Bộ đo nhiệt độ EM-5 Jumo EM- Series.

Công ty TNHH Natatech chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện hãng JUMO
Hàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành như sau:
- Hàng chính hãng
- Mới 100%
- Bảo hành 12 tháng
- Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1
- Giá thành cạnh tranh trên thị trường
- Hậu mãi sau mua hấp dẫn
- Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng
- chuyên nghiệp

- Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc

Hình ảnh:


Một số model khác:
Brand Code
Jumo Vietnam 49707
Jumo Vietnam 49709
Jumo Vietnam 321035
Jumo Vietnam 359142
Jumo Vietnam 399786
Jumo Vietnam 438730
Jumo Vietnam 463490
Jumo Vietnam 491078
Jumo Vietnam 504283
Jumo Vietnam 516708
Jumo Vietnam 516797
Jumo Vietnam 530003
Jumo Vietnam 549572
Jumo Vietnam 571509
Jumo Vietnam 581159
Jumo Vietnam 581169
Jumo Vietnam 585330
Jumo Vietnam 602021
Jumo Vietnam 956555
Jumo Vietnam 60000489
Jumo Vietnam 60001047
Jumo Vietnam 60001552
Jumo Vietnam 60003227
Jumo Vietnam 60003323
Jumo Vietnam 90458375
Jumo Vietnam 600584359
Jumo Vietnam 1.25435E+13
Jumo Vietnam  Sensor (Q 1983399 1435010 00055722)
Jumo Vietnam  00480749 701060/822-31
Jumo Vietnam  201020/51-18-07-22-120/100
Jumo Vietnam  201020/76-18-08-19-150/000 TN 00385145
Jumo Vietnam  603021/70
Jumo Vietnam  902020/10-402-1001-1-9-100-543-000
Jumo Vietnam  902020/10-402-1001-1-9-250-104/320
Jumo Vietnam  902020/11-402-1003-1-6-500-104/330,-50°-400°
Jumo Vietnam  902020/20-402-1001-1-9-150-104/300
Jumo Vietnam  902120/10-402-2001-1-8-1000-246/320
Jumo Vietnam  902120/10-402-2001-1-8-600-246/320
Jumo Vietnam  902520/22-573-1003-1-330
Jumo Vietnam (603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/574,TN:60001522)ATH-70
Jumo Vietnam (956525) 707025 Nr.012474880 100826 0022
Jumo Vietnam 00049711  909750
Jumo Vietnam 00055693 90203010-402-1003
Jumo Vietnam 00069614/901250/32
Jumo Vietnam 000844642301508 TN 00638335 902020/11 pt100 0004
Jumo Vietnam 00300079 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000
Jumo Vietnam 00301333  902230/40-415-1003-1-6-100-104/000
Jumo Vietnam 00355255  LP500
Jumo Vietnam 00361473,702044/88-888-000-25/210
Jumo Vietnam 00373029 202990/11-95-10-11
Jumo Vietnam 00378730 Setup-Programm dTRANS T02
Jumo Vietnam 00434642 702060/188-888-000-23
Jumo Vietnam 00441865 202732/888-888-101/000
Jumo Vietnam 00449472,703044/181-200-23/000
Jumo Vietnam 00455646  902109/10-397-1001-1-6-180-03-20000/317
Jumo Vietnam 00456352 PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL
Jumo Vietnam 00456352(DICON500)
Jumo Vietnam 00463490  90.9725
Jumo Vietnam 00473745 907020/41-2-22-005/000
Jumo Vietnam 00479064  603021/70-1-043-00-0-00-20-13-20-200-8- 6/574
Jumo Vietnam 00482648   with antipole for lambda/4-antenna
Jumo Vietnam 00491078  608201/2160-818-21-1500-752-6-000-40- 00-0/000
Jumo Vietnam 00507628 603021/02-1-063-30-0-00-30-13-20-100- 10-8/000
Jumo Vietnam 00511870  length 10 m, impedance 50 ohm
 with preconfigured screw-type connection, Tmax. 125 °C
