Van điện từ Festo VUVG-B14-P53C-ZT-F-1P3 - 566518

Van điện từ VUVG-B14-P53C-ZT-F-1P3 Chức năng của van = 5/3 đóng, Loại truyền động = điện, Kích thước van = 14 mm, Tốc độ dòng chảy tiêu chuẩn = 540 - 600 l / phút, Áp suất vận hành = -0 , 9 - 10 thanh
Thông số kỹ thuật:
Danh mục sản phẩm
Van công nghiệp
Loại van
Điện từ
Nguyên liệu chính
Nhôm
Phương tiện truyền thông
Không khí; Không khí nén
Kích thước van
0,22 inch (5,60 mm)Hình ảnh:


Một số dòng van điện từ Fetso:
VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3
VUVG-B14-M52-MZT-F-1P3
VUVG-B14-M52-MZT-F-1H2L
VUVG-B10A-B52-ZT-F-1P3
VUVG-B10A-M52-MZT-F-1P3
566449 VUVG-B10A-B52-ZT-F-1P3
574347 VUVG-B10A-M52-MZT-F-1P3
566448 VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3
566450 VUVG-B10A-P53C-ZT-F-1P3
566451 VUVG-B10A-P53E-ZT-F-1P3
566452 VUVG-B10A-P53U-ZT-F-1P3
579142 VUVG-B10-B52-ZT-F-1H2L
566491 VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3
573418 VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L
574367 VUVG-B10-M52-MZT-F-1P3
573417 VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L
578875 VUVG-B10-M52-RZT-F-1H2L
566490 VUVG-B10-M52-RZT-F-1P3
573416 VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L
579155 VUVG-B10-P53C-ZT-F-1H2L
566492 VUVG-B10-P53C-ZT-F-1P3
573419 VUVG-B10-P53C-ZT-F-1T1L
566493 VUVG-B10-P53E-ZT-F-1P3
573420 VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L
566494 VUVG-B10-P53U-ZT-F-1P3
573421 VUVG-B10-P53U-ZT-F-1T1L
579159 VUVG-B10-T32C-AZT-F-1H2L
566487 VUVG-B10-T32C-AZT-F-1P3
573410 VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L
574364 VUVG-B10-T32C-MZT-F-1P3
8031492 VUVG-B10-T32C-MZT-F-1R8L
573413 VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L
566489 VUVG-B10-T32H-AZT-F-1P3
573412 VUVG-B10-T32H-AZT-F-1T1L
574366 VUVG-B10-T32H-MZT-F-1P3
8031494 VUVG-B10-T32H-MZT-F-1R8L
573415 VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L
566488 VUVG-B10-T32U-AZT-F-1P3
573411 VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L
574365 VUVG-B10-T32U-MZT-F-1P3
8031493 VUVG-B10-T32U-MZT-F-1R8L
573414 VUVG-B10-T32U-MZT-F-1T1L
8028231 VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L
8028232 VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L
579145 VUVG-B14-B52-ZT-F-1H2L
566517 VUVG-B14-B52-ZT-F-1P3
573484 VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L
579144 VUVG-B14-M52-AZT-F-1H2L
566516 VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3
573482 VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L
578773 VUVG-B14-M52-MZT-F-1H3L
574379 VUVG-B14-M52-MZT-F-1P3
573483 VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L
579171 VUVG-B14-P53C-ZT-F-1H2L
566518 VUVG-B14-P53C-ZT-F-1P3
573485 VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L
