Bộ điều khiển động cơ Servo MDDLN55SE Minas A6 Panasonic

 Item Specifications

Part Number MDDLN55SE

Details A6SE series

Position control type (Incremental system only, Pulse train only)

without the safety function

Family Name MINAS A6

Series A6SE series

Type Position control type

Frame D-Frame

Frequency response 3.2 kHz

Control method Position control

About control method A6SE series driver (Position control only) does not correspond to the absolute system of using the serial communication with the host device. It supports incremental system only.

Safety Function without

Supply voltage Single/3-phase 200 V

I/F Classification of type Pulse train only

Dimensions (W) (Unit: mm) 85

Dimensions (H) (Unit: mm) 150

Dimensions (D) (Unit: mm) 170

Mass (kg) 2.1

Environment For more details, please refer to the instruction manual.️Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay️ :

 

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG

-VP: Số 15, đường E, Khu chung  cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mr Nguyễn Hưng

Tel : 088 829 7586

Zalo : 088 829 7586

Email : hoanganhphuong008@gmail.com

WEBSITE: tudonghoacongnghiepvn.com

#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien

MFMCA0100XFD Motor cable (with Brake) 317

MFMCA0100XGD Motor cable (with Brake) 317

MFMCA0102FCD Motor cable (with Brake) 318

MFMCA0102FUD Motor cable (with Brake) 318

MFMCA0103ECT Motor cable (without Brake) 316

MFMCA0103EUT Motor cable (without Brake) 316

MFMCA0103FCT Motor cable (with Brake) 320

MFMCA0103FUT Motor cable (with Brake) 320

MFMCA0107UFD Motor cable (without Brake) 313

MFMCA0107UGD Motor cable (without Brake) 313

MFMCA0107VFD Motor cable (with Brake) 317

MFMCA0107VGD Motor cable (with Brake) 317

MFMCA0200AEB Motor cable 400

MFMCA0200EED Motor cable (without Brake) 313

MFMCA0200NJD Motor cable (without Brake) 313

MFMCA0200NKD Motor cable (without Brake) 313

MFMCA0200RJD Motor cable (without Brake) 313

MFMCA0200RKD Motor cable (without Brake) 313

MFMCA0200UFD Motor cable (without Brake) 314

MFMCA0200UGD Motor cable (without Brake) 314

MFMCA0200VFD Motor cable (with Brake) 317

MFMCA0200VGD Motor cable (with Brake) 317

MFMCA0200WFD Motor cable (without Brake) 314

MFMCA0200WGD Motor cable (without Brake) 314

MFMCA0200XFD Motor cable (with Brake) 317

MFMCA0200XGD Motor cable (with Brake) 317

MFMCA0202FCD Motor cable (with Brake) 318

MFMCA0202FUD Motor cable (with Brake) 318

MFMCA0203ECT Motor cable (without Brake) 316

MFMCA0203EUT Motor cable (without Brake) 316

MFMCA0203FCT Motor cable (with Brake) 320

MFMCA0203FUT Motor cable (with Brake) 320

MFMCA0207UFD Motor cable (without Brake) 313

MFMCA0207UGD Motor cable (without Brake) 313

MFMCA0207VFD Motor cable (with Brake) 317

MFMCA0207VGD Motor cable (with Brake) 317

MDMF202L1C8 MDMF 2.0 kW Motor 104

MDMF202L1C8M MDMF 2.0 kW Motor 241

MDMF202L1D5 MDMF 2.0 kW Motor 104

MDMF202L1D6 MDMF 2.0 kW Motor 104

MDMF202L1D6M MDMF 2.0 kW Motor 241

MDMF202L1D7 MDMF 2.0 kW Motor 104

MDMF202L1D8 MDMF 2.0 kW Motor 104

MDMF202L1D8M MDMF 2.0 kW Motor 241

MDMF202L1G5 MDMF 2.0 kW Motor 104

MDMF202L1G6 MDMF 2.0 kW Motor 104

MDMF202L1G6M MDMF 2.0 kW Motor 241

MDMF202L1G7 MDMF 2.0 kW Motor 104

MDMF202L1G8 MDMF 2.0 kW Motor 104

MDMF202L1G8M MDMF 2.0 kW Motor 241

MDMF202L1H5 MDMF 2.0 kW Motor 104

MDMF202L1H6 MDMF 2.0 kW Motor 104

MDMF202L1H6M MDMF 2.0 kW Motor 241

MDMF202L1H7 MDMF 2.0 kW Motor 104

MDMF202L1H8 MDMF 2.0 kW Motor 104

MDMF202L1H8M MDMF 2.0 kW Motor 241

MDMF302L1C5 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1C6 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1C6M MDMF 3.0 kW Motor 242

MDMF302L1C7 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1C8 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1C8M MDMF 3.0 kW Motor 242