Jumo Vietnam 00538412; 401010/000-485-405-503-20-61/000
Jumo Vietnam 00546439  902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000
Jumo Vietnam 00552420 902040/12-641-1005-1-5-45-118-46/000
Jumo Vietnam 00552420    902040/12-641-1005-1-5-45-118-46/000
Jumo Vietnam 00564984 701150/8-01-0253-2001-23/005,058
Jumo Vietnam 00568079 202551/01-8-01-4-0-0-25/000
Jumo Vietnam 00571544  90.2931
Jumo Vietnam 00595184 201020/51-18-07-18-120/837,840,
Jumo Vietnam 00606820  603021/70-2-045-00-4000-20-22-00-01-66- 15-13/574
Jumo Vietnam 00650912 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-00-23-00/061,056
Jumo Vietnam 0-100°C 4-20mA 902030/10-380-1003-1-6-30-104-330
Jumo Vietnam 0-10bar, 4-20mA 401010/000-459-405-504-20-61/000
Jumo Vietnam 0132701001000914 0006 , 202924/20-0001-1003-613-37-31-31-0 , Ch.804034
Jumo Vietnam 01521132 11020033 00401642
Jumo Vietnam 016754440101214  ID8531
Jumo Vietnam 01695747 01 0 1223 0005;
Jumo Vietnam 0196141001014270003    202924/10-0001-1003-613-37-31-31-0  K=0.01
Jumo Vietnam 02202336 010 1617 0008
Jumo Vietnam 0-25bar/TN43003860
Jumo Vietnam 0651141441 widerstandsthermometer PT100
Jumo Vietnam 09795048 MIDAS  SI -1-0BAR  0-10V  G1/4
Jumo Vietnam -1.0-24bar/TN43002902
Jumo Vietnam -1.0-9bar/TN11522
Jumo Vietnam 100 DIN ICE
Jumo Vietnam 15JAD2983T 00001
Jumo Vietnam 18.605-5000-W-1-1-006-300-000
Jumo Vietnam 1XPt100 902520/1100063479 510 10 47 0 90055723 (see the pic pls)
Jumo Vietnam 1xPT100/K1B90/00420366 902130/99-404-1003
Jumo Vietnam 201005/51-18-21-5000-76-12-000
Jumo Vietnam 201005/80-18-22-0000-00-120/000837
Jumo Vietnam 201010/51-22-22-0000-00-120/00
Jumo Vietnam 201020 /51-10-07-22-120837 PH-ELEC
Jumo Vietnam 201020/51-18-04-22-120/837,978
Jumo Vietnam 201020/51-18-07-18-12/837 840
Jumo Vietnam 201020/76-18-08-19-150/000 TN 00385145
Jumo Vietnam 201025/76-22-08-19-150/000 TN 00380846
Jumo Vietnam 201025/76-22-08-19-150/000   00380846
Jumo Vietnam 201756/15-607-0000-82/767
Jumo Vietnam 202530/10-888,000-22-00/000
Jumo Vietnam 202545/10-888,888-23-00/015
Jumo Vietnam 202560/20-888-000-000-000-23/000
Jumo Vietnam 202560/20-888-000-000-000-25/000 AQUIS 500 pH
Jumo Vietnam 202560/20-888-000-000-000-25/000 F-Nr.:0165229301012040009  AQUIS 500 pH
Jumo Vietnam 202560/20-888-000-310-000-23/000
Jumo Vietnam 202580/8-01-2-1-16-00-00-00-25/000
Jumo Vietnam 202701-10-86-83-03-
Jumo Vietnam 202723/888-000-000/000
Jumo Vietnam 202732/888-888-101/100
Jumo Vietnam 202755 /15-169-0-82/268,000/15-169-0-82/268,000
Jumo Vietnam 202755/10-168-0-82/268
Jumo Vietnam 202755/10-605-0-83/268
Jumo Vietnam 202755/15-168-0-82/268
Jumo Vietnam 202755/80/706-0500-21/268
Jumo Vietnam 202755/80-7060500-21/268
Jumo Vietnam 20275580/168-0-21/268
Jumo Vietnam 202756/10-607-0000-82/767
Jumo Vietnam 202756/10-617-0000-82/767
Jumo Vietnam 202756/15-107-0000-82/768
Jumo Vietnam 202756/15-607-0000-82/767.941  CTI-750
Jumo Vietnam 202756/15-607-0-82/768
Jumo Vietnam 202756/15-617-0000-82/767/94
Jumo Vietnam 202756/65-607-0000-82/268.768
