN-100-10-A-P-A 536374
ADN-100-10-I-P-A 536384
ADN-100-15-A-P-A 536375
ADN-100-15-A-PPS-A 
ADN-100-15-I-P-A 536385
ADN-100-15-I-PPS-A
ADN-100-20-A-P-A 536376
ADN-100-20-A-PPS-A
ADN-100-20-I-P-A 536386
ADN-100-20-I-PPS-A
ADN-100-25-A-P-A 536377
ADN-100-25-A-PPS-A
ADN-100-25-I-P-A 536387
ADN-100-30-A-P-A 536378
ADN-100-30-I-P-A 536388
ADN-100-40-A-P-A 536379
ADN-100-40-I-P-A 536389
ADN-100-40-I-PPS-A
ADN-100-50-A-P-A 536380
ADN-100-50-A-PPS-A
ADN-100-50-I-P-A 536390
ADN-100-60-A-P-A 536381
ADN-100-60-I-P-A 536391
ADN-100-80-A-P-A 536382
ADN-100-80-A-PPS-A
ADN-100-80-I-P-A 536392
ADN-100-80-I-PPS-A
ADN-12-10-A-P-A 536205
ADN-12-10-I-P-A 536212
ADN-12-15-A-P-A 536206
ADN-12-15-A-P-A-S2-10K2 536203
ADN-12-15-I-P-A 536213
ADN-12-20-A-P-A 536207
ADN-12-20-I-P-A 536214
ADN-12-25-A-P-A 536208
ADN-12-25-I-P-A 536215
ADN-12-30-A-P-A 536209
ADN-12-30-I-P-A 536216
ADN-12-40-A-P-A 536210
ADN-12-40-A-P-A-Q 536203
ADN-12-40-I-P-A 536217
ADN-12-50-A-P-A  536203
ADN-12-5-A-P-A 536204
ADN-12-5-I-P-A 536211
ADN-16-10-A-P-A 536220
ADN-16-10-I-P-A 536227
ADN-16-15-A-P-A 536221
ADN-16-15-I-P-A 536228
ADN-16-20-A-P-A 536222
ADN-16-20-I-P-A 536229
ADN-16-25-A-P-A 536223
ADN-16-25-I-P-A 536230
ADN-16-30-A-P-A 536224
ADN-16-30-I-P-A 536231
ADN-16-40-A-P-A 536225
ADN-16-40-I-P-A 536232
ADN-16-50-A-P-A 536331
ADN-16-50-I-P-A 536341
ADN-16-5-A-P-A 536219
ADN-16-5-I-P-A 536226
ADN-16-75-A-P-A-Q 536218
ADN-20-10-A-P-A 536235
ADN-20-10-I-P-A 536243
ADN-20-15-A-P-A 536236
ADN-20-15-I-P-A 536244
ADN-20-15-I-P-A-M5K5-S6  536233
ADN-20-200-A-P-A 536233
ADN-20-20-A-P-A 536237
ADN-20-20-I-P-A 536245
ADN-20-25-A-P-A 536238
ADN-20-25-I-P-A 536246
ADN-20-30-A-P-A 536239
ADN-20-30-I-P-A 536247
ADN-20-40-A-P-A 536240
ADN-20-40-I-P-A 536248
ADN-20-50-A-P-A 536241
ADN-20-50-I-P-A 536249
ADN-20-5-A-P-A 536234
ADN-20-5-I-P-A 536242
ADN-20-60-A-P-A 536352
ADN-20-60-I-P-A 536362
ADN-25-10-A-P-A 536252
ADN-25-10-I-P-A 536260
ADN-25-15-A-P-A 536253
ADN-25-15-I-P-A 536261
ADN-25-180-A-P-A 536250
ADN-25-20-A-P-A 536254
ADN-25-20-I-P-A 536262
ADN-25-25-A-P-A 536255
ADN-25-25-I-P-A 536263
ADN-25-30-A-P-A 536256
ADN-25-30-I-P-A 536264
ADN-25-40-A-P-A 536257
ADN-25-40-I-P-A 536265
ADN-25-50-A-P-A 536258
ADN-25-50-I-P-A 536266
ADN-25-5-A-P-A 536251
ADN-25-5-I-P-A 536259
ADN-25-60-A-P-A 536373
ADN-25-60-I-P-A 536383
ADN-25-80-I-P-A 536250
ADN-32-100-A-P-A 536267
ADN-32-10-A-P-A 536269
ADN-32-10-A-PPS-A 572655
ADN-32-10-I-P-A 536279
ADN-32-10-I-PPS-A 572646
ADN-32-15-A-P-A 536270
ADN-32-15-A-PPS-A 572656
ADN-32-15-I-P-A 536280
ADN-32-15-I-PPS-A 572647
ADN-32-20-A-P-A 536271
ADN-32-20-A-PPS-A 572657
ADN-32-20-I-P-A 536281
ADN-32-20-I-PPS-A 572648
ADN-32-25-A-P-A 536272
ADN-32-25-A-PPS-A 572658
ADN-32-25-I-P-A 536282
ADN-32-25-I-PPS-A 572649
ADN-32-30-A-P-A 536273
ADN-32-30-A-PPS-A 572659
