Xy lanh Fetso ADN-63-100A-P-A-"M16"-K5 536330

Công ty TNHH Natatech chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện hãng Festo
Hàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành như sau:
- Hàng chính hãng
- Mới 100%
- Bảo hành 12 tháng
- Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1
- Giá thành cạnh tranh trên thị trường
- Hậu mãi sau mua hấp dẫn
- Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng - chuyên nghiệp
- Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc

Hình ảnh:
Một số dòng xy lanh Festo:
ADN-100-10-A-P-A 536374
ADN-100-10-I-P-A 536384
ADN-100-15-A-P-A 536375
ADN-100-15-A-PPS-A 
ADN-100-15-I-P-A 536385
ADN-100-15-I-PPS-A
ADN-100-20-A-P-A 536376
ADN-100-20-A-PPS-A
ADN-100-20-I-P-A 536386
ADN-100-20-I-PPS-A
ADN-100-25-A-P-A 536377
ADN-100-25-A-PPS-A
ADN-100-25-I-P-A 536387
ADN-100-30-A-P-A 536378
ADN-100-30-I-P-A 536388
ADN-100-40-A-P-A 536379
ADN-100-40-I-P-A 536389
ADN-100-40-I-PPS-A
ADN-100-50-A-P-A 536380
ADN-100-50-A-PPS-A
ADN-100-50-I-P-A 536390
ADN-100-60-A-P-A 536381
ADN-100-60-I-P-A 536391
ADN-100-80-A-P-A 536382
ADN-100-80-A-PPS-A
ADN-100-80-I-P-A 536392
ADN-100-80-I-PPS-A
ADN-12-10-A-P-A 536205
ADN-12-10-I-P-A 536212
ADN-12-15-A-P-A 536206
ADN-12-15-A-P-A-S2-10K2 536203
ADN-12-15-I-P-A 536213
ADN-12-20-A-P-A 536207
ADN-12-20-I-P-A 536214
ADN-12-25-A-P-A 536208
ADN-12-25-I-P-A 536215
ADN-12-30-A-P-A 536209
ADN-12-30-I-P-A 536216
ADN-12-40-A-P-A 536210
ADN-12-40-A-P-A-Q 536203
ADN-12-40-I-P-A 536217
ADN-12-50-A-P-A  536203
ADN-12-5-A-P-A 536204
ADN-12-5-I-P-A 536211
ADN-16-10-A-P-A 536220
ADN-16-10-I-P-A 536227
ADN-16-15-A-P-A 536221
ADN-16-15-I-P-A 536228
ADN-16-20-A-P-A 536222
ADN-16-20-I-P-A 536229
ADN-16-25-A-P-A 536223
ADN-16-25-I-P-A 536230
ADN-16-30-A-P-A 536224
ADN-16-30-I-P-A 536231
ADN-16-40-A-P-A 536225
ADN-16-40-I-P-A 536232
ADN-16-50-A-P-A 536331
ADN-16-50-I-P-A 536341
ADN-16-5-A-P-A 536219
ADN-16-5-I-P-A 536226
ADN-16-75-A-P-A-Q 536218
ADN-20-10-A-P-A 536235
ADN-20-10-I-P-A 536243
ADN-20-15-A-P-A 536236
ADN-20-15-I-P-A 536244
ADN-20-15-I-P-A-M5K5-S6  536233
ADN-20-200-A-P-A 536233
ADN-20-20-A-P-A 536237
ADN-20-20-I-P-A 536245
ADN-20-25-A-P-A 536238
ADN-20-25-I-P-A 536246
ADN-20-30-A-P-A 536239
ADN-20-30-I-P-A 536247
ADN-20-40-A-P-A 536240
ADN-20-40-I-P-A 536248
ADN-20-50-A-P-A 536241
ADN-20-50-I-P-A 536249
ADN-20-5-A-P-A 536234
ADN-20-5-I-P-A 536242
ADN-20-60-A-P-A 536352
ADN-20-60-I-P-A 536362
ADN-25-10-A-P-A 536252
ADN-25-10-I-P-A 536260
ADN-25-15-A-P-A 536253
ADN-25-15-I-P-A 536261
ADN-25-180-A-P-A 536250
ADN-25-20-A-P-A 536254
ADN-25-20-I-P-A 536262
ADN-25-25-A-P-A 536255
ADN-25-25-I-P-A 536263
ADN-25-30-A-P-A 536256
ADN-25-30-I-P-A 536264
ADN-25-40-A-P-A 536257
ADN-25-40-I-P-A 536265
ADN-25-50-A-P-A 536258
ADN-25-50-I-P-A 536266
ADN-25-5-A-P-A 536251
ADN-25-5-I-P-A 536259
ADN-25-60-A-P-A 536373
ADN-25-60-I-P-A 536383
ADN-25-80-I-P-A 536250
ADN-32-100-A-P-A 536267
ADN-32-10-A-P-A 536269
ADN-32-10-A-PPS-A 572655
ADN-32-10-I-P-A 536279
ADN-32-10-I-PPS-A 572646
ADN-32-15-A-P-A 536270
ADN-32-15-A-PPS-A 572656
ADN-32-15-I-P-A 536280
ADN-32-15-I-PPS-A 572647
ADN-32-20-A-P-A 536271
ADN-32-20-A-PPS-A 572657
ADN-32-20-I-P-A 536281
ADN-32-20-I-PPS-A 572648
ADN-32-25-A-P-A 536272
ADN-32-25-A-PPS-A 572658