Jumo Vietnam 202756/65-607-0500-82/268.768 24VDC
Jumo Vietnam 202756/80-607-0500-21/268.768
Jumo Vietnam 202810/03-104-87-8C
Jumo Vietnam 202820/40-1000-87/000
Jumo Vietnam 202922/20/0001-1003-26-104-20-5000-63+202565/10/888-000-000-000-23
Jumo Vietnam 202924/10-0001-1003-105-37-26-26-000   FOR MV7000
Jumo Vietnam 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000 K=0.01 PT100 G3/4A
Jumo Vietnam 202924/10-0010-0000-105-37-88-26-0; K=0,1; Elektroden:+2; Pt100/NTC:1 +3
Jumo Vietnam 202924/10-0010-1003-105-37-88-26/000
Jumo Vietnam 202925/1000-1003-106-37-87-84
Jumo Vietnam 202930/10100531997-83/000
Jumo Vietnam 202990/11-95-10-11
Jumo Vietnam 2561002PG2M11
Jumo Vietnam 2561006BG2M11
Jumo Vietnam 40.1001/000-459-405-502-20-601-61
Jumo Vietnam 40.4304/013-999-406-28-298
Jumo Vietnam 401001/000
Jumo Vietnam 401001/000;F.Nr.:0184097001013300041
Jumo Vietnam 401001/000-459-420-502-20-601-61/000
Jumo Vietnam 401001/000-461-415-523-20-601-61/000
Jumo Vietnam 401001/000-464-405-502-20-601-61/000
Jumo Vietnam 401001/000-999-405-511-20-601-61
Jumo Vietnam 401001/000-999-405-511-20-604-36/000 0~18bar
Jumo Vietnam 401001/000-999-405-511-20-604-61/000 0~30bar
Jumo Vietnam 401002/000 TN:00581678 F-Nr:0198165201014330022
Jumo Vietnam 401002/000  TN00581678
Jumo Vietnam 401002/000-459-405-502-20-600-61/000
Jumo Vietnam 401002/000-459-415-502-20-601-36/000
Jumo Vietnam 401005/000-467-405-559-20-61/631  0-400bar
Jumo Vietnam 401006/000 , TN:43002248
Jumo Vietnam 401006/000 TN:43000485
Jumo Vietnam 401010/000 TN43012518
Jumo Vietnam 401010/000-454-405-504-20-61/0
Jumo Vietnam 401010/000-455-405-504-20-61/0
Jumo Vietnam 401010/000-456-405-502-20-61/000
Jumo Vietnam 401010/000-461-405-502-20-61/000
Jumo Vietnam 401010/000-461-405-504-20-61
Jumo Vietnam 401010/000-461-405-504-20-61/000   0-25bar
Jumo Vietnam 401010/000-462-405-502-20-61/000
Jumo Vietnam 401010/000-478-405-502-20-61/000  600/5
Jumo Vietnam 401015/000-453-405-567-20-11-1-010/000
Jumo Vietnam 401020/999-467-405-521-20-61/999
Jumo Vietnam 402005/000 tn 00595109
Jumo Vietnam 402005/000-482-405-613-2
Jumo Vietnam 402050 /023-481-405-575-20-36/631
Jumo Vietnam 402050/000 TN00592294
Jumo Vietnam 402050/000-459-405-570-20-61/000
Jumo Vietnam 402050/000-483-405-613-20-61
Jumo Vietnam 402050/000-493-406-575-20-61/000
Jumo Vietnam 402050/000-493-406-575-20-6110
Jumo Vietnam 402050/000-999-405-571-20-61/000
Jumo Vietnam 402050/023, TN43011439  Rating: 10 bar;
DC 10-30V, 4-20mA, F Nr.: 0136192101009360001,
Jumo Vietnam 402050/999
Jumo Vietnam 402050/999 TN 00552123
Jumo Vietnam 402090/000-451-405-659-20-15-005/999
Jumo Vietnam 403022/0-0-2-82-20-1-1-532-410-998-20-01/000
Jumo Vietnam 403025-0-0-2-82-20-1-1-514-405-504-1-20-00-000
Jumo Vietnam 40385/0 TN 43005601 (0-25)bar (4-20)mA (11.5-36)V
Jumo Vietnam 404304/000-404-406-28-298
Jumo Vietnam 404304/000-410-406-08   0-25mba,0-20mA
Jumo Vietnam 404304/013-999-406-28-298
Jumo Vietnam 404304SN:61024000474810
Jumo Vietnam 404304SN:6278220038B11
