CTY TNHH NATATECH chuyên phấn phối các dòng hàng theo máy hãng MITSUBISHI

Công ty TNHH Natatech chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện hãng MITSUBISHI
Hàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành như sau:
- Hàng chính hãng
- Mới 100%
- Bảo hành 12 tháng
- Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1
- Giá thành cạnh tranh trên thị trường
- Hậu mãi sau mua hấp dẫn
- Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng
- chuyên nghiệp

- Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc

Hình ảnh: 

Một số các dòng Mitsubishi khác:
221270 FX3G-5DM

221271 FX-30P

221358 GT1695M-XTBA

221359 GT1695M-XTBD

221360 GT1685M-STBA

221361 GT1685M-STBD

221362 GT16M-MMR

221363 GT16M-V4

221364 GT16M-V4R1

221365 GT16M-R2

221366 GT16M-ROUT

221367 GT16-90XLTT

221368 GT16-80SLTT

221369 GT16-MESB

203471 GT1555-QSBD

203472 GT1550-QLBD

203473 GT15-MESB48M

203494 GT15-J61BT13

203501 GT15-50PSCB

203502 GT05-50STAND

204675 Q68AD-G

204676 Q66AD-DG

204677 Q66DA-G221370 GT16-90PSCB

221371 GT16-80PSCB

221377 GT05-MEM-512MC

221378 GT05-MEM-1GC

221379 GT05-MEM-2GC

221380 GT16-C02R4-9S

221381 FA-LTBGTR4CBL05

221382 FA-LTBGTR4CBL10

221383 FA-LTBGTR4CBL20

221539 TB-CON5-C

221540 USB-CAB-5M

221549 FX3U-3A-ADP

221575 Q00UJCPU

221576 Q00UCPU

221577 Q01UCPU

221578 Q10UDHCPU

221579 Q10UDEHCPU

221580 Q20UDHCPU

221581 Q20UDEHCPU

221582 Q68TD-G-H02

221608 MX OPC Server V0600-1L0C-E

221838 QX10-TS

221839 QX40-TS

221840 QX80-TS

221841 QY10-TS

221842 QY40P-TS

221843 QY80-TS

221844 QX40H

221855 QX70H

221856 QX80H

221857 QX90H

221860 Q61P-D

221861 QJ71NT11B

221862 AJ65SBT2B-64RD3

221863 AJ65SBT2B-64DA

221925 Q12DCCPU-V

221929 GT1045-QSBD

221930 GT1040-QBBD

221932 GT10-40PSCB

221934 QD81DL96

221945 GT1675M-STBA

221946 GT1675M-STBD

221947 GT1675M-VTBA

221948 GT1675M-VTBD

221949 GT1665M-STBA

221950 GT1665M-STBD

221951 GT1665M-VTBA

221952 GT1665M-VTBD

221953 GT15-DIOR

221954 GT16-70SLTT

221955 GT16-70VLTT

221956 GT16-60SLTT

221957 GT16-60VLTT

221958 GT16-70PSCB

221959 GT16-60PSCB

221960 GT16-UCOV

225142 FX3U-ENET-P502

225497 GT01-RS4-M

227387 VN-SWMIT1-E

227388 VN-SWMIT1-LIC-PC5

227390 VN-SWMIT1-LIC-SQL

227391 VN-SWMIT1-LIC-ORC

227392 VN-SWMIT1-LIC-DB2

227393 VN-SWMIT1-LIC-JMS227394 VN-SWMIT1-LIC-MQ

227395 VN-SWMIT1-O-RWL

227397 VN-SWMIT1-O-OMR

227401 MX-MES-Interface-IT

227464 STN32-S

227465 STN32-3-S

227466 STN40-S

227467 STN16-3-S

227468 STN16-REL-S

227469 STN16-TRA-S

227470 Q16-STN-CAB/0,6M

227471 Q16-STN-CAB/1,5M