566519 VUVG-B14-P53E-ZT-F-1P3
573486 VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L
566520 VUVG-B14-P53U-ZT-F-1P3
573487 VUVG-B14-P53U-ZT-F-1T1L
579161 VUVG-B14-T32C-AZT-F-1H2L
566513 VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3
573476 VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L
574376 VUVG-B14-T32C-MZT-F-1P3
573479 VUVG-B14-T32C-MZT-F-1T1L
566515 VUVG-B14-T32H-AZT-F-1P3
573478 VUVG-B14-T32H-AZT-F-1T1L
574378 VUVG-B14-T32H-MZT-F-1P3
8031518 VUVG-B14-T32H-MZT-F-1R8L
573481 VUVG-B14-T32H-MZT-F-1T1L
566514 VUVG-B14-T32U-AZT-F-1P3
573477 VUVG-B14-T32U-AZT-F-1T1L
574377 VUVG-B14-T32U-MZT-F-1P3
8031517 VUVG-B14-T32U-MZT-F-1R8L
573480 VUVG-B14-T32U-MZT-F-1T1L
8028235 VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L
8028236 VUVG-B14Z-M32U-AZT-F-1T1L
579173 VUVG-B18-B52-ZT-F-1H2L
578829 VUVG-B18-B52-ZT-F-1H2L-W1
574451 VUVG-B18-B52-ZT-F-1P3
8031545 VUVG-B18-B52-ZT-F-1R8L
578828 VUVG-B18-M52-MZT-F-1H2L-W1
574450 VUVG-B18-M52-MZT-F-1P3
8031544 VUVG-B18-M52-MZT-F-1R8L
579167 VUVG-B18-M52-RZT-F-1H2L
574449 VUVG-B18-M52-RZT-F-1P3
8031543 VUVG-B18-M52-RZT-F-1R8L
578830 VUVG-B18-P53C-ZT-F-1H2L-W1
574452 VUVG-B18-P53C-ZT-F-1P3
8031546 VUVG-B18-P53C-ZT-F-1R8L
574453 VUVG-B18-P53E-ZT-F-1P3
8031547 VUVG-B18-P53E-ZT-F-1R8L
574454 VUVG-B18-P53U-ZT-F-1P3
8031548 VUVG-B18-P53U-ZT-F-1R8L
578827 VUVG-B18-T32C-AZT-F-1H2L-W1
574443 VUVG-B18-T32C-AZT-F-1P3
8031537 VUVG-B18-T32C-AZT-F-1R8L
574446 VUVG-B18-T32C-MZT-F-1P3
574354 VUVG-L10-T32H-MZT-M5-1P3
574362 VUVG-L10-T32H-MZT-M7-1P3
566455 VUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3
8031466 VUVG-L10-T32U-AT-M5-1R8L
566472 VUVG-L10-T32U-AT-M7-1P3
566464 VUVG-L10-T32U-AZT-M5-1P3
566480 VUVG-L10-T32U-AZT-M7-1P3
574349 VUVG-L10-T32U-MT-M5-1P3
8031469 VUVG-L10-T32U-MT-M5-1R8L
574357 VUVG-L10-T32U-MT-M7-1P3
8031481 VUVG-L10-T32U-MT-M7-1R8L
574353 VUVG-L10-T32U-MZT-M5-1P3
574361 VUVG-L10-T32U-MZT-M7-1P3
579149 VUVG-L14-B52-T-G18-1H2L
566500 VUVG-L14-B52-T-G18-1P3
566509 VUVG-L14-B52-ZT-G18-1P3
579150 VUVG-L14-M52-AT-G18-1H2L
566499 VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3
566508 VUVG-L14-M52-AZT-G18-1P3
574371 VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
8031508 VUVG-L14-M52-MT-G18-1R8L
574375 VUVG-L14-M52-MZT-G18-1P3
579124 VUVG-L14-M52-MZT-G18-1R8L
579168 VUVG-L14-P53C-T-G18-1H2L
566501 VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3
566510 VUVG-L14-P53C-ZT-G18-1P3
579125 VUVG-L14-P53C-ZT-G18-1R8L
566502 VUVG-L14-P53E-T-G18-1P3
566511 VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3
566503 VUVG-L14-P53U-T-G18-1P3
566512 VUVG-L14-P53U-ZT-G18-1P3
579169 VUVG-L14-T32C-AT-G18-1H2L
579079 VUVG-L14-T32C-AT-G18-1H3L
566496 VUVG-L14-T32C-AT-G18-1P3