Jumo Vietnam 404340 404304/0-000-999-28-296
Jumo Vietnam 404366   TN43011625  F-Nr.10120136301008080001
Jumo Vietnam 404366/00 TN 43010659    I/P:0-6BAR/DC10-30V O/P:4-20mA
Jumo Vietnam 404366/000;TN:00392193; 0-2.5MPa
Jumo Vietnam 404366/000;TN:43006495; 0-2.5MPa
Jumo Vietnam 404366/000-455-405-612-20-36/000
Jumo Vietnam 404366/000-458-405-574-20-61/631
Jumo Vietnam 404366/000-459-405-613-20-61 0-10bar
Jumo Vietnam 404366/000-459-405-613-20-61/000
Jumo Vietnam 404366/000-461-405-504-20-61/000
Jumo Vietnam 404366/000-462-405-613-20-61 0-40bar
Jumo Vietnam 404366/000-462-405-613-20-61/000
Jumo Vietnam 404366/000-466-405-504-20-61
Jumo Vietnam 404366/000-466-405-504-20-61
Jumo Vietnam 404366/000-999-405-511-20-61/000
Jumo Vietnam 404366/00TN 43010659    I/P:0-6BAR/DC10-30V O/P:4-20mA
 dTRANS p30
Jumo Vietnam 404366/999-459-405-613-20-61,pls see the pic
Jumo Vietnam 404366/999-488-406-504-20-61/591,43006625
Jumo Vietnam 404385/0-461-405-504-20-06-01/000
Jumo Vietnam 404450/031-467-405-592-20-17-15-70/000
Jumo Vietnam 405052/000-454-475-612-20-36-01/000566996
Jumo Vietnam 405052/000-454-475-613-20-36-01
Jumo Vietnam 405052/000-459-475-604-20-36-01/000
Jumo Vietnam 405052/000-461-475-616-20-36-01/452
Jumo Vietnam 405052/000-488-477-504-20-36-01/000
Jumo Vietnam 405052/000-493-470-504-20-36-01
Jumo Vietnam 405052/004-459-475-61390(DN25)-20-36-01-000
Jumo Vietnam 43003484  401005/000-467-405-521-20-61/631
Jumo Vietnam 43006625,404366/999-488-406-504-20-61/591
Jumo Vietnam 43008803  402050/000-491-405-613-20-61/000
Jumo Vietnam 43009553 402050/000-483-405-613-20-61
Jumo Vietnam 43012518 401010/000-454-405-502-20-61/000  0-1bar
DC 0-30V   4-20MA
Jumo Vietnam 4355-242/043/091;  Nr:375339-004
Jumo Vietnam 4AD-30-420 4-20MA 0-100BAR
Jumo Vietnam -50-150℃ 902020/20-402-2001-1-9-100-104
Jumo Vietnam 5218810,KEH-120645
Jumo Vietnam 552420 PT1000 Typ 902040
Jumo Vietnam 55647300655109ARo
Jumo Vietnam 60/60000924
Jumo Vietnam 60/60003219
Jumo Vietnam 60001020 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/000
 90321081 - DE - 0,6kh
Jumo Vietnam 60001131 832754
Jumo Vietnam 60001599 602010/70-046-00-1000-20-10-00-00-000- 00-6/000
Jumo Vietnam 60002088 603021/70-2-046-00-1000-20-10-00-00- 000-00-6/574
Jumo Vietnam 60003324  603021/20-1-046-70-0-00-31-13-20-200- 00-6/000
Jumo Vietnam 60003328 603021/70-1-064-00-0-00-30-13-20-200-8- 6/574
Jumo Vietnam 602010-70-066-00-1000-20-10
Jumo Vietnam 602021/0001 TN:60/00496079
Jumo Vietnam 602021/0001-021-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-8/0, EM-1
Jumo Vietnam 602021/0001-025-000-50-5000-20-20-13-20-SSS-10-8
Jumo Vietnam 602021/0001-027-000-25-1000-40-10-00- 00-000-00-6/000
Jumo Vietnam 602021/0001-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000
Jumo Vietnam 602021/0001-045-000-10-1000-20-10-13-00-000-00-6/699,704
Jumo Vietnam 602021/0003-021-000-50-1000-40-10-00-00-000-00-6/000
Jumo Vietnam 602021/0050-095-000-00-3000-20-10-00- 00-000-00-6/574/702
Jumo Vietnam 602021/0133-046-000-50-1100-20-10-00-00-000-00-20/704