227472 Q16-STN-CAB/3M

227473 Q32-STN-CAB/0,6M

227474 Q32-STN-CAB/1,5M

227475 Q32-STN-CAB/3M

229237 Q61LD

229238 Q64AD2DA

229481 VN-SWMIT1-O-SMT

229686 E1000 EM-CAN network module J1939

229836 GT1275-VNBA

229837 GT1265-VNBA

229838 GT12-70VLTN

229839 GT12-60VLTN

229840 GT11-70PSCB

229841 GT11-60PSCB

229842 GT15-J71LP23-25

229843 GT15-J71BR13

229931 ME1AD8HAI-Q

230057 WS0-CPU000200

230058 WS0-CPU130202

230059 WS0-XTDI80202

230060 WS0-XTIO84202

230061 WS0-MPL000201

230062 WS0-C20R2

230063 WS0-GETH00200

230064 WS0-4RO4002

230085 GT10-C10R4-8PC

230086 GT10-C30R4-8PC

230087 GT10-C100R4-8PC

230088 GT10-C200R4-8PC

230089 GT10-C300R4-8PC

230104 FX3U-CF-ADP

231466 FX3G-14MR/ES

231467 FX3G-24MR/ES

231468 FX3G-40MR/ES

231469 FX3G-60MR/ES

231470 FX3G-14MT/ESS

231471 FX3G-24MT/ESS

231472 FX3G-40MT/ESS

231473 FX3G-60MT/ESS

231474 FX3G-14MR/DS

231475 FX3G-24MR/DS

231476 FX3G-40MR/DS

231477 FX3G-60MR/DS

231478 FX3G-14MT/DSS

231479 FX3G-24MT/DSS

231480 FX3G-40MT/DSS
231481 FX3G-60MT/DSS

231486 FX3U-16MR/ES

231487 FX3U-32MR/ES

231488 FX3U-48MR/ES

231489 FX3U-64MR/ES

231490 FX3U-80MR/ES

231491 FX3U-128MR/ES231492 FX3U-16MT/ESS

231493 FX3U-32MT/ESS

231494 FX3U-48MT/ESS

231495 FX3U-64MT/ESS

231496 FX3U-80MT/ESS

231497 FX3U-128MT/ESS

231498 FX3U-16MR/DS

231499 FX3U-32MR/DS

231500 FX3U-48MR/DS

231501 FX3U-64MR/DS

231502 FX3U-80MR/DS

231503 FX3U-16MT/DSS

231504 FX3U-32MT/DSS

231505 FX3U-48MT/DSS

231506 FX3U-64MT/DSS

231507 FX3U-80MT/DSS

231508 FX3UC-16MT/DSS

231509 FX3UC-32MT/DSS

231510 FX3UC-64MT/DSS

231511 FX3UC-96MT/DSS

231512 FX3U-20SSC-H

231540 MESITOPCDAC

231541 MESITOPCDAS

231543 MESITDRVMMC

231544 MESITDRVMBUS

231731 GX Configurator DP V07-1L0C-M

231733 GX Configurator DP V07-2L0C-M2&MORE

231734 GX Configurator DP V07-1L0C-M-UP

231755 GX Configurator DP V07-2L0C-M-UP2&MORE

232805 FX3U-2HC

232806 FX3U-4LC

234625 iQ Works V01-2L0C-E

234627 iQ Works V01-5L0C-E

234630 GX Works2 V01-2L0C-E

234631 GX Works2 V01-5L0C-E

234645 GT Works3 V01-2L0C-E

234646 GT Works3 V01-5L0C-E

234653 MT Works2 V01-2L0C-E

234654 MT Works2 V01-5L0C-E

234655 MT Works2 V01-2L0C-E-UPGRADE

234656 MT Works2 V01-5L0C-E-UPGRADE

234833 QX41Y41P

235280 MESITTRNMYSQL

235281 VN-SWMIT1-LIC-SAP

235282 MESITTRNSRDM

235283 MESITTRNSPSQL

235441 WS0-GCC100202

235861 GT SoftGOT1000-P RT V03-1L0C-E

235864 GT SoftGOT1000-USB RT V03-1L0C-E

236259 Q3MEM-BAT

236484 QJ71GF11-T2

236649 ME1DA6HAI-Q

237188 GT1275-VNBD

237189 GT1265-VNBD

237190 GT1675-VNBA

237191 GT1675-VNBD

237192 GT1672-VNBA

