MR-J4-350B Driver servo Mitsubishi

Đặc tính kĩ thuật MR-J4-350B:

– Nguồn cấp: 3-phase 200 V AC ~ 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
– Dòng ra: 3-phase 170 V AC
– Công suất ngõ ra: 1 kW
– Dòng điện ngõ ra: 17.0 A
– Loại motor tương thích: HG-KR053(B), HG-KR13(B), HG-MR053(B), HG-MR13(B)
– Kết nối PC qua cổng USB
– Chức năng điều khiển SSCNET III/H 0.222 ms, 0.444 ms, 0.888 ms
– Hãng sản xuất: Mitsubishi – Nhật Bản
Hình ảnh:Một số Servo Motor và Driver khác:
HC153S-SZ  HC153S-SZ MR-H60AC(N) MR-H100AC(N)  MR-H200AC(N) MR-H350AC(N) MR-H500AC(N) MR-H700AC(N)  MR-HCBL5M MR-HCBL10M MR-HCBL20M MR-HCBL30M  MR-HSCBL5M MR-HSCBL10M MR-HSCBL20M MR-HSCBL30M  MR-HCN1 MR-HCN2 MR-HCNS MR-HCNM  MR-PRU01A MR-PRU02 MR-PRUCBL1M MR-PRUCBL3M  MR-PRUCBL5M MR-H-E02 MR-H-D01 MR-ACN350  MR-ACN500 MR-ACN700 MR-H3CBL1M MR-RB31  MR-RB34 MR-RB51 MR-RB54 MR-HDP01  MR-DP60 MR-DS60 MR-DSCBL25 MR-DSCBL3M-G  MR-HTBL05M MR-HTBL1M MR-TB50 MRZJW3-MOTSZ41  MRZJW3-SETUP41 MRZJW3-SETUP51 MR-PWCNS3 HA-FH053  HA-FH13 HA-FH23 HA-FH33 HA-FH43  HA-FH63 HA-SH52 HA-SH102 HA-SH152  HA-SH202 HA-SH352 HA-SH502 HA-SH702  HC-SF502 HC-SF702 HA-LH52 HA-LH102  HA-LH152 HA-LH202 HA-LH302 HA-LH502  HA-LH702 HA-LH11K2 HA-LH15K2 HA-LH22K2  MR-C10A MR-C20A MR-C40A HC-PQ033  HC-PQ053 HC-PQ13 HC-PQ23 HC-PQ43  MR-JCCBL2M-L MR-JCCBL5M-L MR-JCCBL10M-L MR-JCCBL20M-L  MR-JCCBL30M-L MR-CCN1 MR-CCNS MR-RB013  MR-RB033 MR-C-T01 MR-J2-03A5 HC-AQ0135D  HC-AQ0235D HC-AQ0335D HC-AQ0135BD HC-AQ0235BD  HC-AQ0335BD MR-JRCBL2M-H MR-JRCBL5M-H MR-JRCBL10M-H  MR-JRCBL20M-H MR-JRCBL30M-H MR-JRPCATCBL3M MR-JRCNM  HC-PQ033D HC-PQ033B HC-PQ033BD HC-PQ053D  HC-PQ053B HC-PQ053BD HC-PQ053G1(1/5) HC-PQ053G1(1/12)  HC-PQ053G1(1/20) HC-PQ053BG1(1/5) HC-PQ053BG1(1/12) HC-PQ053BG1(1/20)  HC-PQ053G2(1/5) HC-PQ053G2(1/9) HC-PQ053G2(1/20) HC-PQ053G2(1/29)  HC-PQ053BG2(1/5) HC-PQ053BG2(1/9) HC-PQ053BG2(1/20) HC-PQ053BG2(1/29)  HC-PQ13D HC-PQ13B HC-PQ13BD HC-PQ13G1(1/5)  HC-PQ13G1(1/12) HC-PQ13G1(1/20) HC-PQ13BG1(1/5) HC-PQ13BG1(1/12)  HC-PQ13BG1(1/20) HC-PQ13G2(1/5) HC-PQ13G2(1/9) HC-PQ13G2(1/20)  HC-PQ13G2(1/29) HC-PQ13BG2(1/5) HC-PQ13BG2(1/9) HC-PQ13BG2(1/20)  HC-PQ13BG2(1/29) HC-PQ23D HC-PQ23K HC-PQ23L  HC-PQ23B HC-PQ23BD HC-PQ23BK HC-PQ23BL  HC-PQ23G1(1/5) HC-PQ23G1(1/12) HC-PQ23G1(1/20) HC-PQ23BG1(1/5)  