Cảm biến GF-7003 Graeff

Công ty TNHH Natatech chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện hãng GRAEFF
Hàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành như sau:
- Hàng chính hãng
- Mới 100%
- Bảo hành 12 tháng
- Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1
- Giá thành cạnh tranh trên thị trường
- Hậu mãi sau mua hấp dẫn
- Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng
- chuyên nghiệp

- Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc


Hình ảnh:

Một số model khác:

Brand            Code

graeffGF-7003 “Sensor with spigot for Tools”
graeffGF-7103 “Sensor with spigot for Tools”
graeffGF-7003/O “Surface sensor for screwing”
graeffGF-7103/O “Surface sensor for screwing”
graeffGF-7008 “Bayonet - Insertion sensor”
graeffGF-7108 “Bayonet - Insertion sensor”
graeffGF-7010 “Bayonet Sensor with Immersion sleeve”
graeffGF-7112 “Bayonet machine sensor”
graeff GF-7018 “bayonet insertion sensor with angled cable outlet”
graeffGF-7118 “bayonet insertion sensor with angled cable outlet
graeffGF-7020/W “Screw in sensor with angeled cable outlet”
graeffGF-7120/W “Screw in sensor with angeled cable outlet”
graeffGF-7021 “Bayonet sensor with angeled cable outlet”
graeffGF-7121 “Bayonet sensor with angeled cable outlet”
graeffGF-7022 “Sensor with mountig tip for pipes”
graeffGF-7122 “Sensor with mountig tip for pipes”
graeffGF-7023 “Insertion sensor with angled cable outlet”
graeffGF-7123 “Insertion sensor with angled cable outlet”
graeffGF-7124 “Insertion Cable sensor”
graeffGF-7024 “Insertion Cable sensor
graeffGF-7026 “ Sensor with angled cable outlet and clamp screw connection”
graeffGF-7126 Sensor with angled cable outlet and clamp screw connection”
graeffGF-7027 “Insertion sensor with clamp screw connection”
graeffGF-7127 “Insertion sensor with clamp screw connection”
graeffGF-7029 “Screwable surface Sensor”
graeffGF-7129 “Screwable surface sensor”
graeffGF-7030/MA “Magnetic surface sensor”
graeffGF-7130/MA “Magnetic surface sensor”
graeffGF-7030/MA/W “Magnetic surface sensor with angled cable outlet”
graeffGF-7131/MA/W “Magnetic surface sensor with angled cable outlet”
graeffGF-7131 “Surface sensor - Segment form”
graeffGF-7031 “Surface sensor - Segment form”
graeffGF-7131 “Surface sensor - Segment form”
graeffGF-7031/Q “Surface sensor - Cuboid form”
graeffGF-7131/Q “Surface sensor - Cuboid form”
graeffGF-7031/MS “Surface sensor with metal plate”
graeffGF-7131/MS “Surface sensor with metal plate”
graeffGF-7032 “Sensor for Air / Gas flow temperature”
graeffGF-7132 “Sensor for Air / Gas flow temperature”
graeffGF-7033/R “Room temperature measuring”
graeffGF-7133/R “Room temperature measuring”
graeffGF-7033/A “Room temperature measuring”
graeffGF-7133/A “Room temperature measuring”
graeffGF-7038 “Installation sensor with thread
graeffGF-7138 “Installation sensor with thread”
graeffGF-7038/GSA Screw in sensor  GSA”
graeffGF-7138/GSA “Screw in sensor GSA”
graeffGF-7038/S “Screw in Sensor Binder”
graeffGF-7138/S “Screw in sensor Binder”
graeffGF-7039 “Acid - / Lye Sensor”
Brand Code
Graeff Vietnam 7043
Graeff Vietnam HPL-2E3-12A-B50Z-SO-F8-R-W-8B-080GMD/GL
Graeff Vietnam 102387
GF-7140.2.4-L.10.35.82.BK.400°C
Graeff Vietnam 120933GF-7112.2.8.W/P.18.VK-14.41.15000.A.400°C