237193 GT1672-VNBD

237194 GT1662-VNBA

237235 GT1662-VNBD

237236 GT16-70VLTN

237237 GT16-60VLTN

237248 GT1665HS-VTBD237249 GT16H-60ESCOV

237250 GT16H-60PSC

237252 GT16H-C30-42P

237253 GT16H-C60-42P

237254 GT16H-C100-42P

237306 FX3UC-16MR/DS-T

237307 FX3U-8AV-BD

238056 L26CPU-BT

238057 L02CPU

238058 L6DSPU

238059 L6ADP-R2

238060 L1MEM-2GBSD

238061 L1MEM-4GBSD

238062 L6EC-ET

238063 L61P

238064 L63P

238085 LX40C6

238086 LX41C4

238087 LX42C4

238088 LY10R2

238091 L60AD4

238092 L60DA4

238093 LJ71C24

238094 LJ71C24-R2

238095 LD75D4

238096 LD75P4

238097 LD62

238098 LD62D

238099 LJ61BT11

238100 LJ72GF15-T2

239075 VN-SWMIT1-LIC-MMQ

239076 VN-SWMIT1-LIC-OMC

239654 STN32-REL-S

239741 CW Workbench 1L0C-E

241243 LD77MH4

241244 LD77MH16

241617 MT Works2 MQ V01-2L0C-E

241618 MT Works2 MQ V01-5L0C-E

241619 MT Works2 MQ V01-2L0C-E-UPGRADE

241620 MT Works2 MQ V01-5L0C-E-UPGRADE

242110 GT1030-HBD

242111 GT1030-HBD2

242112 GT1030-HBDW

242113 GT1030-HBDW2

242118 GT1030-HBL

242119 GT1030-HBLW

242168 LY40PT5P

242169 LY41PT1P

242170 LY42PT1P

242279 STL-PB1

242280 STL-BT1

242281 STL-ETH1

242282 STL-DI8-V1

242283 STL-DI8-V2

242284 STL-DO4242305 STL-DA4-V2

242306 STL-DA4-I

242307 STL-TI2

242308 STL-ENC

242309 STL-C100

242310 STL-SSI

242311 STL-PS

242312 STL-BPS

242313 STL-ET

242314 STL-CClink con

242366 QY82P

242368 Q50UDEHCPU

242369 Q100UDEHCPU
242548 MAPS Server 30

242549 MAPS 1 Remote Client 30

242550 MAPS 2 Remote Clients 30

242551 MAPS 3 Remote Clients 30

242552 MAPS 4 (or more) Remote Clients 30

242553 MAPS Alarm Management 30

242554 MAPS Server 75

242575 MAPS 1 Remote Client 75

242576 MAPS 2 Remote Clients 75

242577 MAPS 3 Remote Clients 75

242578 MAPS 4 (or more) Remote Clients 75

242579 MAPS Alarm Management 75

242580 MAPS Server 150

242581 MAPS 1 Remote Client 150

242582 MAPS 2 Remote Clients 150

242583 MAPS 3 Remote Clients 150

242584 MAPS 4 (or more) Remote Clients 150

242585 MAPS Alarm Management 150

242586 MAPS Server 300

242587 MAPS 1 Remote Client 300

242588 MAPS 2 Remote Clients 300

242589 MAPS 3 Remote Clients 300

242590 MAPS 4 (or more) Remote Clients 300

242591 MAPS Alarm Management 300

242592 MAPS Enterprise Manager 300

242593 MAPS Server 750

242594 MAPS 1 Remote Client 750

242595 MAPS 2 Remote Clients 750

242596 MAPS 3 Remote Clients 750

242597 MAPS 4 (or more) Remote Clients 750

242598 MAPS Alarm Management 750

242599 MAPS Enterprise Manager 750

242600 MAPS Server 1500

242601 MAPS 1 Remote Client 1500