MDMF302L1D5 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1D6 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1D6M MDMF 3.0 kW Motor 242

MDMF302L1D7 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1D8 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1D8M MDMF 3.0 kW Motor 242

MDMF302L1G5 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1G6 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1G6M MDMF 3.0 kW Motor 242

MDMF302L1G7 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1G8 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1G8M MDMF 3.0 kW Motor 242

MDMF302L1H5 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1H6 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1H6M MDMF 3.0 kW Motor 242

MDMF302L1H7 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1H8 MDMF 3.0 kW Motor 105

MDMF302L1H8M MDMF 3.0 kW Motor 242

MDMF402L1C5 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1C6 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1C6M MDMF 4.0 kW Motor 243

MDMF402L1C7 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1C8 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1C8M MDMF 4.0 kW Motor 243

MDMF402L1D5 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1D6 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1D6M MDMF 4.0 kW Motor 243

MDMF402L1D7 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1D8 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1D8M MDMF 4.0 kW Motor 243

MDMF402L1G5 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1G6 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1G6M MDMF 4.0 kW Motor 243

MDMF402L1G7 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1G8 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1G8M MDMF 4.0 kW Motor 243

MDMF402L1H5 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1H6 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1H6M MDMF 4.0 kW Motor 243

MDMF402L1H7 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1H8 MDMF 4.0 kW Motor 106

MDMF402L1H8M MDMF 4.0 kW Motor 243

MDMF502L1C5 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1C6 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1C6M MDMF 5.0 kW Motor 244

MDMF502L1C7 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1C8 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1C8M MDMF 5.0 kW Motor 244

MDMF502L1D5 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1D6 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1D6M MDMF 5.0 kW Motor 244

MDMF502L1D7 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1D8 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1D8M MDMF 5.0 kW Motor 244

MDMF502L1G5 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1G6 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1G6M MDMF 5.0 kW Motor 244

MDMF502L1G7 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1G8 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1G8M MDMF 5.0 kW Motor 244

MDMF502L1H5 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1H6 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1H6M MDMF 5.0 kW Motor 244

MDMF502L1H7 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1H8 MDMF 5.0 kW Motor 107

MDMF502L1H8M MDMF 5.0 kW Motor 244

MDMF752L1C5 MDMF 7.5kW Motor 108

MDMF752L1C6 MDMF 7.5kW Motor 108

MDMF752L1C6M MDMF 7.5kW Motor 245

MDMF752L1D5 MDMF 7.5kW Motor 108

MDMF752L1D6 MDMF 7.5kW Motor 108

MDMF752L1D6M MDMF 7.5kW Motor 245

MDMF752L1G5 MDMF 7.5kW Motor 108

MDMF752L1G6 MDMF 7.5kW Motor 108

MDMF752L1G6M MDMF 7.5kW Motor 245

MDMF752L1H5 MDMF 7.5kW Motor 108

MDMF752L1H6 MDMF 7.5kW Motor 108

MDMF752L1H6M MDMF 7.5kW Motor 245

MDMFC12L1C5 MDMF 11.0kW Motor 109

MDMFC12L1C6 MDMF 11.0kW Motor 109

MDMFC12L1D5 MDMF 11.0kW Motor 109

MDMFC12L1D6 MDMF 11.0kW Motor 109

MDMFC12L1G5 MDMF 11.0kW Motor 109

MDMFC12L1G6 MDMF 11.0kW Motor 109

MDMFC12L1H5 MDMF 11.0kW Motor 109

MDMFC12L1H6 MDMF 11.0kW Motor 109

MDMFC52L1C5 MDMF 15.0 kW Motor 110

MDMFC52L1C6 MDMF 15.0 kW Motor 110

MDMFC52L1D5 MDMF 15.0 kW Motor 110

MDMFC52L1D6 MDMF 15.0 kW Motor 110

MDMFC52L1G5 MDMF 15.0 kW Motor 110

MDMFC52L1G6 MDMF 15.0 kW Motor 110

MDMFC52L1H5 MDMF 15.0 kW Motor 110

MDMFC52L1H6 MDMF 15.0 kW Motor 110

MDMFD22L1C5 MDMF 22.0 kW Motor 111

MDMFD22L1C6 MDMF 22.0 kW Motor 111

MDMFD22L1D5 MDMF 22.0 kW Motor 111

MDMFD22L1D6 MDMF 22.0 kW Motor 111

MDMFD22L1G5 MDMF 22.0 kW Motor 111

MDMFD22L1G6 MDMF 22.0 kW Motor 111

MDMFD22L1H5 MDMF 22.0 kW Motor 111

MDMFD22L1H6 MDMF 22.0 kW Motor 1

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khối mở rộng điều khiển Encoder EL5101, ES5101 Beckhoff phân phối chính hãng

Cảm biến Panasonic FX-551-C2-HT

Motor driver Yako YKA2811MA