579086 VUVG-L14-T32C-AT-G18-U-1R8L-N4
566505 VUVG-L14-T32C-AZT-G18-1P3
574368 VUVG-L14-T32C-MT-G18-1P3
8031504 VUVG-L14-T32C-MT-G18-1R8L
578833 VUVG-L14-T32C-MZT-G18-1H2L-W1
574372 VUVG-L14-T32C-MZT-G18-1P3
579126 VUVG-L14-T32C-MZT-G18-1R8L
566498 VUVG-L14-T32H-AT-G18-1P3
566507 VUVG-L14-T32H-AZT-G18-1P3
574370 VUVG-L14-T32H-MT-G18-1P3
8031506 VUVG-L14-T32H-MT-G18-1R8L
574374 VUVG-L14-T32H-MZT-G18-1P3
566497 VUVG-L14-T32U-AT-G18-1P3
566506 VUVG-L14-T32U-AZT-G18-1P3
574369 VUVG-L14-T32U-MT-G18-1P3
8031505 VUVG-L14-T32U-MT-G18-1R8L
578832 VUVG-L14-T32U-MZT-G18-1H2L-W1
574373 VUVG-L14-T32U-MZT-G18-1P3
579127 VUVG-L14-T32U-MZT-G18-1R8L
579165 VUVG-L18-B52-T-G14-1H2L
578825 VUVG-L18-B52-T-G14-1H2L-W1
574430 VUVG-L18-B52-T-G14-1P3
8031533 VUVG-L18-B52-T-G14-1R8L
574439 VUVG-L18-B52-ZT-G14-1P3
579128 VUVG-L18-B52-ZT-G14-1R8L
578824 VUVG-L18-M52-MT-G14-1H2L-W1
574429 VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3
8031532 VUVG-L18-M52-MT-G14-1R8L
574438 VUVG-L18-M52-MZT-G14-1P3
579129 VUVG-L18-M52-MZT-G14-1R8L
579163 VUVG-L18-M52-RT-G14-1H2L
578823 VUVG-L18-M52-RT-G14-1H2L-W1
574428 VUVG-L18-M52-RT-G14-1P3
8031531 VUVG-L18-M52-RT-G14-1R8L
574437 VUVG-L18-M52-RZT-G14-1P3
578826 VUVG-L18-P53C-T-G14-1H2L-W1
574431 VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3
8031534 VUVG-L18-P53C-T-G14-1R8L
574440 VUVG-L18-P53C-ZT-G14-1P3
579130 VUVG-L18-P53C-ZT-G14-1R8L
574432 VUVG-L18-P53E-T-G14-1P3
8031535 VUVG-L18-P53E-T-G14-1R8L
574441 VUVG-L18-P53E-ZT-G14-1P3
574433 VUVG-L18-P53U-T-G14-1P3
8031536 VUVG-L18-P53U-T-G14-1R8L
574442 VUVG-L18-P53U-ZT-G14-1P3
578822 VUVG-L18-T32C-AT-G14-1H2L-W1
574422 VUVG-L18-T32C-AT-G14-1P3
8031525 VUVG-L18-T32C-AT-G14-1R8L
574425 VUVG-L18-T32C-MT-G14-1P3
8031528 VUVG-L18-T32C-MT-G14-1R8L
574434 VUVG-L18-T32C-MZT-G14-1P3
579131 VUVG-L18-T32C-MZT-G14-1R8L
574424 VUVG-L18-T32H-AT-G14-1P3
8031527 VUVG-L18-T32H-AT-G14-1R8L
574427 VUVG-L18-T32H-MT-G14-1P3
8031530 VUVG-L18-T32H-MT-G14-1R8L
574436 VUVG-L18-T32H-MZT-G14-1P3
574423 VUVG-L18-T32U-AT-G14-1P3
8031526 VUVG-L18-T32U-AT-G14-1R8L
574426 VUVG-L18-T32U-MT-G14-1P3
8031529 VUVG-L18-T32U-MT-G14-1R8L
574435 VUVG-L18-T32U-MZT-G14-1P3
579132 VUVG-L18-T32U-MZT-G14-1R8L
579147 VUVG-S10-B52-T-M5-1H2L
579156 VUVG-S10-B52-T-M5-1H2RL
578967 VUVG-S10-B52-T-Q4-1H2L-W1
578968 VUVG-S10-B52-T-Q6-1H2L-W1
573394 VUVG-S10-B52-ZT-M5-1T1L
573406 VUVG-S10-B52-ZT-M7-1T1L
578943 VUVG-S10-M52-MT-M7-1R8RL
573393 VUVG-S10-M52-MZT-M5-1T1L
573405 VUVG-S10-M52-MZT-M7-1T1L
579138 VUVG-S10-M52-RT-M5-1H2L
579141 VUVG-S10-M52-RT-M5-1H2RL
577328 VUVG-S10-M52-RT-Q4-1H2L-W1
577331 VUVG-S10-M52-RT-Q6-1H2L-W1
573392 VUVG-S10-M52-RZT-M5-1T1L
573404 VUVG-S10-M52-RZT-M7-1T1L
579162 VUVG-S10-P53C-T-M5-1H2L
578969 VUVG-S10-P53C-T-M5-1H2L-W1