242602 MAPS 2 Remote Clients 1500

242603 MAPS 3 Remote Clients 1500

242604 MAPS 4 (or more) Remote Clients 1500

242605 MAPS Alarm Management 1500

242606 MAPS Enterprise Manager 1500

242607 MAPS Server 2500

242608 MAPS 1 Remote Client 2500

242609 MAPS 2 Remote Clients 2500

242610 MAPS 3 Remote Clients 2500

242611 MAPS 4 (or more) Remote Clients 2500

242612 MAPS Alarm Management 2500

242613 MAPS Enterprise Manager 2500

242614 MAPS Server 5000

242615 MAPS 1 Remote Client 5000

242616 MAPS 2 Remote Clients 5000

242617 MAPS 3 Remote Clients 5000

242618 MAPS 4 (or more) Remote Clients 5000

242619 MAPS Alarm Management 5000

242295 STL-DO8

242296 STL-RO2

242297 STL-AD2-V

242298 STL-AD2-I

242299 STL-AD4-V1

242300 STL-AD4-V2

242301 STL-AD4-I

242302 STL-DA2-I

242303 STL-DA2-V

242304 STL-DA4-V1242620 MAPS Enterprise Manager 5000

242621 MAPS Server 25000

242622 MAPS 1 Remote Client 25000

242623 MAPS 2 Remote Clients 25000

242624 MAPS 3 Remote Clients 25000

242625 MAPS 4 (or more) Remote Clients

25000

242626 MAPS Alarm Management 25000

242627 MAPS Enterprise Manager 25000

242628 MAPS Server Unlimited

242629 MAPS 1 Remote Client Unlimited

242630 MAPS 2 Remote Clients Unlimited

242631 MAPS 3 Remote Clients Unlimited

242632 MAPS 4 (or more) Remote Clients Unlimite

242633 MAPS Alarm Management Unlimited

242634 MAPS Enterprise Manager Unlimited

243260 C Batch 1 Unit

243261 C Batch 5 Units

243262 C Batch 20 Units

244210 GT1655-VTBD

244211 GT16-50PSCB

244212 GT16-50UCOV

244976 L02CPU-P

244977 L26CPU-PBT

245113 QD65PD2

245177 QS0J71GF11-T2

245565 FX3U-FLROM-1M

245825 ME1IOL6-L

245977 STL-USB Cable

246346 LJ71GF11-T2

246347 L60TCTT4

246348 L60TCRT4

246349 L60TCTT4BW

246350 L60TCRT4BW

247226 L6EXE

247227 L6EXB

247228 LC06E

247229 LC10E

247230 LC30E

247570 GT16-VNCSKEY-1
247574 GT15-J71GF13-T2

248224 FX3U-16CCL-M

248245 FX-20P-CAB0

248389 QD75P1N

248390 QD75P2N

248391 QD75P4N

248392 QD75D1N

248393 QD75D2N

248394 QD75D4N

248700 Q172DSCPU

248701 Q173DSCPU

248702 QD77MS2

248703 QD77MS4

248704 QD77MS16

248844 FX3U-ENET-ADP

248880 GT1450-QLBDE

248881 GT1455-QTBDE

248882 GT14-RS2T4-9P

248883 GT14-C10EXUSB-4S

248884 GT14-50PSCB

248895 GT14-50PSGB

248896 GT14-50PSCW

248897 GT14-50PSGW249089 Q6TE-18SN

249090 NZ2WL-EU

249091 Q35DB

249092 QA1S51B

249151 L6EC

251051 Q173DSXY

251052 Q173DSXYCBL01M

251053 Q173DSXYCBL05M

251330 AJ65SBT2B-64AD

251331 Q64ADH

251446 LD75P1

251447 LD75P2

251448 LD75D1

251449 LD75D2

251546 FX3GC-32MT/DSS

252826 Q10WCPU-W1-E

252827 Q10WCPU-W1-CFE