ADN-32-25-I-P-A 536282
ADN-32-25-I-PPS-A 572649
ADN-32-30-A-P-A 536273
ADN-32-30-A-PPS-A 572659
ADN-32-30-I-P-A 536283
ADN-32-30-I-PPS-A 572650
ADN-32-40-A-P-A 536274
ADN-32-40-A-PPS-A 572660
ADN-32-40-I-P-A 536284
ADN-32-40-I-PPS-A 572651
ADN-32-50-A-P-A 536275
ADN-32-50-A-PPS-A 572661
ADN-32-50-I-P-A 536285
ADN-32-50-I-PPS-A 572652
ADN-32-5-A-P-A 536268
ADN-32-5-I-P-A 536278
ADN-32-60-A-P-A 536276
ADN-32-60-A-PPS-A 572662
ADN-32-60-I-P-A 536286
ADN-32-60-I-PPS-A 572653
ADN-32-80-A-P-A 536277
ADN-32-80-A-PPS-A 572663
ADN-32-80-I-P-A 536287
ADN-32-80-I-PPS-A 572654
ADN-40-10-A-P-A 536290
ADN-40-10-A-PPS-A 572673
ADN-40-10-I-P-A 536300
ADN-40-10-I-PPS-A 572664
ADN-40-150-I-P-A 536288
ADN-40-15-A-P-A 536291
ADN-40-15-A-PPS-A 572674
ADN-40-15-I-P-A 536301
ADN-40-15-I-PPS-A 572665
ADN-40-20-A-P-A 536292
ADN-40-20-A-PPS-A 572675
ADN-40-20-I-P-A 536302
ADN-40-20-I-PPS-A 572666
ADN-40-25-A-P-A 536293
ADN-40-25-A-PPS-A 572676
ADN-40-25-I-P-A 536303
ADN-40-25-I-PPS-A 572667
ADN-40-30-A-P-A 536294
ADN-40-30-A-PPS-A 572677
ADN-40-30-I-P-A 536304
ADN-40-30-I-P-A-S11 536203
ADN-40-30-I-PPS-A 572668
ADN-40-40-A-P-A 536295
ADN-40-40-A-PPS-A 572678
ADN-40-40-I-P-A 536305
ADN-40-40-I-PPS-A 572669
ADN-40-50-A-P-A 536296
ADN-40-50-A-PPS-A 572679
ADN-40-50-I-P-A 536306
ADN-40-50-I-PPS-A 572670
ADN-40-5-A-P-A 536289
ADN-40-5-I-P-A 536299
ADN-40-60-A-P-A 536297
ADN-40-60-A-PPS-A 572680
ADN-40-60-I-P-A 536307
ADN-40-60-I-PPS-A 572671
ADN-40-80-A-P-A 536298
ADN-40-80-A-PPS-A 572681
ADN-40-80-I-P-A 536308
ADN-40-80-I-PPS-A 572672
ADN-50-100-A-P-A 563115
ADN-50-10-A-P-A 536311
ADN-50-10-A-PPS-A 572691
ADN-50-10-I-P-A 536321
ADN-50-10-I-PPS-A 572682
ADN-50-150-I-P-A 536309
ADN-50-15-A-P-A 536312
ADN-50-15-A-PPS-A 572692
ADN-50-15-I-P-A 536322
ADN-50-15-I-PPS-A 572683
ADN-50-20-A-P-A 536313
ADN-50-20-A-PPS-A 572693
ADN-50-20-I-P-A 536323
ADN-50-20-I-PPS-A 572684
ADN-50-25-A-P-A 536314
ADN-50-25-A-PPS-A 572694
ADN-50-25-I-P-A 536324
ADN-50-25-I-PPS-A 572685
ADN-50-30-A-P-A 536315
ADN-50-30-A-PPS-A 572695
ADN-50-30-I-P-A 536325
ADN-50-30-I-PPS-A 572686
ADN-50-40-A-P-A 536316
ADN-50-40-A-PPS-A 572696
ADN-50-40-I-P-A 536326
ADN-50-40-I-PPS-A 572687
ADN-50-50-A-P-A 536317
ADN-50-50-A-PPS-A 572697
ADN-50-50-I-P-A 536327
ADN-50-50-I-PPS-A 572688
ADN-50-5-A-P-A 536310
ADN-50-5-I-P-A 536320
ADN-50-60-A-P-A 536318
ADN-50-60-A-PPS-A 572698
ADN-50-60-I-P-A 536328
ADN-50-60-I-PPS-A 572689
ADN-50-80-A-P-A 536319
ADN-50-80-A-PPS-A 572699
ADN-50-80-I-P-A 536329
ADN-50-80-I-PPS-A 572690
ADN-63-10-A-P-A 536332
ADN-63-10-A-PPS-A 572709
ADN-63-10-I-P-A 536342
ADN-63-10-I-PPS-A 572700
ADN-63-15-A-P-A 536333
ADN-63-25-I-P-A 536345
ADN-63-80-A-P-A 536340
ADN-80-150-A-P-A 536351
ADN-50-27-A-P-A 536309
ADN-50-180-I-P-A 536309
ADN-63-100A-P-A-"M16"-K5 536330
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH NATATECH
VPSố B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương
Ms.Thơ: 0703841198 / 08 8829 7586
Skype: Tho.lehoang91
Email: tho.lehoang@natatech.com.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khối mở rộng điều khiển Encoder EL5101, ES5101 Beckhoff phân phối chính hãng

Bộ động cơ Servo SGM7G-30AFC61 Yaskawa 2.9kW

Bộ điều khiển động cơ SGDV-2R8A01B Yaskawa đại lí Việt Nam