Mr. Hưng chuyên cung cấp các loại Động cơ servo Mitsubishi

Công ty TNHH Hoàng Anh Phương chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện hãng MITSUBISHI

Hàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành như sau:

- Hàng chính hãng

- Mới 100%

- Bảo hành 12 tháng

- Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1

- Giá thành cạnh tranh trên thị trường

- Hậu mãi sau mua hấp dẫn

- Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng

- chuyên nghiệp

- Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc


Các Model Servo motor Mr. Hưng cung cấp:

-RFS103K the HC

the HC-RFS103B

the HC-RFS153K

the HC-RFS153B

the HC-RFS203K

the HC-RFS203B

the HC-RFS353B

the HC-RFS503B

the HC-UFS13B

the HC-UFS23B

the HC-UFS43B

the HC-UFS73B

the HC-UFS72B

the HC-UFS152B

the HC-UFS202B

the HC-UFS352B

HC- UFS502B

Mitsubishi Motors HA80NC-S

Mitsubishi Motors HA40C-SS

Mitsubishi Motors HA83C-SS

 Mitsubishi Motors HA-SA502

Mitsubishi Electric HC-KFS23HC-MFS43

Mitsubishi Servo motor HC-SWS63B

Mitsubishi servo drive MR-C20A

Mitsubishi servo motor HC-SFS152B

Mitsubishi servo motor HC-SFS52B

Mitsubishi servo motor HC-SF102X

 Mitsubishi servo motor HC-SF52K

Mitsubishi servo motor HC-SWS133B

 Mitsubishi servo motor HF-SP81B 

 Mitsubishi servo motor HC-KFS13BG2

Mitsubishi servo motor HC-SFS252BF-S1

Mitsubishi servo motor HF-SP152

Mitsubishi servo motor HA-FF053G1

Mitsubishi servo motor HC-SF52G1H-S1

Servo motor HF44S-A47 

Servo motor HF103S-A47

Servo motor HF44BS-A47 

servo motor HF103BS-A47

servo motor HF53S-A47 

servo motor HF153S-A47

servo motor HF53BS-A47 

servo motor HF153BS-A47

servo motor HF74S-A47 

servo motor HF203S-A47

servo motor HF353S-A47 

servo motor HF353BS-A47

Servo motor HF54S-A48 

servo motor HF54BS-A48

servo motor HF104S-A48 

servo motor HF104BS-A48

servo motor HF154BS-A48

 servo motor HF154S-A48

servo motor HF204S-A48 

servo motor HF354S-A48

servo motor HF204BS-A48 

servo motor HF354BS-A48

Servo motor HF74BS-A47 

servo motor HF203BS-A47

servo motor HA100C-S 

servo motor HC102T-SZ

servo motor HA100NCB-S 

servo motor HC102T-SZ/OSA104S2

servo motor HA100NCB-S/OSE104 

servo motor HC103T-SX

servo motor HA100NC-E33 

servo Motor HC13BS-SZ-E51

servo motor HA100NC-S 

servo motor HC152T-A47

Servo motor HA100NC-S/OHE25K-6 

servo motor HC152T-SE/OSE104S2

servo motor HA100NC-S/OSA104 

servo motor HC152T-SZ

servo motor HA100NC--S/OSE104

 servo motor HC153BS-SZ

servo motor HA100NC-S/OSE253 

servo motor HC153BS-SZ-E51

servo motor HA103NCB-S 

servo motor HC153BT

servo motor HA103NC-S 

servo motor HC153BT-A42

servo motor HA200C-S 

servo motor HC153T

servo motor HA200NCB/OSA104 

servo motor HC153T-A42

servo motor HA200NCB-S 

servo motor HC153T- SX

servo motor HA200NCB-S/OSE104 

servo motor HC202B

servo motor HA200NCB-S/OSE253

 servo motor HC202BS-A47

servo motor HA200NC-S 

servo motor HC202BS-S1

servo motor HA200NC-S/OSE104 

servo motor HC202S-A33

servo motor HA203NCB-S 

Servo motor HC202S-S1

servo motor HA203NC-S 

servo motor HC203S-SZ

servo motor HA23NC/OSEE33 

servo motor HC352S-A47

servo motor HA300NCB-S 

servo motor HC352S-SZ

servo motor HA300NC-S 

servo motor HC353S

servo motor HA303NCB-S 

servo motor HC353S-E51

Servo motor HA303NC-S 

servo motor HC453S/OSE105S2

servo motor HA33NC-TS 

servo motor HC52T-A47

servo motor HA33NC-TS/OSA104S 

servo motor HC52T-SZ

servo motor HA33NC-TS/OSA253S

 servo motor HC53T-SZ

servo motor HA40NC-S 

servo Motor HC902S/A42

servo motor HA40NC-S/E33 

servo motor HC-KFS13B

servo motor HA40NC-S/OSE104 

servo motor HC-KFS43B

servo motor HA43NCB-S 

servo motor HC-KFS73BG1 (1/20)