HC-PQ23BG1(1/12) HC-PQ23BG1(1/20) HC-PQ23G2(1/5) HC-PQ23G2(1/9)  HC-PQ23G2(1/20) HC-PQ23G2(1/29) HC-PQ23BG2(1/5) HC-PQ23BG2(1/9)  HC-PQ23BG2(1/20) HC-PQ23BG2(1/29) HC-PQ43B HC-PQ43G1(1/5)  HC-PQ43G1(1/12) HC-PQ43G1(1/20) HC-PQ43BG1(1/5) HC-PQ43BG1(1/12)  HC-PQ43BG1(1/20) HC-PQ43G2(1/5) HC-PQ43G2(1/9) HC-PQ43G2(1/20)  HC-PQ43G2(1/29) HC-PQ43BG2(1/5) HC-PQ43BG2(1/9) HC-PQ43BG2(1/20)  HC-PQ43BG2(1/29)
MR-J2-10A MR-J2-20A MR-J2-40A  MR-J2-60A MR-J2-70A MR-J2-100A MR-J2-200A  MR-J2-350A MR-JCCBL2M-L MR-JCCBL5M-L MR-JCCBL10M-L  MR-JCCBL20M-L MR-JCCBL30M-L MR-JCCBL2M-H MR-JCCBL5M-H  MR-JCCBL10M-H MR-JCCBL20M-H MR-JCCBL30M-H MR-JHSCBL2M-L  MR-JHSCBL5M-L MR-JHSCBL10M-L MR-JHSCBL20M-L MR-JHSCBL30M-L  MR-JHSCBL2M-H MR-JHSCBL5M-H MR-JHSCBL10M-H MR-JHSCBL20M-H  MR-JHSCBL30M-H MR-J2CN1 MR-J2CNS MR-J2CNM  MR-ENCNS MR-PWCNS1 MR-PWCNS2 MR-BKCN  MR-TB20 MR-J2TBL05M MR-J2TBL1M MR-RB032  MR-RB12 MR-RB32 MR-RB30 MR-RB50  MR-J2LL MR-CPCATCBL3M MRZJW3-SETUP MR-J2-10C  MR-J2-20C MR-J2-40C MR-J2-60C MR-J2-70C  MR-J2-100C MR-J2-200C MR-J2-350C HA-FF053  HA-FF13 HA-FF23 HA-FF33 HA-FF43  HA-FF63 HC-MF053 HC-MF13 HC-MF23  HC-MF43 HC-MF73 HC-UF13 HC-UF23  HC-UF43 HC-UF72 HC-UF152 HC-UF202  HC-SF81 HC-SF121 HC-SF201 HC-SF301  HC-SF52 HC-SF102 HC-SF152 HC-SF202  HC-SF352 HC-SF53 HC-SF103 HC-SF153  HC-SF203 HC-SF353 HC-RF103 HC-RF153  HC-RF203 MRZJW3-MOTSZ MR-BAT HA-FF053D  HA-FF053B HA-FF053BD HA-FF053G1(1/5) HA-FF053G1(1/10)  HA-FF053G1(1/30) HA-FF053BG1(1/5) HA-FF053BG1(1/10) HA-FF053BG1(1/30)  HA-FF053G2(1/5) HA-FF053G2(1/10) HA-FF053G2(1/15) HA-FF053G2(1/25)  HA-FF053BG2(1/5) HA-FF053BG2(1/10) HA-FF053BG2(1/15) HA-FF053BG2(1/20)  HA-FF13D HA-FF13B HA-FF13BD HA-FF13G1(1/5)  HA-FF13G1(1/10) HA-FF13G1(1/30) HA-FF13BG1(1/5) HA-FF13BG1(1/10)  HA-FF13BG1(1/30) HA-FF13G2(1/5) HA-FF13G2(1/10) HA-FF13G2(1/15)  HA-FF13G2(1/25) HA-FF13G2(1/45) HA-FF13BG2(1/5) HA-FF13BG2(1/10)  HA-FF13BG2(1/20) HA-FF23BG2(1/29) HA-FF23BG2(1/45) HA-FF33B  HA-FF33G1(1/5) HA-FF33G1(1/10) HA-FF33G1(1/30) HA-FF33BG1(1/5)  HA-FF33BG1(1/10) HA-FF33BG1(1/30) HA-FF33G2(1/5) HA-FF33G2(1/10)  HA-FF33G2(1/20) HA-FF33G2(1/29) HA-FF33G2(1/45) HA-FF33BG2(1/5)  HA-FF33BG2(1/10) HA-FF33BG2(1/20) HA-FF33BG2(1/29) HA-FF33BG2(1/45)  HA-FF43B HA-FF43G1(1/5) HA-FF43G1(1/10) HA-FF43G1(1/30)  