Bộ lập trình PLC Q172HCPU Mitsubishi

MITSUBISHI Q172HCPU Thông tin sản phẩm và thông số kỹ thuật :

Thương hiệu: MITSUBISHI

Tên: Mô-đun CPU chuyển động

Mô hình: Q172HCPU

Trục điều khiển: tối đa 8 trục.

Chức năng hoạt động dạy học: Không.

Để dừng chức năng điều khiển tốc độ tại vị trí xác định.

Động cơ servo có thể quay với tốc độ định trước,

Sau khi bắt đầu vị trí được chỉ định để dừng hướng dẫn,

Có thể được đặt trước để dừng vị trí.

Bạn có thể thay đổi tốc độ bằng cách thay đổi giá trị của các tùy chọn tại thời điểm hoạt động,

Bạn cũng có thể thay đổi thời gian tăng / giảm tốc.

Chức năng bù pha.

Chức năng hỗn hợp của chế độ ảo và chế độ thực.

Chức năng tăng / giảm tốc tuyến tính ly hợp mượt mà.

 MITSUBISHI Q172HCPU Manual And Instructions

Q172HCPU datasheetPDF datasheet

Q172HCPU datasheetPDF datasheet

Q172HCPU Special InstructionsStrctured Programming Manual

Q172HCPU Application FunctionsStrctured Programming Manual

Q172HCPU Common InstructionsStrctured Programming Manual

Q172HCPU FundamentalsStrctured Programming Manual

Q172HCPU Multiple CPU SystemUser's Manual

Q172HCPU Function Explanation, Program FundamentalsUser's Manual

Q172HCPU Hardware Design, Maintenance and InspectionUser's Manual

Q172HCPU Structured TextProgramming Manual

Q172HCPU MELSAP-LProgramming Manual

Q172HCPU SFCProgramming Manual

Q172HCPU PID Control InstructionsProgramming Manual

Q172HCPU Common Instructions 1/2Programming Manual

Q172HCPU Structured Text(ST)Programming Guide Book

QD77MS/QD77GF/LD77MS/LD77MH simple motion module models are: QD77MS2, QD77GF16, LD77MS2, LD77MH4, QD77MS4, LD77MS4, LD77MH16, QD77MS16, LD77MS16!

Q02HCPU.Q06HCPU.Q12HCPU.Q25HCPU.Q33B.Q35B.Q38B.Q312B.Q63B.Q65B.Q68B.Q612B.Q52BQ55B.Q61P-A1.Q61P-

The TS-Q62HLC QY80 the Q64AD Q12HCPU the Q64RP Q170MSCPU Q170MCPU Q170MCPU-Sl-Sl-G Q03UDVCPU Q68RD3 

the Q66DA Q66AD-G-G-Q173DSCPU 3RW4055-6BB44 3RW40556BB44 Q62AD the DGH the Q64AD the FG-GH-Q62DA are 

Q80BDJ71GP21SX Q80BDJ71GP21SSX Q81BDJ71GP21-SX Q81BDJ71GP21SSX Q04UDVCPU Q06UDVCPU Q13UDVCPU 

Q26UDVCPU Q03UDVCPU A1SJ72QLP25 A1SJ71QLR21 A1SJ71LP21 Q172DSCPU Q173DSCPU A1SJ71QLP21 

QJ71FL71 Q03UDECPU Q04UDEHCPU Q06UDEHCPU Q10UDEHCPU Q13UDEHCPU Q20UDEHCPU Q26UDEHCPU QD75P2N 

QD75P1N QD75P1N QD75P2N QD75P4N QD75P4N Q00UCPU Q01UCPU Q02UCPU Q03UDCPU Q04UDHCPU Q06UDHCPU 

Q10UDHCPU Q13UDHCPU Q20UDHCPU Q26UDHCPU Q02PHCPU Q06PHCPU Q12PHCPU Q25PHCPU Q25PRHCPU 

Q12PRHCPU ,QD77MS4, QD77MS16 ,QD77MS2, A173UHCPU ,QD77MS4 ,QD74MH16 QD77MS16 QD77MS2 A1SJ71QC24N1 

Q25PRHCPU Q00UJCPU the Q12PRHCPU the SET--R2 Q00UJCPU QD81DL96 AJ65SBT2B QD60P8 the FG-64DA-G-Q62DA 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cảm biến Panasonic FX-551-C2-HT

Cảm biến tiệm cận Koyo APS4-12S-Z, APS4-12S-Z-D

Motor driver Yako YKA2811MA