Jumo Vietnam 602030/01-026-000-25-2000-40-10-6-40- 13-460/707
Jumo Vietnam 602030/01-026-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707
Jumo Vietnam 602030/02 026-2000-13-10-6/707
Jumo Vietnam 602030/02-041-000-25-2000-400-10-6-40-13-460/707
Jumo Vietnam 602031/81 F-NR 016553710101204
Jumo Vietnam 602031/81(666-2000-13-10-6/707
Jumo Vietnam 602031/81(666-2000-i3-10-6/707
Jumo Vietnam 602031/81-640-000-00-2000-40-10-6-20- 13-460/707,749,
Jumo Vietnam 602031/81-671-000-00-2000-40-10-6-40- 13-460/707
Jumo Vietnam 602031/81-671-000-00-2000-40-10-6-40-13-460-707
TN.60003136-975 Manual reset
Jumo Vietnam 602031/81-671-000-00-2000-40-13-460-10-00-00-000-00-6-40/707/749
Jumo Vietnam 603021,ATH-70;603021/70;VARTN:60/00503793;0~400℃
Jumo Vietnam 603021/01-2-025-30-2000-40-10-00-00-000-00-6/000
Jumo Vietnam 603021/02
Jumo Vietnam 603021/02-1-043-30-0-00-20-13-46-100-8-6/000
Jumo Vietnam 603021/02-1-063-30-0-00-30-13-20-100-10-8/000
Jumo Vietnam 603021/70-1-045-00-0-00-30-13- 20-400-8- 6/702  60001980 603021
Jumo Vietnam 603021/70-1-046-00-0-00-30-13-20-200-8- 6/574
Jumo Vietnam 603021/70-1-052-00-0-00-20-13-20-150-8-6/000
Jumo Vietnam 603021/70-2-046-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/000
Jumo Vietnam 603021/70-2-046-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/574 nr.60002088
Jumo Vietnam 603021/70-2-064-00-2000-40-10-00-00-000-00-6/000
Jumo Vietnam 603021-02-1-025-30-0-00-20-13-46-300-8-6-000
Jumo Vietnam 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-120- 15-6/000
Jumo Vietnam 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-200- 15-6/000
Jumo Vietnam 603026/0202-1-043-30-0-00
Jumo Vietnam 603026/0202-1-043-30-0-00-20-13-20-350-15-6/000
Jumo Vietnam 603026/0202-1-062-30-0-00-30-13-20-150-15-6/000
Jumo Vietnam 603026/0202-2-043-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000
Jumo Vietnam 603026/2070
Jumo Vietnam 603026-0270-1-043-30-0-00-20-13-20-350-15-6/000 ATH-270  L=350mm   135℃
Jumo Vietnam 603026-0270-1-062-30-0-00-30-13-20-150-15-6/000
Jumo Vietnam 603026-0270-1-062-30-0-00-30-13-20-200-15-6/000   0-200℃
Jumo Vietnam 603035/7070-1-062-062-00-00-0-0-00-00-30-13-20-400-15-6/574/574
Jumo Vietnam 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-28-13- 46-100-8-6/402,707,
Jumo Vietnam 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-28-13-46-100-8-6/402/707
Jumo Vietnam 603070/0070-5
Jumo Vietnam 603070/0070-5    nr.60003230
Jumo Vietnam 603070/0070-5-671-000-00-2000-40-10-00-00-000-00-6/402
Jumo Vietnam 603070/0070-7-043-000-00-2000-40-10-00- 00-000-00-6/707,749

Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :

CÔNG TY TNHH NATATECH
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

👨Mr Nguyễn Hưng📞Tel : 088 829 7586📱Zalo : 088 829 7586📧Email : hoanganhphuong008@gmail.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khối mở rộng điều khiển Encoder EL5101, ES5101 Beckhoff phân phối chính hãng

Cảm biến Panasonic FX-551-C2-HT

Motor driver Yako YKA2811MA