Mr. Hưng chuyên cung cấp các loại cảm biến, đồng hồ đo, dây nối, ..... hiệu Keyence

 Các mặt hàng keyence:


FS-V21RM PW-41 KV-HTC6 MV-41
FS-H1D PW-41J KV-HTE1 MV- 72
FS-RS1 PW-51 KV-L20 MV-20
FS-V10 PW-51J KV-LE20 MV-40
FS-V11 PW-61 KZ-40R MV-70
FS-V12 PW-61J KZ-40T MV-M05
FS -V1(P) LX-130 KZ-80R MV-M05D
FS-T1(P) LX-132* KZ-10R MV-M10
FS-T2(P) LX2-01 KZ-10T MV-M10D
FS-T1G LX2- 02 KZ-16R MV-20
FS-M1(P) LX2-03 KZ-16T MV-20K
FS-M2(P) LX2-100 KZ-24R MV-M40
FS-M1H LX2-11(W) KZ-24T MV -M40K
FS-T0 LX2-110(W) KZ-80T MV-M75
FS-W0 LX2-12(W) KZ-8ER MV-M75K
FS-R0 LX2-13(W) KZ-8ET MV-MB05
FS-R3 LX2-50 KZ-8EX MV-M05D
FS-T20 LX2-70(W) KZ-8EYR MV-B10
FS2-60(P) LX2-V10 KZ-8EYT MV-B100
FS2-62(P) LX2-V10W KZ-16EX MV-B20
FS2-65(P ) AP-31A(ZA) KZ-16EYR MV-B20K
FS2-60G AP-32A(ZA) KZ-16EYT MV-B40
FS-X18 AP-33A(ZA) KZ-AD4 MV-B40K
FS-17(P) AP -34A(ZA) KZ-DA4 MV-B75
FU-10 AP-C30 KZ-U2 MV-B75K
FU-11 AP-C31 KZ-U3 MV-H1
FU-12 AP-C33 KZ-A500 MV-C10
FU-13 AP-C40 KZ-300 MV-C20
FU-15 AP-B01 KZ-350 MV-D3
FU-16 AP-B02 KZ-C16X MV-E3
FU-16Z AP-B03 KZ-32X MV-E5
FU-18 AP- B04 KZ-B16R MV-E10
FU-20 AP-B05 KZ-B16X MV-E20
FU-21X AP-A01 KZ-C32T MV-C3
FU-22X AP-AO2 KZ-R1A MV-C5
FU-23X AP-V41 KZ -R8X MV-D5
FU-24X AP-V42 KZ-R16X MV-D10
FU-25 AP-40A KZ-R8R MV-D20
FU-31 AP-402A KZ-R16R MV-W1
FU-32 AP-40RA KZ-R8T MV-W3
FU- 33 AP-41 KZ-R16T M-2
FU-34 AP-41M KZ-L1 M-3
FU-35FA AP-43 KZ-L2 FD-81
FU-35FZ AP-44 KZ-L10 FD-82
FU-35FG AP -47 KZ-AN6 FD-83
FU-37 AP-48 KZ-H2 FD-P05
FU-38(V) AP-51ZA KZ-HP1 FD-P20
FU-38H AP-52ZA KZ-TC4 FD-P50
FU-38K AP-53ZA KZ-TH4 FD-F04
FU-38R AP-51A KZ-T3 FD-F20
FD-V70 PZ-W63 TF3-11(V) PS-52
FD-V75 PZ-W71(W75) TF3-12(V ) PS-55C
SL-C08H PZ-V11(V11P.V15) TF3-13(V) PS-55
SL-C12H PZ-V13 TF4-10 PS-56
SL-C16H PZ-V31(V31P.V35) TF4-10V PS-58
SL-C20H PZ-V33 TF-K13 PJ-K232
SL-C24H PZ-V71(V75) TF-K13A PJ-K240
SL-C28H PZ-B01 TF-C11 PJ-K248
SL-C32H PZ-B11 TF-C12 PJ- K256
SL-C36H PZ-B21 TF-C13 PJ-K264
SL-C40H PZ-B22 TF-C31 PJ
-K416 SL-C44H PZ-B31 TF-C32 PJ-K420
SL-C48H PZ-B32 TF-C33 PJ-K424
SL -C52H PZ-B41 TF-D43 PJ-K428
SL-C56H PZ-B51 TF-A31 PJ-K432
SL-C60H PZ-B61 TF-A42 PJ-L20
SL-C64H PZ-B701 TF-A43 PJ-L21
SL-R11 PZ-B711 TF-B43 PJ-L22
SL-U2 PZ-B761 HC-50 PJ-L40
SL-P7P PZ-S10 HC-55 PJ-L41
SL-P7N PZ-S20 HC-P1 PJ-L42
SL-PC5P A- 1 HC-3H1 PJ-G20
SL-PC5N A-2 RC-11 PJ-G21
SL-PC10P A-3 RC-12 PJ-G22
SL-CC10PT A-4 RC-13 PJ-G90
SL-CC10PR A-5 RC-14 PJ-G91
SL-CC10NT EH-308 RC-15 PJ-GC2T
SL-CC10NR EH-308S* RC-16 PJ-GC2R
SL-CSP EH-402 RC-18 PJ-GC5T
SL -CSN EH-416 RC-19 PJ-GC5R
SL-S1 EH-422 RC2-21 PJ-GC7T
SL-S3 EH-430 RC2-21V PJ-GC7R
PJ-50A EH-440 RC2-22 PJ-V20
PJ-55A EH-605 RC2-23 PJ-V21
PJ-56 EH-614A RT-13 PJ-V22
PJ-S08 EH-910 RT-14 PJ-V40
PJ-S12 EZ-8M VS-160 PJ-V41
PJ-S16 EZ- 12M CA-150* PJ-V42
PJ-S20 EZ-18M FU-22X PJ-V90
PJ-S24 EZ-30M F-1 PJ-V91
PJ-B04 EZ-18T F-2 PJ-VC2T
PJ-B06 EV-12M F-4 PJ-VC2R
PJ-B08, EV-18M, F-5, PJ-VC5T,
PJ-B10, EV-30M, F-2HA, PJ-VC5R,
PJ-B12, EV-108M, F-3HA, PJ-VC7T,
PJ-B14 EV-112M F-4HA PJ-VC7R
PJ-B16 EV-118M F-5HA PQ-01
PJ-B20 EV-130M F-6HA PQ-02
PJ-B24 EV-108U FS-L70 P1-G70
PJ- B28 EV-112U FS-L71 P1-G71
PJ-F20 EV-118U FS-L40 PG-610
PJ-F20C EV-130U FS-L41 PG-602

Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :


CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG

-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương


Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com
WEBSITE:
tudonghoacongnghiepvn.com
#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khối mở rộng điều khiển Encoder EL5101, ES5101 Beckhoff phân phối chính hãng

Bộ động cơ Servo SGM7G-30AFC61 Yaskawa 2.9kW

Bộ điều khiển động cơ SGDV-2R8A01B Yaskawa đại lí Việt Nam