HA-FF43BG1(1/5) HA-FF43BG1(1/10) HA-FF43BG1(1/30) HA-FF43G2(1/5)  HA-FF43G2(1/9) HA-FF43G2(1/20) HA-FF43G2(1/29) HA-FF43G2(1/45)  HA-FF43BG2(1/5) HA-FF43BG2(1/9) HA-FF43BG2(1/20) HA-FF13BG2(1/25)  HA-FF13BG2(1/45) HA-FF23B HA-FF23G1(1/5) HA-FF23G1(1/10)  HA-FF23G1(1/30) HA-FF23BG1(1/5) HA-FF23BG1(1/10) HA-FF23BG1(1/30)  HA-FF23G2(1/5) HA-FF23G2(1/10) HA-FF23G2(1/15) HA-FF23G2(1/20)  HA-FF23G2(1/29) HA-FF23G2(1/45) HA-FF23BG2(1/5) HA-FF23BG2(1/10)  HA-FF23BG2(1/15) HA-FF23BG2(1/20) HA-FF43BG2(1/29) HA-FF43BG2(1/45)  HA-FF63B HA-FF63G1(1/5) HA-FF63G1(1/10) HA-FF63G1(1/30)  HA-FF63BG1(1/5) HA-FF63BG1(1/10) HA-FF63BG1(1/30) HA-FF63G2(1/5)  HA-FF63G2(1/9) HA-FF63G2(1/20) HA-FF63G2(1/29) HA-FF63G2(1/45)  HA-FF63BG2(1/5) HA-FF63BG2(1/9) HA-FF63BG2(1/20) HA-FF63BG2(1/29)  

HC-SFS81
HC-SFS121
HC-SFS201
HC-SFS301
HC-SFS53
HC-SFS103
HC-SFS153
HC-SFS203
HC-SFS353
HC-RFS103
HC-RFS153
HC-RFS203
HC-RFS353
HC -RFS503
HC-SFS52K
HC-SFS52B
HC-SFS53B
HC-SFS81B
HC-SFS102K
HC-SFS102B
HC-SFS103B
HC-SFS121B
HC-SFS152K
HC-SFS152B
HC-SFS153B
HC-SFS202K
HC-SFS201B
HC-SFS201B
HC-SFS201B
HC-SFS201B
HC-SFS301B
HC-SFS352B
HC-SFS353B
HC-SFS502B
HC-SFS702B
-RFS103K the HC
the HC-RFS103B
the HC-RFS153K
the HC-RFS153B
the HC-RFS203K
the HC-RFS203B
the HC-RFS353B
the HC-RFS503B
the HC-UFS13B
the HC-UFS23B
the HC-UFS43B
the HC-UFS73B
the HC-UFS72B
the HC-UFS152B
the HC-UFS202B
the HC-UFS352B
HC- UFS502B
Mitsubishi Motors HA80NC-S
Mitsubishi Motors HA40C-SS
Mitsubishi Motors HA83C-SS
 Mitsubishi Motors HA-SA502
Mitsubishi Electric HC-KFS23HC-MFS43
Mitsubishi Servo motor HC-SWS63B
Mitsubishi servo drive MR-C20A
Mitsubishi servo motor HC-SFS152B
Mitsubishi servo motor HC-SFS52B
Mitsubishi servo motor HC-SF102X
 Mitsubishi servo motor HC-SF52K
Mitsubishi servo motor HC-SWS133B
 Mitsubishi servo motor HF-SP81B 
 Mitsubishi servo motor HC-KFS13BG2
Mitsubishi servo motor HC-SFS252BF-S1
Mitsubishi servo motor HF-SP152
Mitsubishi servo motor HA-FF053G1
Mitsubishi servo motor HC-SF52G1H-S1
Servo motor HF44S-A47 
Servo motor HF103S-A47
Servo motor HF44BS-A47 
servo motor HF103BS-A47
servo motor HF53S-A47 
servo motor HF153S-A47
servo motor HF53BS-A47 
servo motor HF153BS-A47
servo motor HF74S-A47 
servo motor HF203S-A47
servo motor HF353S-A47 
servo motor HF353BS-A47
Servo motor HF54S-A48 