Graeff Vietnam 123816
GF-7043.2.FK-J.e.DD.20/0.152.G.5000.A.400°C
Graeff Vietnam 126249
Massedrucktransmitter
GMD/GL HPL-2E3-12A-B70Z-S0-F0-R-W-7P-070-020031/110041
Graeff Vietnam 126249
Massedrucktransmitter
GMD/GL HPL-2E3-12A-B70Z-S0-F0-R-W-7P-070-020031/110041
Graeff Vietnam 128229
GF-7132.1.3-L.200.S.82.BK.MU.0-300°C/4-20mA
Graeff Vietnam 135629 ZHB180X60 900W110V FA A=15001908871 001 01"
Graeff Vietnam 135630 ZHB180X2601200W110V FA A=15007729790-001-01
Graeff Vietnam
136599
GF-7132.2.4-L.545.S.82.BK.400°C
Graeff Vietnam 137570
GF-7124.2.3-L.6.P.40.G.6000.TE-C-TE.A.200°C
Graeff Vietnam 137571
GF-7124.1.3-L.6.P.40.G.6000.TE-SI.A.180°C
Graeff Vietnam 137580
GF-7012.1.FK-J.e.6.W.25.VK-19.-.5000.A.400°C
Graeff Vietnam 137580
GF-7012.1.FK-J.e.6.W.25.VK-19.-.5000.A.400°C
Zolltarifnummer: 90251920
Graeff Vietnam 137621
GF-7043.1.FK-J.e.DD.20/0.152.G.5000.A.400°C
Graeff Vietnam 138368
GF-7124.2.3-L.6.P.40.E=8x30.6000.TE-SI.A.180°C
Graeff Vietnam 142221
GF-7012.1.FK-J.e.6.W.25.VK-19.-.5000.A.450°C
Graeff Vietnam 1XNiCr-Ni/K KW42/15 NL1048mm
Graeff Vietnam 1XNiCr-Ni/K KW42/15 NL218mm
Graeff Vietnam 523735.10 Pt100 -50-400°C
Graeff Vietnam 537500 Pt100 -50-400°C GF-7144
Graeff Vietnam 545311 Pt100 0-400°C
Graeff Vietnam 68965?10M?
Graeff Vietnam 7032/7132
Graeff Vietnam 7112.1.8.W.25.VK14.3000.400°C
Graeff Vietnam 7132;537500;1*PT100/B/3;DINEN 60751;
NL 375mm;-50+400 V-GF-7132.1.3-L.330.S.82.KK.450°C
Graeff Vietnam 7132;537500;1*PT100/B/3;DINEN 60751;NL 375mm;-50+400?
Graeff Vietnam 7135/W1.11.P.800 OA/EL39/V2A Pt100 250?
Graeff Vietnam 7138.1.6.0193 PT100150°CG1/4" Kabel 3.0m
Graeff Vietnam 7138.1.PT100.3-L.KIASSIB.6.P.25.43.3000.A.400
Graeff Vietnam 7140 2XPT100/B/4
Graeff Vietnam 7140;528868;1*PT100/B/3;DINEN 60751;ET 35mm;NL 90mm;0+400?
Graeff Vietnam DAI-3E3-12A-B70Z-S0-F0-R-W-6P-000
Graeff Vietnam EHC-H12WD-4850
Graeff Vietnam EHG-75600-GB
Graeff Vietnam ELT-3-4-S
Graeff Vietnam GF-7003
Graeff Vietnam GF-7008
Graeff Vietnam GF-7010
Graeff Vietnam GF-7012
Graeff Vietnam GF-7018
Graeff Vietnam GF-7020
Graeff Vietnam GF-7021
Graeff Vietnam GF-7022
Graeff Vietnam GF-7023
Graeff Vietnam GF-7024
Graeff Vietnam GF-7026
Graeff Vietnam GF-7027
Graeff Vietnam GF-7029
Graeff Vietnam GF-7031
Graeff Vietnam GF-7032
Graeff Vietnam GF-7033
Graeff Vietnam
GF-7038
Graeff Vietnam GF-7039
Graeff Vietnam GF-7040
Graeff Vietnam GF-7042
Graeff Vietnam GF-7043
Graeff Vietnam GF-7043.1.FK-L.e.DD.15/2.152.G.2000.CST3PB.400°C
Graeff Vietnam GF-7044
Graeff Vietnam GF-7045
Graeff Vietnam GF-7048
Graeff Vietnam GF-7050
Graeff Vietnam GF-7103
Graeff Vietnam GF-7108
Graeff Vietnam GF-7110
Graeff Vietnam GF-7112
Graeff Vietnam GF-7112.1.3-L.6.W.18.VK-14.-.1000.A.400?
Graeff Vietnam GF-7112.1.3-L.6.W.18.VK-14.-.1000.A.400°C
Graeff Vietnam GF-7112.1.3-L.6.W.25.VK-17.41.8000.A.400°C
Graeff Vietnam GF-7112.1.3-L.8.P/W.25.VK-14.-.15000.A.400°C
Graeff Vietnam GF-7118
Graeff Vietnam GF-7120
Graeff Vietnam GF-7121
Graeff Vietnam GF-7122
Graeff Vietnam GF-7122.1.3-L.68.1500.PVC-PVC.A.60°C Ausführung ohne Teflon
Graeff Vietnam GF-7123
Graeff Vietnam GF-7124
Graeff Vietnam GF-7124.1.3,175.B.15.G.1000.TE.A.200C
Graeff Vietnam GF-7124.1.7.P.35.G.2000.GL-GL. A/20.400°C
Graeff Vietnam GF-7126
Graeff Vietnam GF-7127
Graeff Vietnam GF-7130