MR-J2-10A MR-J2-20A MR-J2-40A  MR-J2-60A MR-J2-70A MR-J2-100A MR-J2-200A  MR-J2-350A MR-JCCBL2M-L MR-JCCBL5M-L MR-JCCBL10M-L  MR-JCCBL20M-L MR-JCCBL30M-L MR-JCCBL2M-H MR-JCCBL5M-H  MR-JCCBL10M-H MR-JCCBL20M-H MR-JCCBL30M-H MR-JHSCBL2M-L  MR-JHSCBL5M-L MR-JHSCBL10M-L MR-JHSCBL20M-L MR-JHSCBL30M-L  MR-JHSCBL2M-H MR-JHSCBL5M-H MR-JHSCBL10M-H MR-JHSCBL20M-H  MR-JHSCBL30M-H MR-J2CN1 MR-J2CNS MR-J2CNM  MR-ENCNS MR-PWCNS1 MR-PWCNS2 MR-BKCN  MR-TB20 MR-J2TBL05M MR-J2TBL1M MR-RB032  MR-RB12 MR-RB32 MR-RB30 MR-RB50  MR-J2LL MR-CPCATCBL3M MRZJW3-SETUP MR-J2-10C  MR-J2-20C MR-J2-40C MR-J2-60C MR-J2-70C  MR-J2-100C MR-J2-200C MR-J2-350C HA-FF053  HA-FF13 HA-FF23 HA-FF33 HA-FF43  HA-FF63 HC-MF053 HC-MF13 HC-MF23  HC-MF43 HC-MF73 HC-UF13 HC-UF23  HC-UF43 HC-UF72 HC-UF152 HC-UF202  HC-SF81 HC-SF121 HC-SF201 HC-SF301  HC-SF52 HC-SF102 HC-SF152 HC-SF202  HC-SF352 HC-SF53 HC-SF103 HC-SF153  HC-SF203 HC-SF353 HC-RF103 HC-RF153  HC-RF203 MRZJW3-MOTSZ MR-BAT HA-FF053D  HA-FF053B HA-FF053BD HA-FF053G1(1/5) HA-FF053G1(1/10)  HA-FF053G1(1/30) HA-FF053BG1(1/5) HA-FF053BG1(1/10) HA-FF053BG1(1/30)  HA-FF053G2(1/5) HA-FF053G2(1/10) HA-FF053G2(1/15) HA-FF053G2(1/25)  HA-FF053BG2(1/5) HA-FF053BG2(1/10) HA-FF053BG2(1/15) HA-FF053BG2(1/20)  HA-FF13D HA-FF13B HA-FF13BD HA-FF13G1(1/5)  HA-FF13G1(1/10) HA-FF13G1(1/30) HA-FF13BG1(1/5) HA-FF13BG1(1/10)  HA-FF13BG1(1/30) HA-FF13G2(1/5) HA-FF13G2(1/10) HA-FF13G2(1/15)  HA-FF13G2(1/25) HA-FF13G2(1/45) HA-FF13BG2(1/5) HA-FF13BG2(1/10)  HA-FF13BG2(1/20) HA-FF23BG2(1/29) HA-FF23BG2(1/45) HA-FF33B  HA-FF33G1(1/5) HA-FF33G1(1/10) HA-FF33G1(1/30) HA-FF33BG1(1/5)  HA-FF33BG1(1/10) HA-FF33BG1(1/30) HA-FF33G2(1/5) HA-FF33G2(1/10)  HA-FF33G2(1/20) HA-FF33G2(1/29) HA-FF33G2(1/45) HA-FF33BG2(1/5)  HA-FF33BG2(1/10) HA-FF33BG2(1/20) HA-FF33BG2(1/29) HA-FF33BG2(1/45)  HA-FF43B HA-FF43G1(1/5) HA-FF43G1(1/10) HA-FF43G1(1/30)  HA-FF43BG1(1/5) HA-FF43BG1(1/10) HA-FF43BG1(1/30) HA-FF43G2(1/5)  HA-FF43G2(1/9) HA-FF43G2(1/20) HA-FF43G2(1/29) HA-FF43G2(1/45)  HA-FF43BG2(1/5) HA-FF43BG2(1/9) HA-FF43BG2(1/20) HA-FF13BG2(1/25)  HA-FF13BG2(1/45) HA-FF23B HA-FF23G1(1/5) HA-FF23G1(1/10)  HA-FF23G1(1/30) HA-FF23BG1(1/5) HA-FF23BG1(1/10) HA-FF23BG1(1/30)  HA-FF23G2(1/5) HA-FF23G2(1/10) HA-FF23G2(1/15) HA-FF23G2(1/20)  HA-FF23G2(1/29) HA-FF23G2(1/45) HA-FF23BG2(1/5) HA-FF23BG2(1/10)  HA-FF23BG2(1/15) HA-FF23BG2(1/20) HA-FF43BG2(1/29) HA-FF43BG2(1/45)  HA-FF63B HA-FF63G1(1/5) HA-FF63G1(1/10) HA-FF63G1(1/30)  HA-FF63BG1(1/5) HA-FF63BG1(1/10) HA-FF63BG1(1/30) HA-FF63G2(1/5)  HA-FF63G2(1/9) HA-FF63G2(1/20) HA-FF63G2(1/29) HA-FF63G2(1/45)  HA-FF63BG2(1/5) HA-FF63BG2(1/9) HA-FF63BG2(1/20) HA-FF63BG2(1/29)  