servo motor HF54BS-A48
servo motor HF104S-A48 
servo motor HF104BS-A48
servo motor HF154BS-A48
 servo motor HF154S-A48
servo motor HF204S-A48 
servo motor HF354S-A48
servo motor HF204BS-A48 
servo motor HF354BS-A48
Servo motor HF74BS-A47 
servo motor HF203BS-A47
servo motor HA100C-S 
servo motor HC102T-SZ
servo motor HA100NCB-S 
servo motor HC102T-SZ/OSA104S2
servo motor HA100NCB-S/OSE104 
servo motor HC103T-SX
servo motor HA100NC-E33 
servo Motor HC13BS-SZ-E51
servo motor HA100NC-S 
servo motor HC152T-A47
Servo motor HA100NC-S/OHE25K-6 
servo motor HC152T-SE/OSE104S2
servo motor HA100NC-S/OSA104 
servo motor HC152T-SZ
servo motor HA100NC--S/OSE104
 servo motor HC153BS-SZ
servo motor HA100NC-S/OSE253 
servo motor HC153BS-SZ-E51
servo motor HA103NCB-S 
servo motor HC153BT
servo motor HA103NC-S 
servo motor HC153BT-A42
servo motor HA200C-S 
servo motor HC153T
servo motor HA200NCB/OSA104 
servo motor HC153T-A42
servo motor HA200NCB-S 
servo motor HC153T- SX
servo motor HA200NCB-S/OSE104 
servo motor HC202B
servo motor HA200NCB-S/OSE253
 servo motor HC202BS-A47
servo motor HA200NC-S 
servo motor HC202BS-S1
servo motor HA200NC-S/OSE104 
servo motor HC202S-A33
servo motor HA203NCB-S 
Servo motor HC202S-S1
servo motor HA203NC-S 
servo motor HC203S-SZ
servo motor HA23NC/OSEE33 
servo motor HC352S-A47
servo motor HA300NCB-S 
servo motor HC352S-SZ
servo motor HA300NC-S 
servo motor HC353S
servo motor HA303NCB-S 
servo motor HC353S-E51
Servo motor HA303NC-S 
servo motor HC453S/OSE105S2
servo motor HA33NC-TS 
servo motor HC52T-A47
servo motor HA33NC-TS/OSA104S 
servo motor HC52T-SZ
servo motor HA33NC-TS/OSA253S
 servo motor HC53T-SZ
servo motor HA40NC-S 
servo Motor HC902S/A42
servo motor HA40NC-S/E33 
servo motor HC-KFS13B
servo motor HA40NC-S/OSE104 
servo motor HC-KFS43B
servo motor HA43NCB-S 
servo motor HC-KFS73BG1 (1/20)
servo motor HA43NC-S 
servo motor HC-MF73K-D53
servo motor HA43NC-S/OSA104 
servo motor HC-MFS-43
servo motor HA43NC-S/OSA253 
servo motor HC-MFS43K
servo motor HA43NC-S/OSE104 
servo motor HC-RF203BK
servo motor HA80C-S 
servo motor HC-SE52
servo motor HA80NBT/OSA253 
servo motor HC-SF102X
servo motor HA80NCB-S/OSE104 
servo motor HC-SF152K
servo motor HA80NCB-SS 
servo motor HC-SF352B
servo motor HA80NC-S 