252845 FX3U-CAN

252935 ME1PN1FW-CCPU

253007 NZ2GF-ETB

253008 Q81BD-J71GF11-T2

254276 FX3U-J1939

255245 GX Configurator PN V01-1L0C-E

255455 Q64TCTTN

255456 Q64TCRTN

255457 Q64TCTTBWN

255458 Q64TCRTBWN

255566 LX10

255567 LX28

255568 LY20S6

255804 GX Works2 FX V01-2L0C-E

257524 ST1A-CKY-15 *Set of 10 pcs

257545 ST1A-CKY-16 *Set of 10 pcs

257546 ST1A-CKY-18 *Set of 10 pcs

257758 Q68CT

257759 QD73A1

257846 ME1X16NA-Q

259221 NZ2EHG-T8

259222 NZ2EHF-T8

259298 FX3U-1PG

259456 QE81WH4W

259457 QE83WH4W

259458 QE8WH4VT

259728 MX Component V04-2L0C-E

259729 MX Component V04-5L0C-E

259731 MX Sheet V02-2L0C-E

259732 MX Sheet V02-5L0C-E

260296 Q24DHCCPU-V

260472 NZ2GF2B1-16D

260473 NZ2GF2B1-16T

260474 NZ2GF2B1-16TE

260505 NZ2GF2B-60AD4

260506 NZ2GF2B-60DA4

260507 NZ2EX2B1-16D

260508 NZ2EX2B1-16T

260509 NZ2EX2B1-16TE

261249 GT14-VNCSKEY

263068 L06CPU

263069 L26CPU

263070 L02SCPU

263071 L60AD4-2GH

263072 LJ71E71-100

264869 FX3GE-24MR/ES

264870 FX3GE-40MR/ES

266134 Q4MCA-1MBS266155 Q4MCA-2MBS

266156 Q4MCA-4MBS

266157 Q4MCA-8MBS

266158 Q64DAH

266159 NZ2GFCF-D62PD2

266160 NZ2GF-CCB

266161 Q03UDVCPU

266162 Q04UDVCPU

266163 Q06UDVCPU

266164 Q13UDVCPU

266165 Q26UDVCPU

267110 FX3S-10MR/ES

267112 FX3S-10MT/ESS

267113 FX3S-14MR/ES

267125 FX3S-14MT/ESS

267126 FX3S-20MR/ES

267128 FX3S-20MT/ESS

267129 FX3S-30MR/ES

267131 FX3S-30MT/ESS

267132 FX3S-CNV-ADP

268518 SQL Server Enterprise 30-150 Items

268519 SQL Server Enterprise 300-Unlimited

268520 SQL CAL (Client)

268527 ME1PB1-L

269668 L02SCPU-P

269669 L26CPU-P

269670 L06CPU-P

269671 LH42C4NT1P

269672 LH42C4PT1P

269673 L60AD2DA2

269884 FX3GE-24MT/ESS

269916 FX3GE-40MT/ESS

269917 FX3GE-24MR/DS

269919 FX3GE-24MT/DSS

269920 FX3GE-40MR/DS

269922 FX3GE-40MT/DSS

271040 LJ72MS15

271384 GT1455HS-QTBDE

271455 GT1450HS-QMBDE

271456 GT14H-C30-42P

271457 GT14H-C60-42P

271458 GT14H-C100-42P

271646 GT16-PCRAKEY-1

271654 FX3S-30MR/ES-2AD

271686 FX3S-30MT/ESS-2AD

271687 FX3S-10MR/DS

271688 FX3S-14MR/DS

271689 FX3S-20MR/DS

271690 FX3S-30MR/DS

271695 FX3S-10MT/DSS

271696 FX3S-14MT/DSS

271697 FX3S-20MT/DSS

Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :

CÔNG TY TNHH NATATECH
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

👨Mr Nguyễn Hưng
📞Tel : 088 829 7586
📱Zalo : 088 829 7586
📧Email : hoanganhphuong008@gmail.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khối mở rộng điều khiển Encoder EL5101, ES5101 Beckhoff phân phối chính hãng

Cảm biến Panasonic FX-551-C2-HT

Motor driver Yako YKA2811MA