579172 VUVG-S10-P53C-T-M5-1H2RL
578970 VUVG-S10-P53C-T-Q4-1H2L-W1
578971 VUVG-S10-P53C-T-Q6-1H2L-W1
573395 VUVG-S10-P53C-ZT-M5-1T1L
578944 VUVG-S10-P53C-ZT-M7-1R8RL
573407 VUVG-S10-P53C-ZT-M7-1T1L
573396 VUVG-S10-P53E-ZT-M5-1T1L
573408 VUVG-S10-P53E-ZT-M7-1T1L
573397 VUVG-S10-P53U-ZT-M5-1T1L
573409 VUVG-S10-P53U-ZT-M7-1T1L
579154 VUVG-S10-T32C-AT-M5-1H2L
579151 VUVG-S10-T32C-AT-M5-1H2RL
578965 VUVG-S10-T32C-AT-Q4-1H2L-W1
578966 VUVG-S10-T32C-AT-Q6-1H2L-W1
573386 VUVG-S10-T32C-AZT-M5-1T1L
573398 VUVG-S10-T32C-AZT-M7-1T1L
573389 VUVG-S10-T32C-MZT-M5-1T1L
573401 VUVG-S10-T32C-MZT-M7-1T1L
573388 VUVG-S10-T32H-AZT-M5-1T1L
573400 VUVG-S10-T32H-AZT-M7-1T1L
573391 VUVG-S10-T32H-MZT-M5-1T1L
573403 VUVG-S10-T32H-MZT-M7-1T1L
573387 VUVG-S10-T32U-AZT-M5-1T1L
573399 VUVG-S10-T32U-AZT-M7-1T1L
573390 VUVG-S10-T32U-MZT-M5-1T1L
573402 VUVG-S10-T32U-MZT-M7-1T1L
579143 VUVG-S14-B52-T-G18-1H2L
579148 VUVG-S14-B52-T-G18-1H2RL
578975 VUVG-S14-B52-T-Q6-1H2L-W1
578976 VUVG-S14-B52-T-Q8-1H2L-W1
573472 VUVG-S14-B52-ZT-G18-1T1L
579139 VUVG-S14-M52-AT-G18-1H2L
579140 VUVG-S14-M52-AT-G18-1H2RL
578974 VUVG-S14-M52-AT-Q6-1H2L-W1
577341 VUVG-S14-M52-AT-Q8-1H2L-W1
573470 VUVG-S14-M52-AZT-G18-1T1L
573471 VUVG-S14-M52-MZT-G18-1T1L
579158 VUVG-S14-P53C-T-G18-1H2L
578977 VUVG-S14-P53C-T-G18-1H2L-W1
579160 VUVG-S14-P53C-T-G18-1H2RL
578978 VUVG-S14-P53C-T-Q6-1H2L-W1
578979 VUVG-S14-P53C-T-Q8-1H2L-W1
573473 VUVG-S14-P53C-ZT-G18-1T1L
573474 VUVG-S14-P53E-ZT-G18-1T1L
573475 VUVG-S14-P53U-ZT-G18-1T1L
579146 VUVG-S14-T32C-AT-G18-1H2L
579170 VUVG-S14-T32C-AT-G18-1H2RL
578972 VUVG-S14-T32C-AT-Q6-1H2L-W1
578973 VUVG-S14-T32C-AT-Q8-1H2L-W1
573464 VUVG-S14-T32C-AZT-G18-1T1L
573467 VUVG-S14-T32C-MZT-G18-1T1L
573466 VUVG-S14-T32H-AZT-G18-1T1L
573469 VUVG-S14-T32H-MZT-G18-1T1L
579101 VUVG-S14-T32U-AT-G18-1R8L
573465 VUVG-S14-T32U-AZT-G18-1T1L
573468 VUVG-S14-T32U-MZT-G18-1T1L
579157 VUVG-S18-B52-T-G14-1H2L
578986 VUVG-S18-B52-T-G14-1H2L-W1
578987 VUVG-S18-B52-T-Q6-1H2L-W1
578988 VUVG-S18-B52-T-Q8-1H2L-W1
579153 VUVG-S18-M52-RT-G14-1H2L
578983 VUVG-S18-M52-RT-G14-1H2L-W1
578984 VUVG-S18-M52-RT-Q6-1H2L-W1
578985 VUVG-S18-M52-RT-Q8-1H2L-W1
578989 VUVG-S18-P53C-T-G14-1H2L-W1
578990 VUVG-S18-P53C-T-Q6-1H2L-W1
578991 VUVG-S18-P53C-T-Q8-1H2L-W1
578980 VUVG-S18-T32C-AT-G14-1H2L-W1
578981 VUVG-S18-T32C-AT-Q6-1H2L-W1
578982 VUVG-S18-T32C-AT-Q8-1H2L-W1
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH NATATECH
VPSố B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương
Ms.Thơ: 0703841198 / 08 8829 7586
Skype: Tho.lehoang91
Email: tho.lehoang@natatech.com.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Động cơ Servo SGMAS-06ACA21 600W Yaskawa Sigma-III Series

Cảm biến Panasonic FX-551-C2-HT

Cảm biến tiệm cận Koyo APS4-12S-Z, APS4-12S-Z-D