ADN-32-30-I-P-A 536283
ADN-32-30-I-PPS-A 572650
ADN-32-40-A-P-A 536274
ADN-32-40-A-PPS-A 572660
ADN-32-40-I-P-A 536284
ADN-32-40-I-PPS-A 572651
ADN-32-50-A-P-A 536275
ADN-32-50-A-PPS-A 572661
ADN-32-50-I-P-A 536285
ADN-32-50-I-PPS-A 572652
ADN-32-5-A-P-A 536268
ADN-32-5-I-P-A 536278
ADN-32-60-A-P-A 536276
ADN-32-60-A-PPS-A 572662
ADN-32-60-I-P-A 536286
ADN-32-60-I-PPS-A 572653
ADN-32-80-A-P-A 536277
ADN-32-80-A-PPS-A 572663
ADN-32-80-I-P-A 536287
ADN-32-80-I-PPS-A 572654
ADN-40-10-A-P-A 536290
ADN-40-10-A-PPS-A 572673
ADN-40-10-I-P-A 536300
ADN-40-10-I-PPS-A 572664
ADN-40-150-I-P-A 536288
ADN-40-15-A-P-A 536291
ADN-40-15-A-PPS-A 572674
ADN-40-15-I-P-A 536301
ADN-40-15-I-PPS-A 572665
ADN-40-20-A-P-A 536292
ADN-40-20-A-PPS-A 572675
ADN-40-20-I-P-A 536302
ADN-40-20-I-PPS-A 572666
ADN-40-25-A-P-A 536293
ADN-40-25-A-PPS-A 572676
ADN-40-25-I-P-A 536303
ADN-40-25-I-PPS-A 572667
ADN-40-30-A-P-A 536294
ADN-40-30-A-PPS-A 572677
ADN-40-30-I-P-A 536304
ADN-40-30-I-P-A-S11 536203
ADN-40-30-I-PPS-A 572668
ADN-40-40-A-P-A 536295
ADN-40-40-A-PPS-A 572678
ADN-40-40-I-P-A 536305
ADN-40-40-I-PPS-A 572669
ADN-40-50-A-P-A 536296
ADN-40-50-A-PPS-A 572679
ADN-40-50-I-P-A 536306
ADN-40-50-I-PPS-A 572670
ADN-40-5-A-P-A 536289
ADN-40-5-I-P-A 536299
ADN-40-60-A-P-A 536297
ADN-40-60-A-PPS-A 572680
ADN-40-60-I-P-A 536307
ADN-40-60-I-PPS-A 572671
ADN-40-80-A-P-A 536298
ADN-40-80-A-PPS-A 572681
ADN-40-80-I-P-A 536308
ADN-40-80-I-PPS-A 572672
ADN-50-100-A-P-A 563115
ADN-50-10-A-P-A 536311
ADN-50-10-A-PPS-A 572691
ADN-50-10-I-P-A 536321
ADN-50-10-I-PPS-A 572682
ADN-50-150-I-P-A 536309
ADN-50-15-A-P-A 536312
ADN-50-15-A-PPS-A 572692
ADN-50-15-I-P-A 536322
ADN-50-15-I-PPS-A 572683
ADN-50-20-A-P-A 536313
ADN-50-20-A-PPS-A 572693
ADN-50-20-I-P-A 536323
ADN-50-20-I-PPS-A 572684
ADN-50-25-A-P-A 536314
ADN-50-25-A-PPS-A 572694
ADN-50-25-I-P-A 536324
ADN-50-25-I-PPS-A 572685
ADN-50-30-A-P-A 536315
ADN-50-30-A-PPS-A 572695
ADN-50-30-I-P-A 536325
ADN-50-30-I-PPS-A 572686
ADN-50-40-A-P-A 536316
ADN-50-40-A-PPS-A 572696
ADN-50-40-I-P-A 536326
ADN-50-40-I-PPS-A 572687
ADN-50-50-A-P-A 536317
ADN-50-50-A-PPS-A 572697
ADN-50-50-I-P-A 536327
ADN-50-50-I-PPS-A 572688
ADN-50-5-A-P-A 536310
ADN-50-5-I-P-A 536320
ADN-50-60-A-P-A 536318
ADN-50-60-A-PPS-A 572698
ADN-50-60-I-P-A 536328
ADN-50-60-I-PPS-A 572689
ADN-50-80-A-P-A 536319
ADN-50-80-A-PPS-A 572699
ADN-50-80-I-P-A 536329
ADN-50-80-I-PPS-A 572690
ADN-63-10-A-P-A 536332
ADN-63-10-A-PPS-A 572709
ADN-63-10-I-P-A 536342
ADN-63-10-I-PPS-A 572700
ADN-63-15-A-P-A 536333
ADN-63-25-I-P-A 536345
ADN-63-80-A-P-A 536340
ADN-80-150-A-P-A 536351
Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Động cơ Servo SGMAS-06ACA21 600W Yaskawa Sigma-III Series

Cảm biến Panasonic FX-551-C2-HT

Cảm biến tiệm cận Koyo APS4-12S-Z, APS4-12S-Z-D