Encoder Kuebler 8.5020.D92F.1024.0020

Thông số kỹ thuật:
Thuộc tính sản phẩmGiá trị thuộc tính
Nhiệt độ hoạt động tối đa85 C
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu-40 C
Kiểu lắpMặt bích
Nhiệt độ hoạt động, tối đa85 C
Nhiệt độ hoạt động, tối thiểu-40 C
Loại đầu raQuang
Xung Per Revolution1024 PPR
LoạtDòng Sendix 5020
Cung câp hiệu điện thê10-30 V
Công nghệQuang
KiểuTăng dần
Hình ảnh:

Một số dòng encoder Kuebler:
8.5020 X851.1024.H000
8.5020.0040.0100.S110.0100
8.5020.0000.1024.S083.T018 
8.5020.0001.1024.0455
8.5020.0001.1024.0882
8.5020.0010.0100.s110.0015
8.5020.0010.0100.s110.0100
8.5020.0010.1024.s110.0015
8.5020.0010.1024.s110.0100
8.5020.0010.2048.s110.0015
8.5020.0010.2048.s110.0100
8.5020.0010.4096.s110.0015
8.5020.0010.4096.s110.0100
8.5020.0011.1024.T035
8.5020.0020.2000.0014 
8.5020.0040.0100.s110.0015
8.5020.0040.0500.S127
8.5020.0040.1024.S110.0015
8.5020.0040.1024.s110.0100
8.5020.0040.2048.s110.0015
8.5020.0040.2048.s110.0100
8.5020.0040.4096.s110.0015
8.5020.0040.4096.s110.0100
8.5020.0050.0064.S124
8.5020.0050.0100.s110.0015
8.5020.0050.0100.s110.0100
8.5020.0050.1024 .S145 
8.5020.0050.1024.s110.0015
8.5020.0050.1024.s110.0100
8.5020.0050.1024.S124 
8.5020.0050.1024.S135.T038 
8.5020.0050.1024.S146.0010
8.5020.0050.1024.S147
8.5020.0050.1024.T024 
8.5020.0050.1024.W069 
8.5020.0050.2048.s110.0015
8.5020.0050.2048.s110.0100
8.5020.0050.2048.S124 
8.5020.0050.2048.S147
8.5020.0050.4096.s110.0015
8.5020.0050.4096.s110.0100
8.5020.0051.1024.CH02 
8.5020.0051.1024.T006 
8.5020.0051.1024.Y023
8.5020.0051.3600.0010.9083 
8.5020.0052.2500.S102 
8.5020.0060.1024.S214.0015
8.5020.008.1024.H000
8.5020.0310.0500.S090
8.5020.0310.0600.S090
8.5020.0310.1024.S090
8.5020.0310.2048.S090
8.5020.0310.4096.S090
8.5020.0320.0500.S090
8.5020.0320.0600.S090
8.5020.0320.1024.S090
8.5020.0320.2048.S090
8.5020.0320.4096.S090
8.5020.0320.4096.S090
8.5020.0500.1024.5035 
8.5020.0551.1000.9083
8.5020.0551.1024
8.5020.055B.1024.0020.9083
8.5020.0821.1024.0008 
8.5020.0841.1024.0004
8.5020.0841.1024.0022
8.5020.0841.2048.0022
8.5020.0851.1024.0022 
8.5020.0851.1024.4025.40E0 
8.5020.0851.2500.W020 
8.5020.0A00.1024.C001 
8.5020.0A40.1024.0028
8.5020.0A40.1024.S046.1X
8.5020.0A40.1204.0028
8.5020.0A40.2048.S182.0010
8.5020.0A50.1024.S076
8.5020.1511.1024 
8.5020.1551.1024 
8.5020.1851.1024 
8.5020.185E.1024 
8.5020.1912.0250
8.5020.1912.0450 
8.5020.2311.4096 
8.5020.2321.4096 
8.5020.234A.1024.0100 
8.5020.2351.1024 
8.5020.2441.4096
8.5020.2511.1024 
8.5020.2511.1024.9089
8.5020.2511.4096 
8.5020.2511.4096.9089
8.5020.2521.1024
8.5020.2541.4096 
8.5020.2550.0500.0037
8.5020.2551.1024 
8.5020.2551.1204 
8.5020.2551.4096 
8.5020.2551.5000 
8.5020.2821.1024
8.5020.2851.1024 
8.5020.2851.1024.T006
8.5020.285E.3600
8.5020.2T13.1024
8.5020.3300.1024.0030
8.5020.3314.1000
8.5020.3351.0512
8.5020.3351.1024.0030 
8.5020.3552.1024 
8.5020.3814.1024
8.5020.3851.1024 
8.5020.3851.2048
8.5020.3A51.1024