servo motor HC-SF52BK-S2
servo motor HA80NC -S/OHE25K-6 
servo motor HC-SF52K
servo motor HA80NC-S/OSA253 
servo motor HC-SF52K-S1
Servo motor HA80NC-S/OSE104 
servo motor HC-SFS102
servo motor HA80NC-S/OSE253 
servo motor HC-SFS202
servo motor HA80NC-SS servo motor HC-SFS352
servo motor HA80NC-SS/OSE104 servo motor HC-SFS52
servo motor HA80NC- SS/OSE253 servo motor HF153BT
servo motor HA83NC-S servo motor HF153T
servo motor HA83NC-S/OSA104 servo motor HF154S-A48
servo motor HA83NC-S/OSA253 servo motor HF203-A17
servo motor HA83NC-S/OSE104 servo motor HF353S
servo motor HA83NC-S/OSE253 servo motor HF354
servo motor HA900N-SR servo motor HF354S
servo motor HA-FF23C-S5 servo motor HF75S
servo motor HA-FH13C-Y servo motor HF-SE52
servo motor HA-FH23C-Y servo motor HS-MF23EX -S2
servo motor HA-MH73B-Y servo motor HS-MF23EXV-S2
servo motor HA-MH73K-Y servo motor MSM15202C/OSA253S(A)
servo motor HC102BS-SX servo motor MSM152050/OSA253S
servo motor MSM20202D/OSA104S2 servo motor MSM15205C
display 4MB211B display with frame FCUA-CT100
display 4MB531 operation panel 4MB536A
Display DUE71-1 operation panel FCU6-KB071-1
display DUN33 operation panel FCUA-CT200
display FCA-EL10 operation panel FCUA-KB20
display FCU6-DUN22 operation panel KB021
display FCU6-DUN24 operation panel KB022
display FCU6-DUT32 operation panel KR0.5AA -3
display FCUA-EL10 operation panel KS-4MB211A
display FCUA-LD10 operation panel KS-4MB901A
display FCUA-LD100 operation panel KS-4MB911A
display LJ640U48 operation panel KS-4MB914A
display LP104V2 operation panel KS-4MB915
display LRUGB6361A operation panel KS-6MB201A -P
display MDT-1283-TFT operation panel KS-6MBM01B-P
display MDT-962B-4A operation panel KS-MB952A
HC-153S-E51 HC-H153S-A42 HC-H152S-A42 HC-H153S-A47 HC-H152S-A47 HC-153BT-SZ HC-153T-SZ HC-153T-SX HC-153BS-SZ HC-153S-SZ HC-H153S-A51 HC-153S-SZ HC-153BS-SZ HC-153T-SX HC-153T-SZ HC-153BT-SZ HC-H152S-A47 HC-H153S-A47 HC-H152S-A42 HC-H153S-A42 HC-153S-E51
Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :

CÔNG TY TNHH NATATECH
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khối mở rộng điều khiển Encoder EL5101, ES5101 Beckhoff phân phối chính hãng

Bộ động cơ Servo SGM7G-30AFC61 Yaskawa 2.9kW

Bộ điều khiển động cơ SGDV-2R8A01B Yaskawa đại lí Việt Nam