Mô đun mở rộng Q02HCPU PLC CPU Q Mitsubishi

  Mô tả Q02HCPU PLC CPU Q Mitsubishi

- Mã sản phẩm: Q02HCPU

- Dung lượng chương trình: 28 k

- Bộ nhớ chương trình: 112 KB

- Số I/O tích hợp sẵn: 4096

- Số I/O tối đa có thể mở rộng: 8192

- Cổng truyền thông: RS232

- Timer: 1024

- Counter: 1024

- Kích cỡ (W x H x D)mm: 27.4 x 98 x 89.3

- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật BảnA11VC A1S32B A1S33B A1S35B A1S38B A1S42X A1S52B-S1 A1S55B-S1 A1S58B-S1 A1S61PN A1S62PN A1S63P A1S65B-S1 A1S68B-S1 A1SCPUC24-R2 A1SD51S A1SH42 A1SHCPU A1SJ51T64 A1SJ71AP21 A1SJ71AR21 A1SJ71AT21B A1SJ71BR11 A1SJ71E71N-B2 A1SJ71E71N-B5T A1SJ71LP21 A1SJ71LP21GE A1SJ71PB92D A1SJ71PB96F A1SJ71PT32- S3 A1SJ71T32-S3 A1SJ71UC24-PRF A1SJ71UC24-R2 A1SJ71UC24-R2-S2 A1SJ71UC24-R4 A1SJ71UC24-R4-S2 A1SJ72T25B A1SJHCPU A1SJHCPU-S8 A1SNMCA-2KE A1SNMCA-8KE A1SNMCA-8KP A1SX10 A1SX10EU A1SX20 A1SX20EU A1SX30 A1SX40 A1SX40-S1 A1SX40-S2 A1SX41 A1SX41-S1 A1SX41-S2 A1SX42 A1SX42-S1 A1SX42-S2 A1SX48Y18 A1SX48Y58 A1SX71 A1SX80 A1SX80-S1 A1SX80-S2 A1SX81 A1SX81-S2 A1SY10 A1SY10EU A1SY14EU A1SY18A A1SY18AEU A1SY22 A1SY28A A1SY28EU A1SY40 A1SY41 A1SY42 A1SY50 A1SY60 A1SY68A A1SY71 A1SY80 A1SY81 A2ASCPU A2ASCPU-S1 A2ASCPU- S60 A2SHCPU A2SHCPU-S1 A2SMCA-14KP A2SMCA-30KPA2SMCA-60KE A2SNMCA-30KE A2SWA-28P A2USHCPU-S1 A42XY A6BAT A6BR10 A6BR10-DC A6BSW-P-S3 A6BSW-P-S4 A6BSW-P-S5 A6FD A6SW16 A6SW32 A6WA-28P A7BDE-J71AP21 A7B21-A7 A8PU AC300R4 AC30R2 AC30R4 AC30R4-PUS AG60 AG62 AH42 AI61 AJ55TB2-16R AJ55TB2-16T AJ55TB2-4R AJ55TB2-4T AJ55TB2-8R AJ55TB2-8T AJ55TB3-16D AJ55TB32-16DR AJ55TB32-16DT AJ55TB32-4AJ55TB32-8DR AJ55TB32-8DT AJ55TB3-4D AJ55TB3-8D AJ61BT11 AJ65BT-64AD AJ65BT-64DAI AJ65BT-64DAV AJ65BT-64RD3 