HC-SFS81

HC-SFS121

HC-SFS201

HC-SFS301

HC-SFS53

HC-SFS103

HC-SFS153

HC-SFS203

HC-SFS353

HC-RFS103

HC-RFS153

HC-RFS203

HC-RFS353

HC -RFS503

HC-SFS52K

HC-SFS52B

HC-SFS53B

HC-SFS81B

HC-SFS102K

HC-SFS102B

HC-SFS103B

HC-SFS121B

HC-SFS152K

HC-SFS152B

HC-SFS153B

HC-SFS202K

HC-SFS201B

HC-SFS201B

HC-SFS201B

HC-SFS201B

HC-SFS301B

HC-SFS352B

HC-SFS353B

HC-SFS502B

HC-SFS702B

SGDS-A5A12A

SGDS--01F12A

SGDS-04A05A

SGDS-01A01A

SGDS-01A12A

SGMAH-A5AAA21  

SGDS-A5F12A1

SGDS-02A02A

SGDS-04A02A

SGDS-04ADA

SGDS-04A01A

SGDS-01F01A

KR-515M

MR-J2-10A1

MR-J2-20C

MR-J2-60A1

MDS-B-SVJ2-04

MDS-A-SVJ-01

MR-J2S-40A1

MR-J2S-10A

MR-J2S-10A1

MR-J2S-20A

FCUA-DX110

MDS-A-SVJ-06

MDS-B-SVJ2-01

FCA50G-1

MDS-A-SVJ-20

MDS-C1-V1-10

MDS-C1-V1-03

MDS-A-CR-10

MDS-C1-V2-0303

MDS-R-V2-2020

SGDP-01AP

MR-H40BN

MR-H40BN

MR-H100B-S114-P53

MR-H350B-S114-P53

MR-H40AN

MR-H100A

MR-H100ABN

MR-J2-10C

MR-J2-350CT

MR-J2S-350A

MR-J2-200C

MR-J2-100C

A06B-6089-H203

P0WER-UNIT

C0P5-CPA7

M2M19

CPA9

HC-RFS203

DSGMPH-01AAA21

SGMAS-04ACA21

SGMJV-04AAA61

HC-KFE23

HC-MF73K

HF-KP73

SGMAS-08A2A2C-Y2

SGMAS-08ACA4C

HC-KFS053-S24

HC-AQ0335D

HC-AQ0235D

SGMS-30ACA-TU11

SGMP-04AW16

MDMA082P1G

SGMAS-06ACA21

SGMPH-01AAA21

SGMP-01A312

SGMP-02AW16

USAHEM-02-TE53

SGMP-04AW16

SGMAS-08ACA61

SGMAS-06ACA21

SJME-04AMA41

SGMAS-08ACA41

SGMAS-06ACA21

HF-KP23B

SGMPH-55ACA2C

HF-SE102JW1-S100

SGMSS-30ACA61

SGMGH-13A2A-YR23

SGMSH-20ACA61

SGSH-50A2A-FJ21

MR-J2S-500B

MR-E-70A-KH003

MR-E-200A

MR-E-70A

MR-E-40A-KH003

MR-E-10A

MR-E-200A-KH003

MR-20AG-KH003

MR-E-40AG

MR-E-40A-KH003

MR-E-40A

MR-E-10A

MR-J2S-500B-U072

MR-J2S-22KB4

MR-J2S-15KB4

MR-J2S-700B

MR-J2S-700A

YKB3722MA-A11

MR-J2S-60D

MR-J2-100CT

MR-J2-200CT

MR-J2S-40CL

MR-J2S-40CP

MR-J2S-40A-S004

MR-J2S-200B4-S902

MR-J2S-60CT4

MR-J2-20A1-K32

MR-J2-60B-S73

MR-J2-40B-S73

MR-J2-350A-K32

MR-J2-200B-S73

MR-J2S-200A-PY091

MR-E-200A-KH003

MR-J2S-700A

MR-J2S-700B4-S206

MR-J2S-700B-S187

SGDC-010101ARB

SGDC-020202ARB

JUSP-ACP15GA