8.5020.3A51.1024.C002
8.5020.4000.2500.T010.0100
8.5020.4001.1024A05F.8
8.5020.4001.1024A05F-12
8.5020.4020.2048.S062
8.5020.4023.1024.9083 
8.5020.4351.1000
8.5020.4500.1024.A033
8.5020.4511.1024
8.5020.4511.4096
8.5020.4514.0100
8.5020.4514.1024 
8.5020.4551.1024 
8.5020.4551.1024.5020
8.5020.4551.2048 
8.5020.4552.0100
8.5020.4552.1024 
8.5020.4554.1024
8.5020.455B.1024.0020 
8.5020.4581.1024 
8.5020.4810.1024.S083
8.5020.4814.0100
8.5020.4831.1024
8.5020.4850.1024.S083
8.5020.4850.1024.S083
8.5020.4851.1024 
8.5020.4851.2048
8.5020.4852.1024
8.5020.4854.1024 
8.5020.4911.1024 
8.5020.4921.1000 
8.5020.4A51.1024 
8.5020.4A51.2048
8.5020.4AB1.1024.J010
8.5020.4AB1.1024.J010 
8.5020.5811.1024.0002 
8.5020.7551.0050 
8.5020.7851.1024 
8.5020.7851.1024.9087
8.5020.7857.0812.0377.1024 
8.5020.7857.0812.0377.1024.EX
8.5020.7921.2500
8.5020.8321.1000
8.5020.8321.1024
8.5020.8344.4096
8.5020.8344.5000 
8.5020.8351.1024
8.5020.8354.0250
8.5020.8354.1024 
8.5020.835A.5000.0020 
8.5020.850M.1000 
8.5020.8511.1024 
8.5020.8511.1024.0002
8.5020.8514.2000 
8.5020.851A.1024.0020
8.5020.8521.1024
8.5020.8522.1024 
8.5020.8531.1024 
8.5020.8551.1024
8.5020.8552.1024 
8.5020.8554.1024 
8.5020.8554-900
8.5020.8844.5000 
8.5020.8850.1024.S083
8.5020.8854.0250 
8.5020.8854.0360
8.5020.8854.1024
8.5020.8854.2000
8.5020.8921.1024
8.5020.8952.2500
8.5020.8A21.1024
8.5020.8A5A.1024.0002 
8.5020.8A5A.1024.0020 
8.5020.AC51.1024
8.5020.AC51.1024
8.5020.C004.4096.A034 
8.5020.C511.1024
8.5020.C524.1024
8.5020.C524.4096
8.5020.C541.1024
8.5020.C551.1024 
8.5020.C552.1024
8.5020.C55B.1000.0020 
8.5020.C851.1024
8.5020.C851.1024 
8.5020.C851.2048 
8.5020.CA14.1024
8.5020.D001.1024.G002 
8.5020.D001.1024.H000
8.5020.D92F.1024.0020
8.5020.D310.2048.S130 
8.5020.D311.1024
8.5020.D351.1024
8.5020.D351.2048 
8.5020.D354.1024
8.5020.D354.1024.W016.EX
8.5020.D511.4096
8.5020.D52A.0060.0030.9087 
8.5020.D551.1024
8.5020.D551.2048 
8.5020.D551.5000 
8.5020.D552.0400 
8.5020.D552.1024
8.5020.D552.5000
8.5020.D554.1024 
8.5020.D554.2048 
8.5020.D55A.2048.0020
8.5020.D55A.5000.0020 
8.5020.D814.5000 
8.5020.D821.2000 
8.5020.D824.0360
8.5020.D851.0360 
8.5020.D851.1024
8.5020.D851.1025 
8.5020.D851.5000 
8.5020.D854.2048
8.5020.D854.3600 
8.5020.D95F.0500.0020
8.5020.DA00.1024.A00B
8.5020.DA1A.1024.0050
8.5020.DC51.1024
8.5020.EB51.1024.S083
8.5020.H510.1024.S143.EX        
8.5020.H511.1024
8.5020.H551.1024
8.5020.J2F4.G052 
8.5020.J3F7.G021 
8.5020.J5F3.G073 
8.5020.X001.1024.H000
8.5020.X851.1024 
8.5020.X851.1024.H000
8.5020.Y5D8.1024 
8.5020-D551-5000
8.5020DC1024
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH NATATECH
VPSố B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương
Ms.Thơ: 0703841198 / 08 8829 7586
Skype: Tho.lehoang91
Email: tho.lehoang@natatech.com.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cảm biến Panasonic FX-551-C2-HT

Khởi động từ Togami CLK-26J-P6

Motor driver Yako YKA2811MA