AJ65BT-64RD4 AJ65BT-68TD AJ65BTB1-16D AJ65BTB1-16TB65-16TB65-16TB65 -16R AJ65BTB2-16T AJ65BTC1-32D AJ65BTC1-32T AJ65BT-D62 AJ65BT-D62D AJ65BT-D62D-S1 AJ65BT-D75P2-S3 AJ65BT-G4-S3 AJ65FBTA2-16T AJ65FBTA2-16TE AJ65FBTA4-16TA A65 AJ65MBTL1N-16D AJ65MBTL1N-16DT AJ65MBTL1N-16T AJ65MBTL1N-32D AJ65MBTL1N-32T AJ65SBT-62DA AJ65SBT-64AD AJ65SBTB1-16D AJ65SBTB1-16D1 AJ65SBTB1-16DT AJ65SBTB1-16DT1AJ65SBTB1-16DT1AJ65SBTB1-16DT1 32D AJ65SBTB1-32D1 AJ65SBTB1-32DT AJ65SBTB1-32DT1 AJ65SBTB1-32DT2 AJ65SBTB1-32DT3 AJ65SBTB1-32T AJ65SBTB1-32T1 AJ65SBTB1-8D AJ65SBTB1-8T AJ65SBTB1-8T1 AJ65SBTB2-16T AJ65SBTB2-16TAJ65SBTB2-8T AJ65SBTB2-8T1 AJ65SBTB2N-16A AJ65SBTB2N-16R AJ65SBTB2N-16S AJ65SBTB2N-8A AJ65SBTB2N-8R AJ65SBTB2N-8S AJ65SBTB3-16D AJ65SBTB32-16DT AJ65SBTB32-16TB 2AJ65SBTB32-16DT 2AJ65SBTB32-16DT 32DT AJ65SBTC1-32DT1 AJ65SBTC1-32DT2 AJ65SBTC1-32DT3 AJ65SBTC4-16D AJ65SBTC4-16DT AJ65SBTC4-16DT2 AJ65SBTCF1-32D AJ65SBTCF1-32DT AJ65SBTCF1-32T AJ65SBTW4-16D AJ65SBTW4-16DT AJ65VBTCU68ADI AJ65VBTCU68ADV AJ65VBTCU68DAVN AJ71AP21 AJ71AR21 AJ71AT21B AJ71BR11 AJ71E71N-B2 AJ71E71N-B5T AJ71LP21 AJ71LP21G AJ71LP21GE AJ71PT32-S3 AJ72P25 AJ72R25 AJ72T25B AS91 AX10 AX11 AX20 AX21 AX40 AX41 AX41-S1 AX42 AX42-S1 AX50-S1 AX60-S1 AX70 AX71 AX80 AX80E AX81 AX82 AY10AY11AY11A13 AY42-S3 AY50 AY51 AY51-S1 AY60 AY60E AY60S AY70 AY71 AY72 AY80 AY81 AY81EPAY82EP A6CON1 A6CON1E A6CON2 A6CON2E A6CON3 A6CON3E Q00CPU Q00JCPU Q01CPU Q02CPU Q02CPU-A Q02HCPU-A Q06HCPU-A Q02HCPU Q06HCPU Q12HCPU Q12PHCPU Q25HCPU Q25PHCPU Q2M2M-2M-2M2M2M2MB-2SMB2MB-2MB Q38B Q52B Q55B Q612B Q61P-A1 Q61P-A2 Q62AD-DGH Q62DA Q62DA-FG Q62P Q63B Q63P Q64AD Q64AD-GH Q64DA Q64P Q64RD Q64TCRT Q64TCRTBW Q64TCTT Q64TCTTBW Q64TD Q64TD68 Q68VQADV6 -J71BR11