Graeff Vietnam GF-7131
Graeff Vietnam GF-7132
Graeff Vietnam GF71321Pt100/B/3
Graeff Vietnam GF-7133
Graeff Vietnam GF-7138
Graeff Vietnam GF-7138.1.3-L.6.P.40.43.20000.A.350°C
Graeff Vietnam GF-7138.1.6.P.50.44.GSA.150°C
Graeff Vietnam GF-7138.1.6.P.50.44.GSA.150°C ?102360?
Graeff Vietnam GF-7139
Graeff Vietnam GF7140
Graeff Vietnam GF-7140
Graeff Vietnam GF-7140.1.3-L.8.50.82.3000.A.400°C
Graeff Vietnam GF-7140.2.4-L.10.35.82.BK. 400°C
Graeff Vietnam GF-7140.2.4-L.10.35.82.BK.400°C
Graeff Vietnam GF-7140.2.4-L.10.70.82.BK.400°C
Graeff Vietnam GF-7140.2.4-L.10.70.82.BK.400°C547488.10
Graeff Vietnam GF-7142
Graeff Vietnam GF-7143
Graeff Vietnam GF-7143.1.DD.20/0.152.G.3000.A.400°C
Graeff Vietnam GF-7143.2.4-L.DD.20/0.152.G.3000.A.400°C
Graeff Vietnam GF-7145
Graeff Vietnam GF-7148
Graeff Vietnam GF-7150
Graeff Vietnam GF-8000
Graeff Vietnam GF-8001
Graeff Vietnam GF-8002
Graeff Vietnam GF-8003
Graeff Vietnam GF-8005
Graeff Vietnam GF-8006
Graeff Vietnam GF-8007
Graeff Vietnam GF-8100
Graeff Vietnam GF-8100.1.4-L.11.D.240 BKV.400°C
Graeff Vietnam GF-8100.1.4-L.11.D.330 BKV.400°C
Graeff Vietnam GF-8100.1.4-L.11.D.50 BKV.400°C
Graeff Vietnam GF-8100.2.3-L.9.D.400. NR?129664
Graeff Vietnam GF-8101
Graeff Vietnam GF-8102
Graeff Vietnam GF-8103
Graeff Vietnam GF-8105
Graeff Vietnam GF-8106
Graeff Vietnam GF-8107
Graeff Vietnam GF-9000
Graeff Vietnam GF-9100
Graeff Vietnam GMA-3-131
Graeff Vietnam GMDA/T-3-320/-024
Graeff Vietnam GMDA-2-230-RRXX
Graeff Vietnam GMDA-3-131
Graeff Vietnam GN.49.25.RD 82
Graeff Vietnam GN40-30-SW17 SCH=12 BO=6.5 MS58
Graeff Vietnam GN-40-30-SW17 SCH=12 BO=6.5 MS58
Graeff Vietnam GN-40-30-SW17(GN-40-30SWD12)
Graeff Vietnam GN-40-30-SW17(GN-40-30SWD12)
Graeff Vietnam GTLC-100
Graeff Vietnam GTLC-200
Graeff Vietnam GTLC-300GTR-100
Graeff Vietnam GTR-200GTR-300
Graeff Vietnam HPL-2E3-12A-B50Z-S0-F8-R-W-8B-080-AL7-163061-EREMA-20175754
Graeff Vietnam HPL-2E3-12A-B50Z-S0-F8-R-W-8B-080-AL7-SIL2-163061-EREMA-20175754
Graeff Vietnam HPL-2E3-12A-B50Z-S0-FB-R-W-8B-OBOGMD/GL
Graeff Vietnam LNS-1-16A
Graeff Vietnam LNS-1-5-OB
Graeff Vietnam LNS-2-16A
Graeff Vietnam LNS-3-5-GB
Graeff Vietnam LNS-3RF21701AA45-SK-22,5
Graeff Vietnam LNS-RGH1A60D15KKE
Graeff Vietnam LV-GF-7132.1.3-L.330.S.82.KK.450°C
Graeff Vietnam LV-GF-7140.1.3-L.10.35.44.KK.400°C
Graeff Vietnam PM-12-F-0600-B
Graeff Vietnam PT100
Graeff Vietnam R180710-Graff_GF-7012
Graff:GF-7012.1.FK-J.e.8.W.18. VK-17.-.3000-A.400° C
Graeff Vietnam R180710-Graff_GN-44-30-SW. BO 8.5 SCH=14
Graff:GN-44-30-SW? BO.8,5 SCH=14
Graeff Vietnam TEMPERATURSENSOR -FE-CU-NI MIT1,6 MLEI
Graeff Vietnam TEMPFUE FA.GRAFF TYP:7050-60-
Graeff Vietnam TEMPFUE FE-CU-NI MIT1,6MLEITUNG-
Graeff Vietnam TEMPFUE ZCHN.NR.KA-04-01-01070-001-GRAEF
Graeff Vietnam TR293-00-2-9/3-1048-1/2"-BSZ-600°C
Graeff Vietnam TR293-00-2-9/3-218-1/2"-BSZ-600°C

Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :

CÔNG TY TNHH NATATECH
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

👨Mr Nguyễn Hưng
📞Tel : 088 829 7586
📱Zalo : 088 829 7586
📧Email : hoanganhphuong008@gmail.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Động cơ Servo SGMAS-06ACA21 600W Yaskawa Sigma-III Series

Cảm biến Panasonic FX-551-C2-HT

Cảm biến tiệm cận Koyo APS4-12S-Z, APS4-12S-Z-D