HC-SFS702KB

MSDSA3C1XE

PYT201D5-VV2

ALLEN-BRADLEY

G030B-0001751G

MHD103AIVV

MSDA043A1A

MADDT1205052

MADDT1205052

MSD1A321E

FP2-Y16R

MELSEC-Q

HC-SFE202

SGDA-01BP

SGDP-02AP

MR-J3-200B-RJ004V506

HC-DQ23K-S5

HC-PQ053G1

HC-PQ43

SGM-02A3B4PL

HF-KP43B

HF-KP73

SGDA-A5BS

SGDA-08AS

SGD-A3AP

SGDS-15A05A

SGDS-08A05A

SGDS-08A01A

SGDS-20A01A

SGDV-7R6A01A00200

MR-J3-700A

MR-J3-700B

MR-J3-500A

MR-J3-500B

SGDM-08ADA

SGDM-15ADA

SGDS-30A12AR

SGDH-05AE

SGDH-02AE-Y463

SGDM-20ADA

SGDH-10AE

MR-J2S-700B-RG188

MR-J2S-700B-EG188

MR-J2S-700B-S188

MR-J2S-700B-EG187

MR-J2S-700B-QB188

MR-C10A

MR-C20A

MR-C40A

MR-C20A1

MR-C20A1-S14

MR-C10A1

MR-J3-100T

MR-J3-100T-ED

MR-J3-40A

MR-J3-100B

MR-J3-70A

MR-J3-100A

MR-J3E-70B

MR-J3-40T

MR-J3-10A1

MR-J3-20T

MT-J3-20A1

SGPR-SDA140A01BY22

MR-H200A

AFDB417-F

SGMP-02AW16

H-FH33

SGMP-02AW16

P50BA2002BXS31

MSMA022C1C

MSM012A2UE

MSMA022C1D

MSMA0A2A1

MR-J2M-P8B-PS

MR-J2M-P8A

MR-J2M-P8B

MR-J2M-20DU

MR-J2M-70DU

MR-J2M-20DU-PS

MR-J2M-10DU

MR-J2MET011

MR-J2M-40DU-PS

MR-J2M-20DU-S020

MR-J2M-40DU

MR-J2M-10DU-PS

MR-J2M-P8B-EU008

HC-MF-S053G2

SGM-02A3B4SPL

HC-AQ0335BD

HC-MF13G1

SGMAV-01ADA21

SGMJV-01ADL21

SR7M-A10030-S1

HC-MFSB

SGMAH-01AAA4CH

MUMS5A2A1E05

SGMAH-A5BAA21

HC-MFSB

SGMAH-01AAA4CH

HF-KPB1F

SGMAH-01AAA21

SGMAH-02AAA21

HC-KFS43BK

HF-MP053

HC-MFS13

SGDH-30DE

MR-J3-10A

MR-J3-20A

MR-J3-40A

MR-JN-40A

MR-J2-20CT

HF-KN43

HF-KE43B

SGMAH-04A1F-YA11

SGMJV-01ADE6S

SGMAS-06ACA21

SGMPH-04AAE41D

HF-KE43

HF-KE23BJW1-S100

HC-KFS23B

Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :


CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG

-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương


Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com
WEBSITE:
tudonghoacongnghiepvn.com
#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khối mở rộng điều khiển Encoder EL5101, ES5101 Beckhoff phân phối chính hãng

Bộ động cơ Servo SGM7G-30AFC61 Yaskawa 2.9kW

Bộ điều khiển động cơ SGDV-2R8A01B Yaskawa đại lí Việt Nam