Q80BD-J71LP21-25 Q80BD-J71LP21G QA1S33B QA1S35B QA1S38B QA1S65B QA1S65B QA1S68B QA1S68B QA65B QC05B QC06B QC06B QC100B QC100B QC12B QC12B QC30B QC30B QC30R2 QC50B QC50B QD51 QD51-R24 QD60P8-G QD62 QD62D QD62E QD70P4 QD70P8 QD75D1 QD75D2 QD75D4 QD75M1 QD75M2 QD75M4 QD75P1 QD75P2 QD75P4 QG60 QH42P QI60 QJ61BT11 QJ71BR11 QJ71C24 QJ71C24-R2 QJ71CMOQJ71E71-100 QJ71E71-B2 QJ71E71-B5 QJ71FL71 QJ71FL71-B2 QJ71LP21-25 QJ71LP21G QJ71LP21GE QJ72BR15 QJ72LP25-25 QJ72LP25G QJ72LP25GE QX10 QX28 QX40 QX40-S1 QX41 QX41-S1 QX42 QX42-S1 QX48Y57 QX70 QX71 QX72 QX80 QX81 QY10 QY18A QY22 QY40P QY41P QY42P QY50 QY68A QY70 QY71 QY80 QY81P

Q170ENCCBL10M-A 


Q170ENCCBL20M 


Q170ENCCBL20M-A

Q170ENCCBL2M 

Q170ENCCBL2M-A

Q170ENCCBL30M 

Q170ENCCBL30M-A 

Q170ENCCBL50M 

Q170ENCCBL50M-A 

Q170ENCCBL5M 

Q170ENCCBL5M-A 

Q170HBATC

Q170MCPU 

Q170MCPU-S1

Q170MIOCON 

Q170MPWCBL2M 

Q170MPWCBL2M-E 

Q170MPWCON 

Q170MSCPU

Q170MSCPU-S1 

Q170TUD3CBL3M 

Q171ENC-W8 

Q172CPUN 

Q172CPUN(C) 

Q172CPUN-T 

Q172DCPU 

Q172DCPU-S1(C) 

Q172DEX 

Q172DLX 

Q172DLX(C)

Q172DSCPU 

Q172EX 

Q172EX-S1 

Q172EX-S2 

Q172EX-S3

Q172HBCBL5M 

Q172HCPU 

Q172HCPU-T 

Q172J2BCBL05M 

Q172J2BCBL05M-B 

Q172J2BCBL1M 

Q172J2BCBL1M-B 

Q172J2BCBL5M 

Q172J2BCBL5M-B

Q172LX

QJ71E71-B2 Ethernet module for 10BASE-2

QJ71E71-B5 Ethernet module for 10BASE-5

QJ71E71-100 Ethernet module for 10BASE-T/10BASE-TX

QJ71LP21-25 MELSECNET/10H module for SI/QSI optical cable, double ring

QJ71LP21G MELSECNET/10H module for 50GI optical cable, double ring

QJ71LP21GE MELSECNET/10H module for 62.5GI optical cable, double ring

QJ72LP25-25 MELSECNET/10H module for DISTANCE SI/QSI optical cable

QJ72LP25G MELSECNET/10H module for DISTANCE 50GI optical cable

QJ72LP25GE MELSECNET/10H module for DISTANCE 62.5GI optical cable

QJ71BR11 MELSECNET/10H module for coaxial cable, single bus

QJ72BR15 MELSECNET/10H module for remote use with DISTANCE COAXIAL 75 CABLE

Q80BD-J71LP21-25 MELSECNET/10H module for optical cable

Q80BD-J71LP21G MELSECNET/10H module for SI/QSI/H-PC optical cable

Q80BD-J71BR11 MELSECNET/10H module for coaxial cable

QJ61BT11 CC-LINK module for master station/local station

QJ71C24 serial port communication module for RS232C 1 channel, RS422/485 1 channel

QJ71C24-R2 serial port communication module for RS232C 2 channels

QJ71CMO RS-232 1 channel

QD51 intelligent communication module for RS-232 2 channels

QD51-R24 intelligent communication module for RS-232 1 channel, RS422/485 1 channel

SW1IVD-AD51HP QD51 software package

QJ71FL71 FL-NETWORK module for 10BASE-5/10BASE-T

QJ71FL71-B2 FL-NETWORK module for 10BASE-2


[Expansion board]  

QA1S65B power supply +5 -I/O slot for installing AnS series modules

QA1S68B power supply +8 -I/O slot for installing AnS series modules

QA65B power supply +5 -I/O slot for installing A series modules


 [CPU-A mode]  

Q02CPU-A Q02HCPU-A Q06HCPU-A Program capacity: 28K steps Program capacity: 28K steps (high speed) Program capacity: 60K steps (high speed)


[Memory Card Box]

Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :


CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG

-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương


Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com
WEBSITE:
tudonghoacongnghiepvn.com
#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khối mở rộng điều khiển Encoder EL5101, ES5101 Beckhoff phân phối chính hãng

Bộ động cơ Servo SGM7G-30AFC61 Yaskawa 2.9kW

Bộ điều khiển động cơ SGDV-2R8A01B Yaskawa đại lí Việt Nam